Åbjør, N-Aurdal, Valdres, Norway

Hoff Ch., Heimdal Twp, ND, USA

Gilchrist Twp, Pope Co, MN, USA

I midten av i mai 1883 selde ein av brørne til oldemor mi garden sin, og reiste saman med kone og 5 born over Atlanterhavet. - Til eit nytt land – ei ny framtid, og nye voner. Dei kom etterkvart til Heimdal Township i Nord Dakota, og etter 4-5-6 generasjonar har slekta spreidd seg på mange stader i USA.   . Same vår (1883), i april månad emigrerer syskenbarnet til oldefar (dei omtala oldeforeldra er ektefolk). Året etter fyljer kone og 4 barn etter over det store havet, og denne familien slær seg nokre år seinare ned nær Hot Springs vest i Sør Dakota, i det særeigne ”Black Hills” området.  Ei anna av syskenborna til oldefar hadde emigrert alt i 1869, ho og mannen fekk seinare homestead i Gilcrist Twp, Pope Co, Minnesota, dit bror hennar tidlegare hadde kome, saman med fosterfamilien sin. Ein tredje bror kom nokre år etter også til Pope Co.          - Hadde ein fortalt desse folka at om 120 år skulle Åbjøringane gjera same reisa unna på mindre enn ein dag, der dei hadde træla seg fram i månadsvis, ja, da hadde dei nok i sitt stille sinn tenkt at ei slik utsegn kvalifiserte til dårehuset…

In 1883, in the middle of May, one of my great grandmothers brothers sold his farm, and traveled with his wife and 5 children over the Atlantic – to a new country –a new future and new hopes. After a while they settled in Heimdal Twp. in North Dakota, and when 4-5-6 generations have passed, the family is spread in numerous places in USA. .    One month before, (April 1883) a first cousin of my great grandfather (the aforementioned  great grandmother's husband) also left Norway. His wife and 4 children the following year accompanied him. This family later homesteaded in the Black Hill region, near Hot Springs, South Dakota. Another of my grandfathers first cousins emigrated in 1869, she and her husband later homesteaded in Gilcrist Twp, Pope Co, Minnesota, where her brother already was present, arriving 1859 in America with his foster family. His foster brother in 1866 became the first sheriff of Pope Co. A third brother arrived a few years later, also settling in Pope Co.       - If somebody had told these immigrants that in 120 years the Åbjør-people would do the same travel in one day, when they had used months, oh yeah – such a speech would probably qualify for the asylum

Vil de vera med på reisa mi, så heng på! ( klikk på flagget for det språket du helst vil lesa teksta på)

If you would like to follow my footsteps, hang on! (Click the flag of your preferred language)

Norsk tekst

1883

2003

English tekst

          Valdresbilder / Valdres-pictures