Vigsler i Kristiania/Oslo 186x - 192x (Digitalarkivet)

Der brur eller brudgom har oppgjeven fødestad eller opphaldsstad innan Valdres

 

Link to map on Oslo Byarkiv

Kyrkjesokna i Kristiania

Til venstre er ei skisse som fortel om kvar dei ulike kyrkjesokna var lokalisert. - Kartet er hyperlenka mot informasjonssidene til sokneråda innan Kyrkjeleg fellesråd i hovudstaden samt nettsider som fortel om historia.

Tabellen under er ordna kronologisk, og med eit eige felt "Kyrkje" - Tabellen nedanfor syner at også Valdrisar har vore med og bygd byen, sjølvom mange også har vore på bytur og gjort unna eit giftarmål samstundes.. - ] tyder borgarleg gifte og [D] er dissentarar

Lekkje til artikkel om Oslo

Parishes in Kristiania

To the left is a sketch on where the different parishes in Kristiania was situated. Click on a parish and get info from the Central Parish organisation and historic material (Norw. lang.)

The table below is chronologically organized, and unlike the majority of my other tables, this has its own field named "Kyrkje" (Church). Remember that West- and East Aker was merged with Oslo in 1948

Link to article on Oslo

 

Progression: [Finished linking]

Click on the name of the Church to be taken directly to those records ...

Aker (1842 - 1855) - Gamle Aker (1861 - 1931) - Jakobs (1875 - 1922 ) - Trefoldighets (1880 - 1914) - vor Frelsers[Domkirken] (1848 - 1920) - Paulus(1875 - 1899) - Petrus (1880 - 1911) - Garnisonskirken (1859 - 1937) - Grønland (1859 - 1911) - Frogner (1897 - 1911) V. Aker (1855 - 1877) - Uranienborg (1880 - 1900) - Sagene (1880 - 1897) - Kampen (1880 - 1922) - Johannes (1875 - 1830) - Matteus (1917 - 1938) - Østre Aker

........

Lekkje Kyrkje vigde År Line# Brudgom Kom fødd år Brur Kom fødd år
Lekkje Aker 24/6/1842 59 Knut Jensen Slidre 39 år Eline Joensdatter Aker 28 år
Lekkje Aker 6/6/1843 52 Christian Thomassen Ål 29 år Sigri Olsdatter Ourdal 28 år
Lekkje Aker 18/6/1844 59 Ole Lund  NA 29 år Karen Christine Christophersdt Grønland 28 år
Lekkje Aker 20/6/1844 65 Knud Urdal NA 26 år Johanne Olsdatter Asker 24 år
Lekkje Aker 13/5/1845 41 Mathias Iversen SA 24 år Karen Sophie Abrahamsdt   35 år
Lekkje Aker 21/3/1846 21 Knud Olsen VS 30 år Marthe Karine Olsdatter Linderud 21 år
Lekkje Aker 27/10/1846 147 John Johannessen ØS 25 år Tore Marie Halvorsdt Aker 23 år
Lekkje Aker 2/7/1847 73 Knud Knutsen Torp V 27 år Andrine Marie Ingebretsdatter Bragernæs 28 år
Lekkje Aker 14/7/1848 75 Mikkel Olsen SA 28¾ år Anne Marie Arnesdtr Aker 25 år
Lekkje Aker 13/10/1848 114 Bengt Anderson Lyngby 30½ år Dorthe Andreasdatter V 38½ år
Lekkje Aker 29/7/1849 104 Gulbrand Andersen Vardal 29 år Marthe Christensdtr SA 37½ år
Lekkje Aker 26/12/1849 189 Erik Tørrisen VS 43¾ år Marthe Olsdatter Asker 52 år
Lekkje Aker 30/12/1849 202 Haaver Haaversen VS 22¾ år Maren Christine Olsdtr Kristiania 23¾ år
Lekkje Aker 12/4/1852 31 Ole Iversen SA 28½år Maren Oline Jensdatter Asker 28 år
Lekkje Aker 18/7/1852 89 Syver Jørgensen Skibtvedt 35 år Ingeborg Gulbrandsdtr NA 25½ år
Lekkje Aker 3/6/1853 67 Knud Olsen Slidre 27 år Lisabeth Friderikke Hansen Kristiania 33½ år
Lekkje Aker 24/7/1853 99 Ole Lassesen SA 27 år Albertine Lorentze Lorentzen Kristiania 25½ år
Lekkje Aker 7/5/1854 67 Thron Knudsen NA 47 år Pernille Hansdatter Gran 30 år
Lekkje Aker 16/6/1854 94 Erik Eriksen SA 24¼ år Anne Tostensdt Vinger 25¾ år
Lekkje Aker 9/4/1855 49 ek  Andreas Eriksen SA 34½ år Cecilie Marie Pedersdtr Fredrikshald 38½ år
Lekkje Aker 20/4/1855 58 Knud Thoresen VS 27 år Berthe Marie Paulsd Store Næs 30¾ år
Lekkje Aker 29/4/1855 67 Arne Endresen NA 30¼ år Anne Mathea Hansdtr Asker 33 år
Lekkje Frogner 05.02.1902 3 Nikolai Andresen Heyerdal ØS 1851 Maren Sofie (Strand) Kristiansen Aurskog 1862
Lekkje Frogner 07.03.1904 9 Kristian August Schmidt Tromsø 1845 Henriette Kristine Jeanette Burton NA 1869
Lekkje Frogner 09.04.1910 15 Erik Waagaard SA 1861 Gudrun Vibe-Olsen Kristiania 1883
Lekkje Frogner 24.06.1910 37 Martin Holte Ådal 1883 Olava Piltingsrud SA 1887
Lekkje Frogner 25.09.1910 59 Knud Olsen Ranterud NA 1884 Ingebjørg Johannesen Haavi ØS 1887
Lekkje Frogner 26.10.1910 75 Anders Torgrimsen Holte Ådal 1879 Berthe Marie Haugsrud SA 1884
Lekkje Frogner 14.05.1911 37 Knut Hippe NA 1886 Anna Margrethe Johannessen Drammen 1889
Lekkje Frogner 21.06.1913 53 Kolbjørn Stub Frydenlund NA 1889 Margot Eli Herlofsen Arendal 1888
Lekkje Frogner 09.11.1913 99 Hartvig August Braaten Modum 1886 Kari Andersen Johnsrud ØS 1888
Lekkje Frogner 21.03.1914 15 Ottar Ellefsen Holla 22/3/1882 Wilhelmine Winsnes Einang VS 20/11/1888
Lekkje Frogner 26.04.1914 33 Ole Hammerstad V 1888 Borghild Johanne Solheim Hønefoss 1888
Lekkje Frogner 20.05.1914 55 Ingvald Klosbøle NA 24/1/1888 Olava Nilsen E 20/4/1885
Lekkje Frogner 24.11.1914 114 Ole Knutsen Rogne ØS 10/9/1889 Gunhild Nilsdtr Lundstein E 15/2/1886
Lekkje Frogner 24.11.1914 115 Ole Wangensteen V 3/2/1871 Anne Haugen ØS 16/6/1891
Lekkje Frogner 28.12.1914 127 Hans Gabriel Omsted Ringvold Kristiania 14/10/1885 Thora Helene Weimoth NA 20/7/1884
Lekkje Frogner 18.04.1915 21 Martin Berge NA 9/9/1890 Ingrid Johannesdtr Kolstad ØS 26/3/1892
Lekkje Frogner 16.06.1915 56 Einar Knutsen Sofienlund NA 14/12/1886 Ingebjørg Knutsdtr Hovi ØS 26/10/1891
Lekkje Frogner 04.09.1915 83 Trygve Eckhoff Lyngen 23/7/1884 Sigrid Einang VS 20/6/1886
Lekkje Frogner 20.10.1915 104 Hans Andreas Welsand Gran 26/11/1889 Oline Jeremiassen Hulveien SA 14/11/1887
Lekkje Frogner 02.11.1915 114 Henry Ludvig Larsen Kristiania 16/8/1891 Lovise Erika Jansen VS 24/2/1892
Lekkje Frogner 24.01.1916 5 Engebret Knutsen Jilen VS 2/11/1890 Gurine Halvorsdtr Sundheim NA 9/3/1892
Lekkje Frogner 12.05.1916 41 Torkild Waagaard SA 1889 Olaug Hovind Nes, Ak. 1891
Lekkje Frogner 09.04.1917 28 Olaf Hammerstad V 22/12/1889 Ebba Marie Kristine Iversen Skedsmo 15/11/1889
Lekkje Frogner (D) 3/3/1898 4 Thorbjørn Wickstrøm NA 1873 Thally Jeanette Thoresen Kristiania 1870
Lekkje Gamle Aker 27/2/1863 11 Engebreth Monsen NA 40 år Johanne Christiansen V Toten 39 år
Lekkje Gamle Aker 14/2/1864 12 Friedrich A G Carl Betge Preüssen 30½ år Marit Olsdtr Rogne ØS 30 år
Lekkje Gamle Aker 9/10/1864 79 Ole Bendixen NA 21½ år Juliane Nielsdtr Øyestad 24 år
Lekkje Gamle Aker 17/6/1866 40 Syver Olsen Ringsaker 27 år Kari Syversdtr NA 37½ år
Lekkje Gamle Aker 14/4/1867 17 Halvor Peter Moe Hof,Sølør 29½ år Kari Knudsen ØS 34½ år
Lekkje Gamle Aker 25/9/1867 59 Ole Berge VS 33 år Hanna Mangon Øyestad 26 år
Lekkje Gamle Aker 11/4/1869 26 Ole Olsen  * E(SA) 24½ år Pauline Cæcilie Sommer Store Næs 30 år
Lekkje Gamle Aker 21/9/1873 110 Lars Johansen Fet 1844 Marith Olsen NA 1847
Lekkje Gamle Aker 10/6/1874 80 Ole Tollefsen NA 1849 Maren Knudsen Vinger 1844
Lekkje Gamle Aker 26/12/1875 121 Ole Olsen SA 1850 Petra Olsdtr Ullensager 1850
Lekkje Gamle Aker 20/6/1877 49 Ludvig Emanuel Barfoed Haderup 1820 Else Marie Strøm ØS 1842
Lekkje Gamle Aker 24/6/1878 45 Carl Andreas Breyholtz Christiania 1848 Samueline Mathea Pedersen Christiania 1848
Lekkje Gamle Aker 10/7/1878 40 Axel Olofsen Ferglanda 1855 Kari Gullichsdtr NA 1844
Lekkje Gamle Aker 26/9/1880 73 Gustav Mathiesen Raade 1857 Marie Nielsdtr NA 1854
Lekkje Gamle Aker 22/5/1881 24 Erik Guttormsen Engh E(NA) 1857 Christiane Knudsen Våler,Østf 1846
Lekkje Gamle Aker 19/7/1891 41 Johan Martin Hansen Gjerskoug Skibtvedt 1864 Andrea Tidemandsen NA 1865
Lekkje Gamle Aker 9/5/1884 25 Gulbrand Hansen NA 1857 Amalie Gundersen Aker 1857
Lekkje Gamle Aker 30/11/1884 82 Elling Arnesen E?? 1853 Anne Olsen Asker 1843
Lekkje Gamle Aker 9/12/1894 58 Andreas Amundsem Vinger 1868 Guri Tollefsen ØS 1872
Lekkje Gamle Aker 25/10/1885 63 Halvar Eriksen Sverige 1847 Gunhild Syversdtr NA 1858
Lekkje Gamle Aker 2/2/1886 9 Niels Frederik Christian Bruun NA 1858 Marie Elisabeth Olsen Flekke  
Lekkje Gamle Aker 3/10/1886 59 Hans Petrus Christiansen Østre Aker 1863 Marit Mikkelsdatr. E 1862
Lekkje Gamle Aker 20/1/1889 3 Hans Gustav Hansen Oslo 1860 Siri Knudsen NA 1862
Lekkje Gamle Aker 13/9/1890 72 Anders Jonsen ØS 1821 Gunhilde Marie Lund Fjære 1840
Lekkje Gamle Aker 7/6/1894 24 Rolf Axel Lidemark Hvaløer 1867 Inger Olsdtr Trondrud SA 1872
Lekkje Gamle Aker 16/6/1895 34 Thorleif Svenddal Kristiania 1867 Kari Halstejnsen E(SA) 1870
Lekkje Gamle Aker 6/10/1895 unum Theodor Astrup Grue 1857 Ingrid Heyerdahl NA 1868
Lekkje Gamle Aker 10/11/1895 70 Ole Tollefsen Sørbo ØS 1862 Lovise Marie Jensdtr Gran 1871
Lekkje Gamle Aker 14/7/1898 58 Gudbrand Øilo V 1868 Karoline Marie Fretheim Aurland 1877
Lekkje Gamle Aker 6/11/1898 101 Theodor Nilsen Jahr Modum 4/8/1870 Gunhild Maria Olsen NA 1873
Lekkje Gamle Aker 11/11/1898 116 Eilert Olai Paulsen Sortland 1863 Marit Andersen NA 1874
Lekkje Gamle Aker 28.07.1901 unum Harald Antonsen Vaale 1876 Marit Gulliksen VS 1875
Lekkje Gamle Aker 03.05.1902 41 Hans Henrik Walter Ø Aker 1877 Ragna Katharina Soleglad SA 1881
Lekkje Gamle Aker 02.11.1902 105 Hans Knutsen SA 1884 Anna Marie Johannessen Hurdal 1875
Lekkje Gamle Aker 17.12.1902 119 Guthorm Guthormsen Haftun Gol 1857 Anna Andersen Krydsjordhausen NA 1872
Lekkje Gamle Aker 10.06.1904 52 Ole Knudsen Lykken ØS 1861 Anna Knudsdtr Beito ØS 1854
Lekkje Gamle Aker 21.06.1904 57 Haldor Knudsen Diserud NA 1862 Synnøve Olsdtr Lillestrand NA 1870
Lekkje Gamle Aker 16.12.1904 119 Steffen Kristensen Hovland Jevnaker 1876 Arnbjørg Olsen VS 1875
Lekkje Gamle Aker 10.04.1905 29 Ole Haakensen V  1882 Hjørdis Johansen Drøbak 1881
Lekkje Gamle Aker 15.06.1905 55 Knud Knudsen SA 1870 Marie Antonette Vilhelmsen Kristiania 1870
Lekkje Gamle Aker 09.02.1908 13 Anders Halvorsen NA 25/12/1887 Sofie Emilie Eriksen Halden 14/3/1880
Lekkje Gamle Aker 23.11.1908 122 Anders Svendsen Lien NA 6/2/1874 Gunhild Westrum NA 1874
Lekkje Gamle Aker 01.12.1910 133 Knut Syltevik V 1881 Alice Margit Buer Sandeherred 1886
Lekkje Gamle Aker 17.12.1906 113 Erik Olsen Sundvold NA 1879 Inga Olava Olsen Kristiania 1882
Lekkje Garnisons 21/10/1856 16 Erik Hansen  SA 25 år Anne Helene Sertelsen Brunlanæs 25 år
Lekkje Garnisons 9/9/1860 13 Herman Gudmundsen Dahl NA 25 år Caroline Jensine Jensen Kristiania 16½ år
Lekkje Garnisons 29/4/1866 8 Harald Helgesen NA 26 år Christine Evensdatter Sigdal 27 år
Lekkje Garnisons 4/12/1866 27 Hans Andersen Røang SA 21 år Anne Regine Isaksdatter Drammen 31 år
Lekkje Garnisons 8/10/1871 9 Real Anton Olsen Kristiania 31 år Marie Arnesen VS 25 år
Lekkje Garnisons 17/11/1875 28 Peter Theodor Salvesen NA 1841 Elise Doris Pauline Schjøtt Kristiania 1855
Lekkje Garnisons 3/3/1878 1 Nils Hansen Grimsrud SA 1853 Gunhild Marie Larsen SA 1855
Lekkje Garnisons 8/5/1881 6 Halvor Thorgrimsen Ødegaard NA 1852 Hanna Sofie Larsdatter Ulleberg Kongsberg 1848
Lekkje Garnisons 17/12/1890 17 Engebret Nilsen E 1844 Marit Syversdtr E 1864
Lekkje Garnisons 28.09.1903 10 Ulrik Kjørstad NA 1876 Martha Hanestad Ø Gausdal 1878
Lekkje Garnisons 22.06.1906 15 Engebret Knutsen Rudi ØS 18/8/1870 Johanne Steen Rakkestad 16/1/1886
Lekkje Garnisons 02.10.1909 19 Johan Julius Christian Salvesen NA 15/8/1842 Dorothea Catharina Lund Bergen 22/7/1846
Lekkje Garnisons 11.02.1917 5 Knut Olsen Løten VS 26/4/1887 Anna Gudheim NA 6/2/1882
Lekkje Garnisons 31.05.1919 15 Einar Haganæs NA 1892 Sonja Konstance Meyer Kristiania 1898
Lekkje Garnisons 28.05.1921 24 Ingar Brenn NA 1894 1897 Serine Mathiasd Jenshus S Fron 1895
Lekkje Garnisons 31.08.1922 36 Haldo Arnt Eidem Selbu 26/2/1896 Ragna Rabben NA 17/9/1895
Lekkje Garnisons 17.11.1923 64 Olav Alfred Søreng NA 1/3/1894 Ingeborg Müller Kristiania 8/2/1898
Lekkje Garnisons 25.07.1925 37 Einar Ødegaard E 13.07.1903 Agnes Hildegard Haakenstad Strømmen 23.04.1905
Lekkje Garnisons 19.02.1927 11 Olav Lillebrænd NA 18/2/1898 Reidunn Haugland Ålesund 11.07.1900
Lekkje Garnisons 02.03.1928 15 Ola Martinsen Berg SA 9/8/1894 Inga Olsd Brendingen SA 29.04.1901
Lekkje Garnisons 26.01.1929 1 Christian Berg Øyestad 7/2/1895 Thora Sommerfeldt Lie ØS 13/6/1898
Lekkje Garnisons 11.10.1929 73 Kaare Knutsson Münster Strøm NA 23.07.1902 Agathe Sofie Hvistendal Drammen 18.08.1906
Lekkje Garnisons 09.08.1930 67 Knut Olsen Sørbo ØS 06.12.1901 Borghild Toresdtr Sundheim NA 30.08.1902
Lekkje Garnisons 05.12.1931 117 Hilmar Trondsen Jevnaker 20/8/1892 Ragna Haavi ØS 06.08.1902
Lekkje Garnisons 30.03.1933 11 Ola Grøndahl VS 04.09.1904 Else Fodstad Ø Toten 16.02.1910
Lekkje Garnisons 15.06.1933 38 Marius Aure N Land 28.02.1900 Sigrid Bergo NA 04.01.1901
Lekkje Garnisons 24.06.1933 42 Anders Thune V 13/9/1894 Liv Fremming Drøbak 19.08.1902
Lekkje Garnisons 05.08.1933 49 Rolf Magnus Løkken Kraa.  SA 17.03.1900 Tonetta Sørbråten NA 29/10/1895
Lekkje Garnisons 03.11.1934 94 Johannes Bergene E 5/2/1899 Inger Fodstad Østre Toten 12.07.1908
Lekkje Garnisons 29.05.1935 40 Herman Karlsgot SA 23.09.1904 Ragna Marie Horn Gran 25.07.1901
Lekkje Garnisons 14.06.1935 47 Eivind Fosheim VS 29.05.1904 Else Aamodt Andersen Tønsberg 15.01.1916
Lekkje Garnisons 05.05.1937 28 Rolf Asbjørn Karlsrud Trøgstad 25.05.1900 Birgit Vold VS 08.03.1902
Lekkje Garnisons 06.11.1937 77 Ottar Opheim NA 05.12.1900 Ragnhild Kjørstad NA 22.10.1911
Lekkje Grønland 20/2/1859 30 Tosten Simensen V 54 år Dorthe Christophersdatter Ullensaker 45½ år
Lekkje Grønland 20/5/1860 59 Aslak Tollefsen NA 25 år Oline Davidsdtr Disen(Kraa.) 34½ år
Lekkje Grønland 19/8/1860 86 Andreas Martinius Samuelsen SA 26¾ år Emilie Henriette Hansdtr Aker 23½ år
Lekkje Grønland 17/3/1861 25 Amund Knudsen Vig VS 54 år Thore Taalesdatter Vinger 32 år
Lekkje Grønland 7/4/1861 34 Ole Larsen Bergum NA 28 år Karine Bryntesdtr Køla (S) 35¼ år
Lekkje Grønland 14/9/1862 48 ek  Ole Guldbrandsen VS 44 år Inger Andrea Johnsdtr Brunlanes 27 år
Lekkje Grønland 5/10/1866 62 Mons Svendsen Aurdal 27 år Caroline Larsdtr Enerhaugen 22 år
Lekkje Grønland 6/4/1869 21 Thor Jensen NA 31 år Dorthea Gulbrandsen Nannestad 30½ år
Lekkje Grønland 26/9/1869 59 Jahn Fredrik Jahnson Sverige 42 år Marie Knudsdatter NA 40 år
Lekkje Grønland 28/1/1872 8 ek  Knud Olsen Holdalseje NA 1841 Thora Marie Busch Borre 1851
Lekkje Grønland 10/1/1875 6 Thore Bendixen Gausager NA 1848 Marthe Elise Rasmudtr Thu Vanylven 1849
Lekkje Grønland 15/6/1877 77 ek Michael Engebretsen NA 1821 ek  Johanne Nicolaisdtr Ullensaker 1821
Lekkje Grønland 18/9/1881 87 Martin Hilmer Hansen V Toten 1858 Kristi Arnesdatter SA 1853
Lekkje Grønland 15/10/1882 89 Peder Emil Petersen Røyken 1853 Marit Olsen NA 1862
Lekkje Grønland 25/11/1825 103 ek Nils Otto Nilsen Borre 1855 Lisa Petersen SA 1858
Lekkje Grønland 14/6/1886 70 Thorstein Helgesen Ellingbø V 1861 Sigrid Endresdatter Holien V 1856
Lekkje Grønland 3/2/1889 6 Ole Gudbrandsen   Stange 1858 Kari Arnesen SA 1865
Lekkje Grønland 27/12/1891 123 Knut Johnsen Alfstad ØS 1867 Maria Vadman Sverige 1870
Lekkje Grønland 19/11/1893 96 Abraham Th. Gulbr. Abrahamsen NA 1867 Lydia Susanne Kristiansen V Aker 1860
Lekkje Grønland 17/11/1894 119 Thorstein Olai Bjordal Dale 1859 Guri Moen NA 1868
Lekkje Grønland 3/3/1895 19 Ole Andreas Monsen SA 1864 Anna Kristine Jonasdtr Orsfors(S) 1871
Lekkje Grønland 27/9/1896 132 Tollef Olsen Lome VS 1858 Randi Amundsdtr Kaata VS 1874
Lekkje Grønland 8/11/1897 147 Jul Toresen Hjellebraaten NA 1869 Anna Christophersdtr Lund V 1875
Lekkje Grønland 15/5/1898 84 Ole Olsen Gausaker NA 1872 Maria Henriksdtr Sverige 1873
Lekkje Grønland 15/2/1899 28 Hans Hansen Ø Gausdal 1865 Anne Arnesen SA 1871
Lekkje Grønland 15/3/1899 49 Christoffer Olsen Enger Nes, Romerike 1871 Inger Gudmundsen NA 1876
Lekkje Grønland 22.01.1904 8 Hans Thorleifsen Korstad VS 1876 Nikoline Johannesen Aalborg Eidsvoll 1879
Lekkje Grønland 30.10.1904 168 Anton Kristoffer Hansen Tønsberg 1865 Inga Andersen NA 1872
Lekkje Grønland (B) 23121893 78 Nikolai Agat Lund Fosnæs 1864 Marie Olsen SA 1870
Lekkje Grønland (B) 27/12/1894 78 Carl Emil Henrik Hansen Hauger Kristiania 1868 Anne Gulbrandsen ØS[V] 1862
Lekkje Grønland (B) 17/7/1897 46 ek  Halvor Torgrimsen Ødegaard NA 1852 Stina Kajsa Nilson Sverige 1867
Lekkje Grønland (B) 12/10/1897 83 Knut Robøle ØS 1868 Rønnaug Pedersen N Fron 1865
Lekkje Jakobs (B) 29/12/1895 29 Nils Landaas NA 1866 Anna Teoline Terkelsen Høvåg 1866
Lekkje Jakobs (B) 29.10.1906 9 Johan Gotfred Samuelsen Halden 1885 Andrea Sørum NA 1880
Lekkje Jakobs [DB] 18.09.1912 28 Erik Olsen   NA 1887 Gunda Olsen Ullensaker 1888
Lekkje Jakobs [DB] 30.12.1921 3 Gunnar Fosholt SA 22/1/1899 Anna Kristine Waldum Hønefoss 04.01.1901
Lekkje Jakobs krk 12/9/1875 52 Peder Olsen Ø Toten 7/7/1842 Dorte Halvorsdatter NA 5/3/1852
Lekkje Jakobs krk 9/6/1876 50 Knud Tollefsen Kjølberg VS 26/12/1845 Sofie Hansdatter Fåberg 16/9/1852
Lekkje Jakobs krk 30/12/1877 116 Erik Eriksen Vinger 2/6/1847 Inger Andreasdatter SA 22/4/1849
Lekkje Jakobs krk 1/12/1878 70 Arne Sevaldsen VS 14/2/1827 Guri Knudsdatter Ødegaarden NA 6/9/1851
Lekkje Jakobs krk 16/9/1881 45 Mads Bøiesen V 10/8/1860 Marit Olsdtr Teigen Flesberg 26/1/1855
Lekkje Jakobs krk 27/11/1881 76 Ole Knudsen Skougstad SA 12/10/1855 Annette Iversdtr Faaberg 6/9/1859
Lekkje Jakobs krk 14/12/1881 85 Ole Gudbrandsen Sørum NA 5/10/1837 Ingrid Johannesdtr Maanum NA 16/9/1854
Lekkje Jakobs krk 8/1/1882 2 Nils Nilsen ØS 2/7/1848 Johanne Marie Moen V Toten 7/2/1851
Lekkje Jakobs krk 2/6/1884 33 Harald Haraldsen NA 9/10/1854 Karoline Halvorsen Kristiansand 2/2/1856
Lekkje Jakobs krk 10/8/1884 43 Kristian Gudbrandsen Trøgstad 29/3/1860 Anne Knudsen NA 14/11/1858
Lekkje Jakobs krk 13/3/1887 13 Tollef Olsen Tvenge ØS 7/4/1861 Hanna Emilie Larson Berg 11/11/1858
Lekkje Jakobs krk 13/10/1887 53 Ole Thoresen Aaberg NA 1861 Aasta Andreasdatter Diserud NA 1866
Lekkje Jakobs krk 14/3/1888 9 Anders Olsen Bjørgum NA 1861 Marit Endresdatter Thon NA 1862
Lekkje Jakobs krk 9/6/1892 24 Ole Johannessen Skredbergene V 1855 Marit Olsdatter Okshovd ØS 1864
Lekkje Jakobs krk 3/6/1894 26 Aksel Gulbrandsen Skedsmo 1863 Inger Olsdatter Espeli E 1871
Lekkje Jakobs krk 18/11/1894 67 John Gulbrandsen Lokreim V 1868 Ingeborg Knudsen ØS 1872
Lekkje Jakobs krk 23/10/1898 72 Marius Asper Kråkstad 1874 Berit Olsen NA 1874
Lekkje Jakobs krk 24/10/1898 74 Torstein Reiulfsen Sigdal 1873 Sigrid Mo VS 1872
Lekkje Jakobs krk 04.06.1900 47 Johan Julius Andersen Fredrikstad 1863 Berthe Vilhelmsen f. Olsen NA 1867
Lekkje Jakobs krk 16.06.1900 51 Thore Olsen Ulnæs NA 1876 Ida Charlotte Holmstrøm Sverige  
Lekkje Jakobs krk 13.06.1903 50 Anders Andersen Løken VS 1864 Ingrid Olsdtr Lome VS 1870
Lekkje Jakobs krk 19.08.1906 62 Torvald Toresen Fet 1850 Andrea Hagen NA 1869
Lekkje Jakobs krk 10.03.1907 15 Gudmund Olsen Moe VS 1883 Ingrid Pedersdr Semeling VS 1879
Lekkje Jakobs krk 15.07.1907 48 Jørg Lund V 1884 Eugenie Maximiliane Klemp Kristiania 1889
Lekkje Jakobs krk 24.02.1909 22 Ulrik Andersen Hagen NA 1875 Inga Olsdt Sørum NA 1884
Lekkje Jakobs krk 05.04.1909 68 Gudbrand Andersen Løken VS 1866 Berit Knutsdtr Grøndalen NA 1879
Lekkje Jakobs krk 18.04.1910 25 Lars Guldbrandsen Vang H 1860 Berit Remmen V  1864
Lekkje Jakobs krk 11.01.1911 3 Julius Peder Johnsen Kristiania 1888 Guri Torgersdtr ØS 1879
Lekkje Jakobs krk 31.10.1913 76 Torger Døvre NA 1868 Anna Ellingsdtr Duverud NA 1880
Lekkje Jakobs krk 10.08.1914 78 Anders Nilsen Haugen S Land 1887 Gunhild Lestrud SA 1884
Lekkje Jakobs krk 28.02.1915 15 Karl Engebretsen S Odalen 1895 Berte Veien NA 1887
Lekkje Jakobs krk 17.07.1915 57 Ole Listerud SA 1877 Inga Kollene Jøgersdtr NA 1888
Lekkje Jakobs krk 24.02.1916 17 Gudbrand Skedsmo Røine ØS 14/2/1891 Ingeborg Torgersdtr Hovi ØS 4/12/1886
Lekkje Jakobs krk 08.10.1916 90 Østen Olaussen E 29/3/1886 Marie Karoline Halvorsen Eidsvoll 4/5/1891
Lekkje Jakobs krk 05.06.1907 36 Bøie Knudsen Rudlang NA 1876 Kirsti Bø NA 1889
Lekkje Jakobs krk 14.07.1917 68 Johannes Bugge Bakke Feda 23/5/1893 Sigrid Kjos V 22/10/1887
Lekkje Jakobs krk 22.12.1918 152 Ivar Magnet Larsen Rusten E 10/7/18191 Ida Berthilde Tønderum N Land 20/6/1890
Lekkje Jakobs krk 24.10.1919 62 Julius Bendiksen Hagen NA 26/1/1885 Marit Nilsdtr Sundheim NA 17/9/1898
Lekkje Jakobs krk 24.09.1921 73 Johannes Jakobsen Leistrud SA 12/11/1894 Gunda Marie Johnsrud Ådal 6/10/1898
Lekkje Jakobs krk 25.11.1921 96 Ingvar Gulbrandsen Strand NA 22/9/1889* Sigrid Helene Olsen Kristiania 26/11/1894
Lekkje Jakobs krk 10.05.1922 32 Nils Johannessen Sørbo ØS 7/2/1894 Mathilde Sofie Rudi Eidsberg 26/12/1891
Lekkje Johannes 29/12/1878 92 Anton Pedersen SA 1852 Anne Andersdtr Kristiania 1847
Lekkje Johannes 7/11/1882 55 Erik Gulbrandsen Aaberg NA 1856 Oline Gundersen Vaaler 1845
Lekkje Johannes 31/4/1883 38 Hans Jørgen Helt Rasch NA 1829 Edle Anette Follestad Røyken 1860
Lekkje Johannes 26/12/1883 89 Tollef Olsen Bø NA 1860 Thora Martine Nilsen Skien 1857
Lekkje Johannes 16/5/1886 41 Anders Knutsen Lykken V [ØS] 1856 Susanne Johanne Hansen Drammen 1863
Lekkje Johannes 2/6/1886 48 Ole Knutsen Hande VS 1861 Anne Olsdatter Storsveen SA 1862
Lekkje Johannes 10/12/1886 105 Mikkel Arnesen Øilund SA 1853 Marie Nilsdatter Øihus Ådal 1862
Lekkje Johannes 1/5/1888 42 Gustav Johannesen Norderhov 1855 Berthe Gudbrandsdatter SA 1862
Lekkje Johannes 23/5/1889 31 Ole Pedersen Landsend SA 1861 Maria Gulsdatter Stugaadsjordet SA 1872
Lekkje Johannes 23/10/1891 128 Martin Johannessen Glestad Ringsaker 1855 Margrete Ulsaker E 1868
Lekkje Johannes 16/11/1891 146 Anders Ellingbø V 1867 Anna Kristine Maria Nickelsen Kristiania 1865
Lekkje Johannes 20/4/1891 45 Ole Gulsen Stugaardsjordet SA 1870 Olea Kristofersdatter Øverby SA 1869
Lekkje Johannes 3/5/1891 54 Thor Tidemandsen Haadem NA 1865 Karen Oline Petersen Skiptvedt 1865
Lekkje Johannes 12/6/1891 76 Torger Olsen Dale ØS 1860 Berit Johnsdatter Lien ØS 1867
Lekkje Johannes 18/6/1891 79 Ole Svendsen Brager SA 1864 Siri Mikkelsdatter Thorsrud SA 1867
Lekkje Johannes 25/4/1894 37 Arne Knudsen Grøndahl NA 1864 Berit Torgersdtr Reien VS 1866
Lekkje Johannes 16/6/1894 76 Engebret Syversen Espeli E 1863 Gjertrud Mikkelsdtr Fønhus SA 1862
Lekkje Johannes 16/6/1894 77 Erik Mikkelsen Fønhus SA 1863 Ragnhild Nilsdtr Øihus SA 1867
Lekkje Johannes 6/10/1894 100 Peter Lie SA 1862 Berzy Marie Larsen Kristiania 1868
Lekkje Johannes 10/6/1895 74 Johan Kristoffersen Ådal 1859 Inger Marie Olsen SA 1868
Lekkje Johannes 3/7/1896 86 Einar Svensen Egge VS 1861 Mari Olsdtr Morken N Fron 1858
Lekkje Johannes 6/11/1897 155 Halvor Olsen Kolstad ØS 1877 Jenny Therese Børresen Fredrikstad 1876
Lekkje Johannes 6/8/1898 123 Tore Tidemandsen Haadem NA 1865 Anna Mathilde Larsen Ullensaker 1876
Lekkje Johannes 6/11/1898 195 Tolleiv Gulliksen Rogne ØS 1872 Emma Gustava Fjeld Skoger 1877
Lekkje Johannes 16/7/1899 98 Ole Knutsen Myre Gol 1865 Gunhild Syversd Stensrud SA 1872
Lekkje Johannes 25/9/1899 140 Ole Eriksen Bø NA 1867 Ingebjørg Vesterbø NA 1870
Lekkje Johannes 08.07.1911 94 Ole Haraldsen Hougsrud SA 1886 Ingrid Ilseng Romedal 1888
Lekkje Johannes 29.10.1900 145 Ole Knudsen Haugen ØS 1874 Katrine Frantsdatter Lillerustad Hurdal 1879
Lekkje Johannes 11.02.1900 16 Syver Olsen NA 1864 Berit Amundsen VS 1866
Lekkje Johannes 13.05.1901 68 Ole Ellingsen Hovet Gol 1875 Anna Kjørstad NA 1875
Lekkje Johannes 16.10.1901 150 Martin Andreassen Lie Ådal 1868 Ingeborg Syvertsdatter Rosendal NA 1871
Lekkje Johannes 01.12.1901 185 Edvard Andreassen Sørlie Berg, Østfold 1857 Margit Olsen Stenseth VS 1876
Lekkje Johannes 27.04.1902 63 Theodor Alfred Mathiassen Bøe Nesodden 1879 Ingerid Petersen (Hansen) V 1872
Lekkje Johannes 12.06.1902 100 Peder Nilsen Brandbu 1873 Guri Syversdatter NA 1882
Lekkje Johannes 30.09.1902 148 Arne Olsen Langedrag SA 1878 Inger Maria Lunde SA 1873
Lekkje Johannes 14.12.1902 208 Knut Hippe NA 1869 Kari Klevgaard NA 1879
Lekkje Johannes 14.12.1902 209 Ole Eriksen Aabergsbraaten NA 1871 Marit Knutsdatter Berg NA 1875
Lekkje Johannes 12.04.1903 26 Gudbrand Gudbrandsen Skattebo ØS 1875 Arnbjørg Hovi VS 1879
Lekkje Johannes 21.06.1903 61 Andreas Nilsen Mørstad ØS 1877 Magna Josefine Karlsen Rakkestad 1875
Lekkje Johannes 01.11.1903 117 Olaf Kristensen Vaarum ØS 1862 Ingeborg Knutsdatter Braaten ØS 1878
Lekkje Johannes 28.02.1904 15 Ludvig Vilhelm Palm VS 1880 Laura Marie Fredriksen VS 1884
Lekkje Johannes 18.06.1905 83 Ole Torgersen Faar VS 1871 Randi Endresdatter Faar V 1882
Lekkje Johannes 19.05.1906 41 Arne Tollefsen Haugset VS 1879 Kristine Olsdatter Aksnes NA 1883
Lekkje Johannes 01.07.1906 62 Knut Østensen Rudi ØS 1878 Jenny Mathilde Lysell Kristiania 1883
Lekkje Johannes 19.12.1906 139 Knut Engebretsen Onstad ØS 1876 Kari Jørgensdatter Ringestad VS 1881
Lekkje Johannes 10.04.1907 41 Knut Bø V 1875 Guro Olsdtr Lysne Lærdal 1874
Lekkje Johannes 14.06.1907 72 Sigurd Nilsen Næss NA 1878 Maren Anette Hansdatter Kjenner Rakkestad 1885
Lekkje Johannes 04.03.1908 20 Nils Jensen Okshovd ØS 1883 Anne Marie Kristiansen Lier 1879
Lekkje Johannes 22.07.1908 90 Tore Haldorsen Krydsjordet NA 1869 Maria Olava Kulterstad NA 1883
Lekkje Johannes 15.10.1908 116 Knut Larsen Schlytter SA 1877 Signe Marie Skinstad Nord Odal 1880
Lekkje Johannes 02.11.1908 134 Knut Næs NA 1882 Ragna Vesterbø NA 1876
Lekkje Johannes 07.02.1909 16 Johannes Kasa V 1882 Ingeborg Strand V 1877
Lekkje Johannes 21.11.1909 146 Karl Magnus Jakobsen VS 1886 Elise Olafsen f J Klubberudbraaten Rygge 1878
Lekkje Johannes 28.04.1910 56 Haakon Gudbrandsen Skattebo ØS 1875 Ingrid Olsdatter Hegge ØS 18 87
Lekkje Johannes 08.11.1910 154 Kristoffer Olsen Matslangrud E 1880 Karen Mathea Hestkinn E 1887
Lekkje Johannes 13.11.1910 158 Ole Kristensen ØS 1880 Ingeborg Gigstad NA 1891
Lekkje Johannes 08.12.1910 182 Olaf Tollefsen Kristianslund NA 1877 Siri Eriksdatter Kjørstad NA 1870
Lekkje Johannes 05.03.1911 25 Johan Martin Trondsen SA 13/1/1883 Karen Sørum Vang, H 18877
Lekkje Johannes 02.04.1911 38 Helge Vetlesen Nore 1885 Ragnhild Nilsdatter Skattebo ØS 1890
Lekkje Johannes 16.04.1911 53 Jøger Tollefsen Ellingbø V 1867 Berta Johnsdatter Haukaas S Land 1883
Lekkje Johannes 30.04.1911 65 Nils Hansen Mosødegaarden Hole 1872 Marit Eriksdatter Viste VS 1879
Lekkje Johannes 31.05.1911 78 Anton Olsen Flaten SA 1878 Guri Olsdatter Grov SA 1886
Lekkje Johannes 12.07.1911 96 Nils Tollefsen Øverli E 1877 Ingebjørg Gulliksdatter Beito ØS 1878
Lekkje Johannes 12.07.1911 97 Thomas Endresen Rogn V 1885 Ingebjørg Johansdatter Hamre ØS VS 1887
Lekkje Johannes 07.11.1911 148 Thomas Bakkene NA 1875 Kari Ødegaard NA 18 9 1
Lekkje Johannes 13.06.1912 68 Per Bergene NA 1879 Guri Garthus SA 1885
Lekkje Johannes 05.11.1912 145 Torvald Kjær SA 1881 Magnhild Andersen N Land 1887
Lekkje Johannes 16.02.1913 20 Ole Larsen Hakkestad VS 1877 Ingeborg Nilsen Bøe V 1886
Lekkje Johannes 19.03.1913 34 John Johnsen Nertrost V 1887 Marit Thomassen Kvale V 1890
Lekkje Johannes 13.12.1913 161 Bjarne Hansen Kristiania 1891 Olga Rudie NA 1889
Lekkje Johannes 14.12.1913 163 Ole Nilsen Brækken V 1877 Dorthe Ødegaard V 1872
Lekkje Johannes 22.05.1914 54 Anders Gudbrandsen Blisten Lunner 24/5/1883 Anna Olsen Viken V 10/6/1894
Lekkje Johannes 25.07.1914 96 Ole Ulnæs NA 10/3/1873 Astrid Charlot Parr Ferman Kristiania 14/4/1887
Lekkje Johannes 30.08.1914 116 Helge Skeie V 17/2/1886 Dorthe Olsdtr Bøe V 15/3/1892
Lekkje Johannes 24.09.1914 124 Erlend Sæteren SA 1884 Karen Brager S Land 1893
Lekkje Johannes 11.08.1915 108 Torstein Nilsen Lykken ØS 22/3/1882 Marit Brænna NA 1/8/1885
Lekkje Johannes 07.12.1915 171 Knut Olsen Hjelle VS 17/10/1889 Ingrid Landmark NA 26/10/1890
Lekkje Johannes 20.03.1916 32 Ole Haavelsrud NA 22/10/1883 Kari Østensdatter ØS 11/1/1886
Lekkje Johannes 24.03.1916 73 Olav Fossen NA[VS] 9/7/1889 Ingebjørg Skeie V 16/5/1892
Lekkje Johannes 16.05.1916 81 Knut Jensen Viste ØS 10/8/1875 Maria Høverstad V 10/1/1892
Lekkje Johannes 16.05.1916 82 Jul Aronsen Lo VS 2/4/1888 Gjertrud Høverstad V 12/11/1889
Lekkje Johannes 16.05.1916 83 Endre Iversen Nordviste VS 18/2/1874 Marit Viste ØS VS 24/2/1882
Lekkje Johannes 15.08.1916 123 Ragnvald Aaberg NA 1/7/1895 Inga Ågot Frydenlund NA 12/5/1896
Lekkje Johannes 24.08.1916 128 Martin Henriksen Holen E 18/6/1872 Helga Oline Hauge Ramnes 11/9/1889
Lekkje Johannes 03.03.1917 15 Thorolf Kristoffer Kristiansen Ø Aker 6/11/1891 Gjertrud Hovi ØS 24/9/1894
Lekkje Johannes 25.12.1917 155 Jul Odden Strand NA 9/9/1892 Randi Rasmusdatter Hofset Hemne 28/12/1894
Lekkje Johannes 17.06.1918 69 Ole Ringsaker NA 22/12/1872 Eli Opslidre VS 18/9/1888
Lekkje Johannes 10.06.1919 24 Ola Olsen Jørstad NA 10/2/1884 Randi Kristoffersdtr Lerhol V 4/10/1899
Lekkje Johannes 12.06.1919 32 Ole Olsen Braaten VS 20/1/1885 Anne Johme VS 8/11/1880
Lekkje Johannes 01.04.1920 25 Martinius Olsen Hurum 29/9/1893 Ingeborg Jevne V 7/6/1896
Lekkje Johannes 11.06.1921 41 Ole Paulsen Taraldrud Ø Toten 1/2/1881 Barbro Berg VS NA 17/4/1888
Lekkje Johannes 18.03.1922 22 Nils Olsen Brekken VS 30/5/1879 Kari Andreasdtr Rognaas NA 21/8/1897
Lekkje Johannes 28.08.1923 57 Erik Gerhard Biørn NA 25/5/1890 Harriet Margrethe Hammerstad Kristiania 3/11/1893
Lekkje Johannes 10.01.1924 2 Nils Endresen Strand NA 28/5/1886 Ingrid Svennæs NA 18/8/1887
Lekkje Johannes 18.02.1924 7 Torgeir Torgeirsen Reien VS 8/5/1873 Ingeborg Knutsdtr Haugland VS 24/2/1893
Lekkje Johannes 15.03.1924 12 Olaf Strand NA 12/9/1891 Marie Thorsvik Narvik 15.10.1902
Lekkje Johannes 27.02.1926 12 Torstein Gulbrandsen Moen ØS 10.12.1901 Stina Marie Melinda Pierron Sverige 18.12.1901
Lekkje Johannes 11.10.1926 50 Martin Olsen Paalsrud VS 10.11.1901 Kari Olsdtr Snortheim VS 2/10/1898
Lekkje Johannes 23.12.1926 64 Olav Kvale Hougen V 30/3/1891 Sigrid Anette Røsholdt Hof, Vestfold 18/11/1886
Lekkje Johannes 08.06.1929 14 Olav Olsen Bustebakke ØS 10/12/1893 Lina Rudolfsen Furnes 17.03.1905
Lekkje Johannes 4/10/1894 99 Andreas Monsen Haus 1854 Anne Marie Kirkeberg Vardal 1870
Lekkje Johannes[B] 16.12.1905 9 Johannes August F F Schultz Berlin 1884 Margit Jørgensen ØS 1880-1876
Lekkje Kampen 10/12/1882 71 Arne Andersen NA 1854 Dama Mathilde Nilsen Fredrikstad 1861
Lekkje Kampen 27/6/1886 39 ek Ole Bendixen NA 1843 Marthe Larsdtr Wärmland 1848
Lekkje Kampen 02.04.1904 29 Ole Klevgaard NA 1871 Marie Olsdatter Hippe NA 1879
Lekkje Kampen 02.10.1907 71 Carl Oscar Olsen Moss 1865 Dorthea Olsen NA 1862
Lekkje Kampen 30.10.1908 82 Bernt Olsen Hippe NA 1886 Marit Olsd Rebne VS 1883
Lekkje Kampen 31.03.1918 48 Carolus Jensen Trøgstad 10/9/1885 Guri Klevgaard E 24/4/1868
Lekkje Kampen 22.12.1918 178 Syver Bakkene NA 27/6/1884 Karoline Othilde Antonsen Nittedal 17/2/1896
Lekkje Kampen 08.07.1919 46 Øistein Vidste NA 2/7/1894 Ingebjørg Ødegaard V 11/3/1890
Lekkje Kampen 09.11.1919 83 Hans Haavaldsen NA 13/8/1895 Gudrun Petra Antonsdtr Andresen Høland 8/1/1899
Lekkje Kampen 19.05.1920 49 Nils Hartvig Hermansen Eidsvoll 17/6/1897 Borghild Midthus E 2/2/1898
Lekkje Kampen 07.08.1920 71 Oskar Henry Kristiansen Ål 29/7/1897 Selma Bakkom SA 23/12/1893
Lekkje Kampen (B) 17/1/1899 unum Olaus Gjørud SA 1870 Hanna Kristofersen SA 1872
Lekkje Kampen (B) 20.12.1918 1 Peter Erling Hansen Enebak 12/6/1896 Birgitte (Berit) Kvale VS 25/4/1888
Lekkje Kampen (B) 29.07.1922 12 Ivar Bye [Rye] NA 7/7/1885 Marit Tolstad VS 2/3/1885
Lekkje Kampen (D) 18.02.1914 3 Jens Olsen Tærud Skedsmo 1886 Gunhild Olsen SA 1882
Lekkje Matteus 18.03.1921 0 Louis Anton Dreyer Myhrvold Kristiania 27/10/1894 Johanne Nilsine Jessen f Monrad V 13/4/1885
Lekkje Matteus 28.08.1922 16 Karl Gustav Wolner Olsen Värmland 23/8/1895 Berte Ødegaard SA 3/6/1894
Lekkje Matteus 12.11.1924 26 Bernt Løvbrøtte Brandbu 21/1/1898 Marie (Marit) Prestrud ØS 17/11/1898
Lekkje Matteus 20.12.1930 31 Ingvald Kjærland Ulvik 20/3/1893 Inga Kildahl NA 04.04.1904-
Lekkje Matteus 06.07.1935 18 Karl Harry E V Knudsen Røyken 13.10.1902 Sigrid Hovde SA 24.12.1906
Lekkje Matteus 25.09.1937 38 Knut Berge V 28.03.1908 Anne Kasa V 04.10.1909
Lekkje Paulus 26/12/1875 82 Theodor Marinus Pedersen Fredrikstad 1845 Gjertrud Erlandsdatter NA 1846
Lekkje Paulus 26/11/1876 85 Kolbjørn Hans Peter Kolbjørnsen Kristiania 1849 Marit Thoresdatter Strand NA 1852
Lekkje Paulus 21/5/1877 27 Brede Marius Andreassen Nes, R 1853 Ingeborg Nilsdatter Bø NA 1845
Lekkje Paulus 14/10/1877 54 Nils Nilsen Ulnæs NA 1848 Emma Kristine Tegnell Stockholm 1851
Lekkje Paulus 20/6/1880 41 Knut Olsen Bø NA 1852 Tea Henrikka Petersdatter Eidsvold 1855
Lekkje Paulus 26/9/1880 unum Gustav Mathiesen Råde 1857 Maria Nilsdatter NA 1854
Lekkje Paulus 8/5/1881 41 Erik Eriksen Hagen VS 1856 Abela Kristine Andersdatter Båhuslän 1855
Lekkje Paulus 29/4/1882 27 Anders Andersen   VS 1854 Sofie Arnesen Brandval 1852
Lekkje Paulus 30/6/1885 61 Kristian Lund Winsnes VS 1852 Anna Bergljot Thorkildsen Kristiania 1860
Lekkje Paulus 12/7/1886 49 Arne Arnesen Fladager NA 1851 Eline Severinsdatter Bergseng Løten 1865
Lekkje Paulus 9/9/1888 73 Ove Ingvaldsen Bøe V 1858 Kristine Olava Andersen Aker 1857
Lekkje Paulus 14/10/1888 86 Mikkel Olsen Bang SA 1859 Gurine Augusta Skråtorp Skedsmo 1847
Lekkje Paulus 3/8/1890 78 Johan Kristian Gøtesen Holmestrand 1863 Berit Olsdatter Hamre VS 1863
Lekkje Paulus 6/9/1891 90 Lars Pedersen SA 1858 Sina Kristensdatter Øyer 1856
Lekkje Paulus 22/5/1892 48 Gunder Olsen NA 1851 Pernille Andersdatter Furnæs 1852
Lekkje Paulus 4/11/1892 113 Torger Hamre VS 1866 Elise Johanne Hansdatter Kongsberg 1865
Lekkje Paulus 22/12/1894 unum Peder Johannesen Bråten NA 1866 Anne Martine Hansen Fredrikstad 1870
Lekkje Paulus 9/6/1895 63 Syver Olsen Hovi ØS 1855 Oline Kristiansdatr Nes, Hedem 1854
Lekkje Paulus 7/8/1895 91 Johan Anton Rommelsen Tysland Enebakk 1856 Guri Pedersen NA 1872
Lekkje Paulus 24/4/1898 75 Johan Alm Stange 1875 Marit Tollefsdatr ØS 1871
Lekkje Paulus 31/7/1898 124 Ludvig Edvard Pettersen Tromsø 1873 Anne Henriksdatr Haadem NA 1864
Lekkje Paulus 17/9/1899 144 Olaf Jakobsen N Odal 22/10/1874 Ambjørg Kvale VS 20/3/1875
Lekkje Paulus 19/11/1899 201 Einar Kvil VS 6/3/1855 Karoline Ovidia Jansen V Aker 17/4/1857
Lekkje Paulus 30.06.1900 128 Ole Ødegaard VS 7/4/1867 Ingerta Frog Kristiania 6/11/1874
Lekkje Paulus 02.07.1900 133 Hans Anton Solberg NA 17/5/1873 Marie Olsen Våler, H 5/10/1873
Lekkje Paulus 30.11.1901 203 Knut Bø NA 23/11/1875 Karen Dortea Hansen Ø Aker 9/7/1879
Lekkje Paulus 22.02.1901 27 Helmer Edvard Hansen Drammen 26/6/1860 Ingeborg Kvale VS 4/4/1878
Lekkje Paulus 19.01.1902 12 Karl Johan Kristiansen Fiskum 24/3/1876 Sigrid Alfsen Vendnig ØS 24/11/1876
Lekkje Paulus 29.07.1902 122 Adolf Emanuel Aanonsen Arendal 29/7/1875 Anna Egge VS 9/7/1879
Lekkje Paulus 01.02.1903 16 Sigvard Andersen Ringsaker 30/9/1876 Sigrid Ulnæs NA 24/6/1868
Lekkje Paulus 05.08.1903 95 Olaf Mikkelsen Bergheim NA 29/10/1872 Karen Martine Iversdtr Rødøy 26/1/1872
Lekkje Paulus 10.11.1904 167 Erik Maanum NA 18/8/1861 Anne Eriksen Hoff NA 7/4/1863
Lekkje Paulus 31.12.1905 155 Sigurd Hansen V Bærum 1/10/1876 Ingrid Bøe NA 23/12/1874
Lekkje Paulus 11.02.1906 12 Hans Nilsen Sauherad 10/4/1883 Anne Olsdatr Kvale VS 12/10/1883
Lekkje Paulus 21.10.1907 122 Peter Olsen Sundvold NA 10/2/1882 Margit Holtegard Gol 11/10/1879
Lekkje Paulus 06.11.1907 140 Knut Johnsen Follinglo NA 26/12/1867 Ingeborg Olsen Hippe NA 10/6/1874
Lekkje Paulus 21.03.1909 36 Andreas Hansen Nes, R 29/6/1855 Marit Pedersen NA 21/5/1864
Lekkje Paulus 04.06.1909 77 Torsten Hansen VS 11/5/1877 Marie Berg Hurdal 22/1/1885
Lekkje Paulus 01.01.1911 2 Nikolai Olsen Romedal 7/6/1861 Inger Kristine Martinsdtr Personsæter SA 11/10/1883
Lekkje Paulus 30.04.1911 43 Trygve Gudmund Gudmundsen Sagene 1/12/1881 Ragnhild Bakkom SA 20/11/1883
Lekkje Paulus 01.06.1911 66 Knut Mælum NA 6/6/1885 Maren Listrud SA 3/9/1887
Lekkje Paulus 19.05.1912 61 Lars Knutsen NA 14/5/1877 Karoline Anette Burud Våler  28/12/1878
Lekkje Paulus 17.11.1912 158 Erik Larsen Yggeseth Asker 1/7/1869 Inga Haldorsen ØS 10/12/1889
Lekkje Paulus 29.12.1912 192 Erik Olsen Klevgaard E 6/2/1880 Lucie Alvhilde Hemmingsdatter Chicago 9/1/1881
Lekkje Paulus 14.01.1914 8 Kristian Fossen NA 29/6/1887 Gjertrud Bråten NA 8/12/1883
Lekkje Paulus 13.06.1915 90 Martin Olsen SA 28/3/1867 Olava Gulbrandsen Nes, R 11/2/1874
Lekkje Paulus 09.05.1916 73 Thorvald Tollefsen Ruste SA 23/1/1890 Amanda Sofie Karlsen Glemminge 13/5/1892
Lekkje Paulus[D] 4/5/1896 24 Charles Fredrik Rudolf Hansen Ålborg, DK 1855 Kari Gudbrandsen ØS 1874
Lekkje Paulus[D] 5/6/1896 37 Ole Haavie ØS 1871 Hilda Lovise Larsen Larvik 1875
Lekkje Petrus 21/2/1886 13 Gulbrand Helgesen Lier 1843 Berit Syversdatr Kristianslund NA 1851
Lekkje Petrus 16/12/1888 70 Hans August Johannesen Grimstad Rakkestad 1861 Inger Syvertsen NA 1868
Lekkje Petrus 20/11/1898 174 Abraham Severin Holm Stavanger 1869 Astrid Julsdatter VS - NA 1872
Lekkje Petrus 22/10/1899 183 Jul Julsen Heggekjær NA 1876 Anna Mathilde Mathiesen Sem Tønsberg 1882
Lekkje Petrus 20.03.1900 51 Johannes Andersen Skjeberg 1876 Guri Nilsdatter ØS 1874
Lekkje Petrus 05.08.1900 149 Nils Nilsen NA 1880 Andrea Andreasdtr Smestad Elverum 1878
Lekkje Petrus 20.10.1900 199 Arne Julsen Hilmen NA 1878 Mathilde Emilie Haugen Nøtterøy 1878
Lekkje Petrus 28.06.1901 143 Harald Antonsen Kiær Vaale 1876 Marit Gulliksen VS 1875
Lekkje Petrus 04.08.1901 146 Michael Anderson NA 1863 Ingeborg Knutsdatter Loberg NA 1886
Lekkje Petrus 22.08.1903 114 Erik Andersen Hagen NA 1877 Inga Antonia Tollefsen Kristiania 1875
Lekkje Petrus 15.11.1903 168 Oistein Evensen Ødegaard Ringsaker 1874 Anne Johnsen Rogne ØS 1873
Lekkje Petrus 28.05.1905 54 Johan Kaspar Haagensen Ullensaker 26/2/1866 Birgit Knutsen NA 14/3/1876
Lekkje Petrus 24.10.1905 110 Johan Fredrik Langgaard Kristiania 14/4/1882 Ragnhild Gudbrandsd Skattebo Moen ØS 16/6/1881
Lekkje Petrus 04.11.1905 133 Gudbrand Jøgersen Birkelund ØS 20/9/1881 Selma Kristine Olsen Sverige 10/10/1881
Lekkje Petrus 07.10.1907 103 Jørgen Olsen VS 15/10/1886 Margit Torgersen ØS 14/12/1883
Lekkje Petrus 10.01.1909 4 Ole Næs NA 17/11/1880 Margit Julsen NA 28/7/1878
Lekkje Petrus 17.10.1909 110 Otto Ludvig Ottosen Dalene Hurum 2/1/1889 Laura Nikoline Berntsen NA 5/3/1889
Lekkje Petrus 28.11.1909 133 Olaf Olsen Ullensaker 12/11/1875 Ambjørg Andersdtr Sæther NA VS 22/11/1885
Lekkje Trefoldighets 19/5/1859 51 Knud Andersen V 40 år Marte Gundersdatter Kråkstad 43 år
Lekkje Trefoldighets 4/7/1859 91 Ole Andersen NA 28½ år ek Karen Helene Hansen Aker 44½ år
Lekkje Trefoldighets 25/11/1859 152 Hans Olsen Eidsvoll 25½ år Sigrid Sørensd: SA 25 år
Lekkje Trefoldighets 4/7/1860 75 Iver Iversen NA 33 år Karen Paulsdatter Sør-Odal 28 år
Lekkje Trefoldighets 10/9/1860 110 Ole Knudsen Liedal NA 26½ år Jakobine Kristine Jacobsdatter Wänersborg 26½ år
Lekkje Trefoldighets 25/2/1861 15 Olof Bergløf Arvika, S. 24 år Inger Olsdatter   NA 32 år
Lekkje Trefoldighets 6/11/1861 114 Børre Christiansen Ringsaker 28 år Anne Kristine Olsen NA 19
Lekkje Trefoldighets 18/3/1862 20 Johan Adolf Rybjerg Bødker Leksvik 35 år Anne Sofie Stenbuch NA 22 år
Lekkje Trefoldighets 9/4/1862 33 Helge Andersen Ruud SA 26 år Stina Eriksdatter Värmland,S 25 år
Lekkje Trefoldighets 23/9/1862 107 Jacob Wagel NA 48½ år Helene Hansen Kristiania 31 år
Lekkje Trefoldighets 20/5/1864 55 Even Johan Christiansen Fåberg 30 år Karen Jensine Sundt NA 28 år
Lekkje Trefoldighets 4/8/1865 89 Anders Eivindsen Dahl NA 30 år Maren Jacobsdatter Røyken 23½ år
Lekkje Trefoldighets 16/10/1865 118 Ole Olsen NA 28 år Ingeborg Marie Olsen Eidsvoll 20½ år
Lekkje Trefoldighets 22/2/1866 17 Knut Thorleifsen Gran NA 24 år Thomine Joachine Tønnesen Farsund 36 år
Lekkje Trefoldighets 8/10/1867 85 Hans Beavitz Motzfeldt Egersund 31 år Karen Urdahl NA 19 år
Lekkje Trefoldighets 12/11/1867 105 Engebret Olsen NA 24 år Berthe Karine Hansd Nøtterøy 33½ år
Lekkje Trefoldighets 27/12/1867 124 Trond Trondsen Sundem NA 29 år Johanne Jonassen Aker 28 år
Lekkje Trefoldighets 15/6/1868 61 Ole Halvorsen SA 35½ år Berthe Bjørnsdatter NA 28½ år
Lekkje Trefoldighets 19/10/1868 101 Gulbrand Olsen ØS 26 år Ragnhild Jensen ØS 28 år
Lekkje Trefoldighets 22/10/1868 106 Ole Olsen Revling NA 24 år Agneta Andersen Sverige 23 år
Lekkje Trefoldighets 30/1/1870 18 Ole Eriksen   NA 44¼ år Helene Hansdatter Eidsvoll 37 år
Lekkje Trefoldighets 29/10/1871 0 Wilhelm Ferdinand Kolderup NA 35 år Maren Kristine Johnsen Kristiania 36 år
Lekkje Trefoldighets 26/11/1871 162 Torger Knudsen E 1842 Siri Helgesdatter Hole 1846
Lekkje Trefoldighets 12/6/1872 76 Ole Olsen Tuff VS 1842 Josefine Caroline Bay Aker 1841
Lekkje Trefoldighets 28/7/1872 94 Ole Olafsen NA 1846 Birgithe Olava Ammundsdatter Asker 1847
Lekkje Trefoldighets 30/10/1872 168 Christian Bergsvendsen Biri 1844 Karen Marie Piltingsrud ** SA 1844
Lekkje Trefoldighets 29/1/1874 0 Sven Adolf Pedersen Sverige 1837 Berit Olsdatter   Slidre 1836
Lekkje Trefoldighets 29/1/1874 10 Ole Hansen Grimsrud SA 1849 Gunhild Ellingsen SA 1854
Lekkje Trefoldighets 9/8/1874 139 ek  Mathias Iversen SA 1821 Pauline Birgitte Paulsdatter Hurum 1839
Lekkje Trefoldighets 15/11/1874 235 Jens Eriksen Bokensveen Romedal 1844 Randine Jonsdatter VS 1841
Lekkje Trefoldighets 6/12/1874 253 Augustinus Johannesen Ø Toten 1848 Anne Olsen VS 1838
Lekkje Trefoldighets 17/1/1875 12 Hans Alethus A Gjerdrem Hansen Langesund 1825 Berte Torstensen VS 1823
Lekkje Trefoldighets 5/6/1876 81 Erik Edvind Pedersen Sverige 1852 Marit Olsd Wiste VS 1846
Lekkje Trefoldighets 31/7/1877 98 Christafer Olsen Juvkam SA 1853 Oline Larsdatter Kirkeberg SA 1853
Lekkje Trefoldighets 17/8/1878 103 Peder Ellingsen Gran 1845 Anne Lund V 1859
Lekkje Trefoldighets 27/7/1879 79 Gulbrand Gulbransen Lie SA 1842 Thea Susanne Henriksen Eidsvoll 1845
Lekkje Trefoldighets 1/2/1880 15 Erik Tollefsen Haavi ØS 1854 Bolethe Christiansdatter Skibtvedt 1845
Lekkje Trefoldighets 29/5/1880 62 Johannes Andreas Holmboe Bull Loppa 1842 Lovise Wilhelmine Østvold SA 1851
Lekkje Trefoldighets 1/7/1880 79 Arne Arnesen Fønhus SA 1852 Kristine Olsdatter Jukam SA 1858
Lekkje Trefoldighets 17/10/1880 111 Anders Andersen Brekke V 1853 Oleni Olsdatter Stange 1853
Lekkje Trefoldighets 28/11/1880 148 Christofer Andersen Gjevre V 1854 Dorthea Olsdatter NA 1857
Lekkje Trefoldighets 27/1/1882 13 Anders Haug ØS 1852 Jeanette Mathilde Gulbrandsen Kristiania 1860
Lekkje Trefoldighets 28/3/1882 33 Halvor Halvorsen NA 1856 Caroline Andresen Råde 1856
Lekkje Trefoldighets 23/5/1882 44 Gulbrand Olsen ØS 1842 Andrene Olsen Aker 1829
Lekkje Trefoldighets 9/7/1882 88 Ivar Gulbrandsen Lie SA 1846 Rønaug Jørgensdatter SA 1854
Lekkje Trefoldighets 27/8/1882 103 Ole Christensen Rogne ØS 1855 Ovidia Hansen Kristiania 1863
Lekkje Trefoldighets 3/5/1885 46 Peder Steffensen Høyme VS 1858 Marta Olsen Næs 1854
Lekkje Trefoldighets 28/11/1885 144 Martin Christiansen N Land 1858 Kristine Kristoffersdtr SA 1858
Lekkje Trefoldighets 9/5/1886 52 Ole Evensen Bonli NA 1858 Gjertrud Olsen Dahl V 1858
Lekkje Trefoldighets 9/1/1887 5 Ingebrigt Olsen Nes, R 1863 Clara Pedersen SA(E?) 1859
Lekkje Trefoldighets 3/12/1887 164 Erik Gudbrandsen Dyve SA 1854 Sigrid Mikkelsen E(SA) 1852
Lekkje Trefoldighets 18/3/1888 21 Simen Thomassen Wold E(SA) 1861 Berit Ellingsen Brufladt E(SA) 1867
Lekkje Trefoldighets 10/4/1888 91 Engebret Syversen Stensrud SA 1861 Marit Mikkelsdtr Ødegaarden SA 1863
Lekkje Trefoldighets 15/10/1888 100 Johan Arndt Andresen Nesodden 1865 Sigrid Sørflaten SA 1867
Lekkje Trefoldighets 20/6/1889 8 ek  Harald Haraldsen NA 1854 Sina Gunhilde Sørensen Kristiansand 1859
Lekkje Trefoldighets 12/10/1891 135 Otto Sverdrup Bindal 1854 Grethe Andrea Engelschjøn NA 1865
Lekkje Trefoldighets 15/2/1893 9 Niels Ovesen Berge V 1867 Petra Hamre Søndeled 1870
Lekkje Trefoldighets 15/10/1896 153 Henrik Gjefle N Land 1870 Berthe Piltingsrud SA 1873
Lekkje Trefoldighets 31/10/1896 151 Karl Thorvald Lippestad Hobøl 19/4/1856 Gudrun Hildeborg Møller NA 29/12/1865
Lekkje Trefoldighets 24/1/1897 9 Ole Olsen Løkken SA 29/5/1873 Kristiane Janette Nielsen Eiker 30/8/1873
Lekkje Trefoldighets 17/3/1898 37 Ole Lunde E 16/9/1874 Karen Helene Munkelien N Land 9/3/1879
Lekkje Trefoldighets 13.01.1901 4 John Knudsen Alfstad ØS 27/9/1869 Ragnhild Rogne ØS 22/9/1873
Lekkje Trefoldighets 04.03.1901 29 Johannes Belshein V 31/1/1829 Marit Olsen Thorby Ø Stjørdal 8/8/1853
Lekkje Trefoldighets 15.03.1901 32 Martin Bernhard Dahl Nes, R 12/7/1867 Eline Espelien E 5/8/1874
Lekkje Trefoldighets 10.11.1901 209 Endre Endresen Rebne VS 14/10/1876 Berthe Marie Olsen Brandbu 1875
Lekkje Trefoldighets 16.03.1902 42 Tollef Jøgersen Ødegaard VS 23/9/1864 Karen Petrine Hovind Spydeberg 2/6/1868
Lekkje Trefoldighets 31.03.1902 45 Theodor Severin Madsen Fet 12/4/1875 Marit Nilsen ØS 1/4/1871
Lekkje Trefoldighets 07.04.1902 51 Egil Rolf Pedersen NA 5/8/1878 Ragnhild Rudi ØS 18/7/1880
Lekkje Trefoldighets 19.05.1902 89 Carl Johan Carlsen Moen NA 18/3/1882 Margit Alfstad ØS 3/6/1872
Lekkje Trefoldighets 26.12.1902 257 Nils Ovesen Kvien Wangensten V 17/2/1873 Beate Huuse Nes, H 3/4/1869
Lekkje Trefoldighets 28.12.1902 261 Ole Andreassen Ruud Høland 23/5/1869 Ragnhild Rogne ØS 25/8/1879
Lekkje Trefoldighets 24.03.1903 30 Ole Kristian Berg Ø Toten 20/3/1860 Anne Olsdatter Mørstad ØS 11/12/1876
Lekkje Trefoldighets 05.04.1903 61 Thorvald Johnsen Teigen Ådal 7/1/1866 Oline Hansdatter Nordby SA 6/1/1882
Lekkje Trefoldighets 10.06.1903 100 Endre Endresen Holien V 4/3/1866 Ambjør Gaasedelen V 3/5/1881
Lekkje Trefoldighets 25.10.1903 191 Gudbrand Eriksen Sørum NA 25/8/1866 Inga Marie Lund NA 14/11/1870
Lekkje Trefoldighets 31.10.1903 195 Mikkel Mikkelsen Fønhus SA 20/5/1868 Elvina Olava Kiserud Spydeberg 7/2/1876
Lekkje Trefoldighets 06.12.1903 220 Arne Arnesen Bjørnødegaard E 10/5/1875 Helga Gustava Henningsen Gjerdrum 30/11/1881
Lekkje Trefoldighets 10.04.1904 56 Even Wefling Stange 1/7/1871 Barbro Follinglo NA 20/10/1878
Lekkje Trefoldighets 12.04.1904 60 Hallgrim Arnfin Revling NA 2/1/1879 Sigrid Engebretsdatter Hoff E 5/8/1880
Lekkje Trefoldighets 25.06.1904 116 Olav Olsen Lahaug VS 1/11/1873 Guri Mørstad ØS 12/3/1877
Lekkje Trefoldighets 01.07.1904 120 John Nilsen Dahle ØS 2/8/1874 Marit Østensdatter Grønolen ØS 4/12/1884
Lekkje Trefoldighets 06.08.1905 119 Olaus Brufladt E(SA) 25/8/1867 Helene Iversen N Land 17/5/1871
Lekkje Trefoldighets 12.10.1905 159 Andreas Olsen Bølviken Brandbu 13/3/1866 Berte Larsdatter Pladsen SA 28/1/1876
Lekkje Trefoldighets 18.02.1906 24 Oscar Cristensen Horten 25/5/1877 Ingeborg Andersen SA 18/3/1884
Lekkje Trefoldighets 09.05.1906 62 Johannes Gundersen Tande Lesja 1/6/1844 Marit Monsdatter Rudland NA 10/2/1872
Lekkje Trefoldighets 15.09.1906 133 Gudbrand Anton Granum E 2/6/1875 Gudlaud Oldfride Thomassen Oslo 7/12/1878
Lekkje Trefoldighets 25.02.1907 18 Andris Olsen Mo VS 26/4/1882 Marit Pedersdatter Semelenge VS 17/8/1877
Lekkje Trefoldighets 04.04.1907 36 Syver Mikkelsen Fønhus SA 1875 Sigrid Arnesdatter Øihus SA 1886
Lekkje Trefoldighets 29.06.1907 81 Asbjørn Ranum NA 10/9/1882 Ragna Halsteinsdatter Lo NA 14/12/1886
Lekkje Trefoldighets 02.07.1907 82 Arne Olsen Haugerud SA 11/5/1882 Gunhild Steingrimsdatter Haugen SA 5/5/1870
Lekkje Trefoldighets 19.07.1907 93 Erik Stengrimsen Hougsrud SA 14/10/1856 Karoline Erlandsen Stensæter SA 16/2/1884
Lekkje Trefoldighets 21.10.1907 146 Kristoffer Bakken V 24/1/1881 Sigrid Østrem V 3/2/1885
Lekkje Trefoldighets 22.10.1907 147 John Remmen V 21/9/1881 Guri Svien V 20/7/1880
Lekkje Trefoldighets 08.11.1907 164 Knut Knutsson Follinglo NA 4/5/1867 Barbro Johannesdatter Bondelid NA 20/4/1881
Lekkje Trefoldighets 15.02.1908 16 Kristoffer Helgesen Kvame V 22/9/1870 Inga Tjøre Årdal 14/4/1883
Lekkje Trefoldighets 28.03.1908 42 Anders Andersen Lysne Lærdal 23/7/1871 Ragnhild Stende V 18/7/1870
Lekkje Trefoldighets 07.04.1908 29 Johan Olsen SA 28/6/1857 Sigrid Marie Thorsrud SA 4/6/1857
Lekkje Trefoldighets 09.04.1908 48 Thorstein Olsen Kvien V 29/9/1872 Marit Thorleifsdatter Granheim NA 3/1/1872
Lekkje Trefoldighets 30.05.1908 86 Gullik Berge V 24/12/1878 Ragnhild Holien V 13/8/1878
Lekkje Trefoldighets 31.05.1908 90 Gunnar Olsen NA 1/8/1882 Karen Grønlund Ø Toten 22/11/1886
Lekkje Trefoldighets 14.06.1908 96 Hans Knutsen SA 7/12/1879 Maren Dorthea Haakonsen Kristiania 18/1/1882
Lekkje Trefoldighets 16.08.1908 119 Ole Eriksen Sørum NA 28/12/1870 Ingeborg Caroline Lund NA 4/2/1883
Lekkje Trefoldighets 29.12.1908 217 Hans Nordby SA 1884 Guri Hermansdatter Grov SA 1884
Lekkje Trefoldighets 17.02.1909 20 Carl August Breyhottz NA 3/8/1879 Hanna Dorthea Mellbye Hamar 16/10/1880
Lekkje Trefoldighets 23.03.1909 30 Job Drager V Toten 27/6/1877 Ingrid Espeseth SA[E] 19/11/1881
Lekkje Trefoldighets 03.04.1909 39 Ole Olsen Bøe V 18/3/1872 Kari Grehammer V 2/9/1874
Lekkje Trefoldighets 23.05.1909 69 August Thoresen Krosby Rødenæs 8/2/1863 Kirsti Kvamme V 19/10/1877
Lekkje Trefoldighets 02.10.1909 0 Johan Julius Christian Salvesen NA 18/8/1842 Dorothea Katharina Lund Bergen 22/7/1846
Lekkje Trefoldighets 27.02.1910 29 Kristian Amundsen Aaberg NA 31/7/1879 Tilda Olava Hansdatter Bratlie Fet 1/3/1876
Lekkje Trefoldighets 29.03.1910 47 Iver Søndrol V 20/10/1883 Ingrid Faar V 12/11/1879
Lekkje Trefoldighets 22.05.1910 85 Knut Larsen Hande VS 8/1/1879 Kristine Olsen Rakkestad 20/1/1890
Lekkje Trefoldighets 18.09.1910 149 John Johnsen Kvale VS 30/1/1884 Karen Martinsen Vinger 28/7/1884
Lekkje Trefoldighets 09.10.1910 170 Hans Jacob Rogstad Gjerdrum 22/12/1876 Berit Ødegaard V 10/11/1883
Lekkje Trefoldighets 09.11.1910 197 Søren Hansen Nordby Nes, R 17/5/1854 Sigrid Einang VS 14/9/1883
Lekkje Trefoldighets 20.11.1910 214 Ole Olsen Kvil VS 23/4/1886 Anna Josefine Kristiansen Norderhov 28/6/1885
Lekkje Trefoldighets 11.06.1912 110 Boie Trondsen Hamre V 1878 Anna Knutsdatter Holien V 1881
Lekkje Trefoldighets 26.10.1912 228 Johan Martin Hansen Lundgaard N Land 24/7/1887 Marit Gulbrandsen Skoren E 25/2/1883
Lekkje Trefoldighets 27.11.1912 266 Ole Johnsen Kvale VS 20/10/1879 Marit Johnsdatter Bø V 2/4/1883
Lekkje Trefoldighets 01.11.1913 255 Michael Dølven SA 25/6/1883 Marit Bergli VS 31/10/1889
Lekkje Trefoldighets 22.12.1913 300 Anders Lalim V 6/2/1882 Johanne Marie Berg Stange 3/10/1878
Lekkje Trefoldighets 03.05.1914 44 Mons Hermundsen Ruskedal Hyllestad 19/8/1888 Marit Olsdatter Lahaug VS 11/11/1885
Lekkje Tøyen 23.10.1910 30 Nils Andersen Hagen NA 1880 Oskarine Bærum Larvik 1880
Lekkje Tøyen 18.11.1916 39 Sigurd Olaf Thoresen Kristiania 20/2/1895 Ragnhild Hamre VS 1/7/1889
Lekkje Uranienborg 12/2/1882 8 Kristian Kristofersen N Land 1829 ek Berte Olea Tollefsdatter NA 1815
Lekkje Uranienborg 11/3/1883 7 Ole Pedersen Kvelprud Ål 1844 Marit Eriksdatter Hoff NA 1851
Lekkje Uranienborg 27/5/1883 22 Anders Gulbrandsen SA 1848 Marthea Kristensdatter SA 1862
Lekkje Uranienborg 7/5/1884 12 Jakob Kaspar Sørlie Kristiania 1853 Walborg Bergitte Olene Stenersen NA 1863
Lekkje Uranienborg 12/5/1886 15 Nikolai Andresen Kristiania 1852 Johanne Marie Heyerdahl ØS 1855
Lekkje Uranienborg 24/9/1894 49 Gustav Larsen Sverige 1867 Olia Evensen VS 1872
Lekkje Uranienborg 13/10/1894 61 Johan Olsen Vaaler Aurskog 1866 Anna Martine Sørine Engelschøn NA 1862
Lekkje Uranienborg 25/5/1895 33 Mons Arnesen Fladager NA 1858 Helene Fuglesang Damsgaard Tyskland 1862
Lekkje Uranienborg 30/11/1895 98 Sivert Johan Sivertsen Bodø 1871 Guri Fladager NA 1871
Lekkje Uranienborg 20/12/1895 103 Christen Hansen Kjøsterud Lier 1840 ek Marie Pedersen f Olsen VS 1846
Lekkje Uranienborg 1/9/1897 76 Mikkel Vold SA 1872 Oline Hansine Olsen Kristiania 1858
Lekkje Uranienborg 08.07.1900 65 Olaf Sundvold NA 1876 Randi Olsen NA 1870
Lekkje Vestre Aker 9/12/1855 252 Ole Nielsen NA 34 år Johanna Andersdtr Sverige 24 år
Lekkje Vestre Aker 29/10/1856 142 Erik Gulliksen Erschouv VS 34¾ år Anne Johanne Enersdt Aker 24¼ år
Lekkje Vestre Aker 10/5/1857 63 Knud Juulsen ØS 28¾ år Inge Jensdatter Vang,H 24 år
Lekkje Vestre Aker 6/9/1857 118 Halsteen Thoresen VS 26¼ år Anne Erichsdatter Grue 34¼ år
Lekkje Vestre Aker 4/3/1858 27 Hans Olsen Asker 27½ år Marie Olsen NA 41¾ år
Lekkje Vestre Aker 17/7/1859 60 Anders Thoresen NA 30 år Olia Olsdtr Solør 24 år
Lekkje Vestre Aker 8/1/1860 4 Ole Nilsen Kjos NA 40½ år Anne Sørine Olsdtr Kongsberg  40 år
Lekkje Vestre Aker 4/11/1860 83 Jens Peter Eriksen Blinderneiet 35½ år Marit Tollefsdatter Slidre 33¼ år
Lekkje Vestre Aker 7/4/1861 14 Henrik Heide Hansen V Aker 24½ år Ingeborg Klevgaard E(SA) 31½
Lekkje Vestre Aker 17/11/1861 44 Fredrik Tønnesen Holmen 29 år Anne Nilsdtr Sørum NA 29¾ år
Lekkje Vestre Aker 13/12/1861 50 Gabriel E M Th. Engelschjøn Stavanger 32½ år Anna Marie Juul Østvold SA 18¾ år
Lekkje Vestre Aker 1/6/1869 31 Anders Øien Melhus 36½ år Johanne Elisabeth Østvold SA 23 år
Lekkje Vestre Aker 26/9/1869 56 Ole Nielsen NA 25 1/3 år Betzy Leide Fredrikstad 32¾ år
Lekkje Vestre Aker 7/8/1870 41 Jul Andersen NA 13/5/1841 Kristine Carlsdtr Wärmland 3/8/1846
Lekkje Vestre Aker 29/11/1871 75 William Ferdinand Kolderup NA 2/2/1835 Kristine Johansen Christiansen Kristiania 25/4/1846
Lekkje Vestre Aker 19/10/1873 55 Gunder Olsen NA 11/1/1851 Birgitte Kristine Olsdr Nes, Ak 12/4/1846
Lekkje Vestre Aker 7/2/1875 8 Karl Julius Larsen Kristiania 17/12/1838 Marit Eriksdtr Røen VS 6/1850
Lekkje Vestre Aker 30/5/1875 45 Knud Olsen Grøna SA 2/11/1848 Randi Olsdtr Østenfor Nes, Hall 27/12/1846
Lekkje Vestre Aker 26/3/1882 5 Erland Jeremiassen SA 1854 Helene Hansdtr Vardal 1851
Lekkje Vestre Aker 14/2/1890 8 Ole Kristiansen Brandt VS 1835 Jenny Elise Kristine Brandt V Aker 1838
Lekkje Vestre Aker 13/5/1899 22 Oluf Olufsen Grue 1872 Marit Nilsdtr Lunde V 1869
Lekkje Vestre Aker 16/5/1899 24 Thorbjørn Abraham Chr. Stenersen VS 1861 Inga Elise Johanesen V Aker 1870
Lekkje Vestre Aker 03.05.1903 26 Mikkel Nilsen Søhus NA 1854 Anna Marie Sundvold NA 1869
Lekkje vår Frelsers 30/5/1849 56 John Ingebretsen NA 26 år Karen Hansdatter Lier 39 år
Lekkje vår Frelsers 26/10/1849 115 Axel Johnsen Hoff,Sølør 25 år Berthe Olsdatter Slidre 27 år
Lekkje vår Frelsers 26/10/1849 118 Nils Thorsøn Ourdal NA 30 år Emilie Augusta Olsdatter Aker 28 år
Lekkje vår Frelsers 11/4/1850 32 Østen Endresen V 38 år Georgine Ferdinandsdatter Kristiania 22 år
Lekkje vår Frelsers 25/10/1850 132 Kristian Andreassen Aurskog 33 år Gurine Asbjørnsdatter VS 29 år
Lekkje vår Frelsers 29/10/1850 136 Anders Jensen ØS 29 år Olia Gulbrandsdatter Vinger 44 år
Lekkje vår Frelsers 6/12/1850 166 Ole Endresen V 32 år Karen Andersdatter Norderhaug 30 år
Lekkje vår Frelsers 7/3/1851 23 Nils Nicolai Olsen Aker 30 år Ingeborg Tollefsdatter VS 36 år
Lekkje vår Frelsers 13/5/1851 77 Lars Tidemann NA 31 år Andrea Marie Christophersen *** 20 år
Lekkje vår Frelsers 10/10/1851 123 Anders Christophersen Drøbak 29 år Barbra Olsdatter VS 26 år
Lekkje vår Frelsers 13/4/1852 38 Elling Eriksen SA 25 år Pouline Halvorsdtr Aker 26 år
Lekkje vår Frelsers 21/7/1852 101 Aslak Olsen NA 30 år Sille Andersdatter Løten 27 år
Lekkje vår Frelsers 24/7/1852 102 Ingebret Monsen NA 30 år Lovise Eriksdatter Aker 23 år
Lekkje vår Frelsers 21/9/1852 135 Jørgen Young Kristiania 20 år Franciska Ferdinande Sem NA 17 år
Lekkje vår Frelsers 13/10/1852 145 Gunder Olsen SA 27 år Marie Svendsdatter Sverige 34 år
Lekkje vår Frelsers 14/10/1852 149 Christopher Nilsen NA 26 år Maren Jonasdatter Aker 28 år
Lekkje vår Frelsers 27/10/1852 161 Anders Haldorsen Slidre 45 år Marte Karine Jensdatter Nittedal 23 år
Lekkje vår Frelsers 29/10/1852 163 Nils Knudsen NA 34 år Oline Olsdatter Løten 33 år
Lekkje vår Frelsers 16/3/1853 22 Martin Christiansen Sørum 30 år Ragnhild Gulbrandsdatter Fosheim VS 27 år
Lekkje vår Frelsers 2/9/1853 65 Ole Boesen  ??? NA 24 år Anne Christine Hansdatter Vågå  
Lekkje vår Frelsers 4/11/1853 142 Nils Andreasen Brandt VS 37 år Ingeborg Andersdtr Aker 27 år
Lekkje vår Frelsers 12/11/1853 152 Johannes Thronsen Slidre 39 år Ingeborg Marie Andersdatter Tjølling 28 år
Lekkje vår Frelsers 10/5/1854 54 Andreas Arnesen Hurdal 25 år Dorthea Hansdatter SA 30 år
Lekkje vår Frelsers 13/5/1854 58 Iver Syversøn E(SA) 28 år Helene Andersdatter Aurskog 22 år
Lekkje vår Frelsers 13/5/1854 60 Ole Nilsen V 27 år Gunhild Cathrine Gabrielsdatter Bragernes 28 år
Lekkje vår Frelsers 21/7/1854 103 Nils Olsen Ulnes NA 43 år Anne Bredesdatter Aker 22¾ år
Lekkje vår Frelsers 19/9/1854 145 Johan Andreas Hansøn Hurdal 28 år Inger Olsdtr ØS 22 år
Lekkje vår Frelsers 11/11/1854 195 Christopher Iversen V 24 år Anne Eriksdatter Grue 30 år
Lekkje vår Frelsers 27/12/1854 230 Johan Andersen Asker 32 år Guri Asbjørnsdatter Slidre 33 år
Lekkje vår Frelsers 1/4/1855 43 Østen Olsen ØS 26 år Karen Sophie Eriksdatter Kristiania 40 år
Lekkje vår Frelsers 15/8/1855 166 Ole Thronsen Skogstad V 26½ år Marie Jensdatter Ringsaker 35 år
Lekkje vår Frelsers 30/9/1855 188 Anders Haraldsen NA 28 år Maren Oline Arnesdatter Norderhov 29 år
Lekkje vår Frelsers 27/12/1855 266 Ole Olsen Svennæseie NA 31 år Jørgine Pedersdatter Kristiania 28½ år
Lekkje vår Frelsers 6/7/1856 126 Wilhelm Andersen Kongsberg 24½ år ek Dorthe Andersdatter V 46 år
Lekkje vår Frelsers 24/11/1856 251 Thor Thorsen Rye NA 22½ år Mari Iversdatter Nes, Hall. 26 1/3 år
Lekkje vår Frelsers 25/4/1858 64 Gudbrand? Andersen Nerstad SA 31½ år Birgitte Marie Bertelsen Brunlanæs 31½ år
Lekkje vår Frelsers 9/5/1858 75 Jørgen Thoresen Hilmeneie NA 25 2/3 år Maren Christoffersdatter Sørumeie Skedsmo 29 år
Lekkje vår Frelsers 30/5/1858 92 Elias Eriksen Enebakk 39 år Gunhild Andersdatter Sørbraaten NA 24 år
Lekkje vår Frelsers 8/8/1860 74 Arne Olsen ØS 27 år Stina Larsdatter Biri 25 år
Lekkje vår Frelsers 14/10/1861 67 Ole Larsen  Gjerpen 22 år Mari Nilsdatter NA 25 år
Lekkje vår Frelsers 9/10/1864 93 ek Christoffer Mikkelsen Vang, H 40 år Christine Olsdtr NA 40 år
Lekkje vår Frelsers 11/4/1865 30 Ole Halvorsen Slidre 24 år Mathea Caroline Andersen Dybvaag 25 år
Lekkje vår Frelsers 23/5/1865 47 Gabriel Egedius J H Sem NA 40 år Emma Nathalie Christensen Kristiania 21 år
Lekkje vår Frelsers 2/9/1867 63 Andreas Jørgensen Bredstue Næs 25 år Gunhild Mathea Olsdatter Øelien E 23 år
Lekkje vår Frelsers 26/6/1868 71 Knud Nilsen Ulnæss NA 25 år Marie Olsdatter Svang Nes, Hall 38 år
Lekkje vår Frelsers 1/12/1868 130 Andreas Olafson Sandberg Bohuslän 27 år Ingeborg Erlandsen NA 25 år
Lekkje vår Frelsers 26/6/1870 69 Ole Knudsen Torp V 28/2/1819 Annette Olsen Norderhov 29/8/1846
Lekkje vår Frelsers 3/7/1870 73 Hans Peter Wold Brevik 19.08.1934 Sigrid Olsdatter SA 20/5/1836
Lekkje vår Frelsers 20/2/1871 11 Ole Bendixen NA 12/5/1843 Bolette Johannesen f. Jensen Skjeberg 16/4/1829
Lekkje vår Frelsers 21/6/1871 66 Christian Wessel Kildal Kristiania 30/12/1846 Marie Lovise Augusta Meinertz NA 13/5/1851
Lekkje vår Frelsers 15/3/1872 23 Johan Frederik Horn Kristiania 16/10/1840 Julie Mariane Kolderup NA 6/7/1844
Lekkje vår Frelsers 17/3/1872 26 Endre Andersen NA 30/11/1849 Josefine Kathinka Johannesen Kristiania 25/3/1851
Lekkje vår Frelsers 13/11/1872 154 Halvard Halvorsen Hande VS 10/1/1846 Louise Anette Neumann Kristiania 4/5/1847
Lekkje vår Frelsers 24/11/1872 158 Ole Throndsen Sundem NA 16/1/1844 Karoline Larsdatter V Aker 14/10/1847
Lekkje vår Frelsers 18/5/1874 56 Knud Knudsen Urdahl NA 3/1/1818 Marie Kristine Olsen Aker 31/5/1847
Lekkje vår Frelsers 20/9/1874 114 ek  Sven Tellefsen Helleland 1843 Marith Thoresen VS 2/7-1843
Lekkje vår Frelsers 14/10/1874 128 Nils Peter Edvard Kolderup NA 13/4/1847 Emma Sofie Koch   21/12/1849
Lekkje vår Frelsers 23/6/1876 44 Anders Nilsen Veyen NA 7/10/1848 Margrethe Olsdtr Thue Langesund 2/3/1835
Lekkje vår Frelsers 23/6/1886 45 Ole Nilsen Steine VS 30/9/1856 Oline Julie Martinsdatter Kjendsjord N Land 11/8/1867
Lekkje vår Frelsers 30/5/1889 32 Knut Knutsen Haugen ØS 10/6/1860 Marit Torstensdatter Kjøk ØS 20/11/1866
Lekkje vår Frelsers 29/6/1893 41 Arne Mikkelsen Fønhus SA 13/3/1860 Olava Olsdatter Storsveen SA 14/2/1867
Lekkje vår Frelsers 12.06.1897 51 Syver Syversen Stensrud SA 15/9/1869 Severine Pedersdatter Haavelsrud Jevnaker 23/7/1867
Lekkje vår Frelsers 29/8/1897 72 Andreas Diserud NA 1/1/1877 Hilda Nikoline Andrea Jensen Norderhov 10/10/1874
Lekkje vår Frelsers 5/10/1897 87 Nils Andreas Andreassen Diserud NA 9/3/1871 Anne Marie Tidemandsdatter NA 7/11/1872
Lekkje vår Frelsers 28/7/1898 58 Thore Maanum NA 28/9/1871 Guri Hermansdtr Kval SA 17/3/1869
Lekkje vår Frelsers 16/11/1898 96 Eivind Nilsen VS 25/12/1854 Sigrid Aslaksdatter VS 24/7/1870
Lekkje vår Frelsers 1/5/1899 59 Peder Olaf Bærøe Vaale 9/9/1866 Bergit Knudsdatter VS 7/7/1871
Lekkje vår Frelsers 17.10.1900 114 Nils Gudbrandsen Sand S Land 14/10/1871 Siri Andreasdatter Espelimoen E 29/12/1876
Lekkje vår Frelsers 18.08.1901 64 Edvard Melgaard SA 26/10/1872 Gerda Pedersen Sverige 5/3/1882
Lekkje vår Frelsers 04.11.1901 89 Ole Olsen Melby ØS 7/3/1860 Anne Knudsdtr NA 19/2/1879
Lekkje vår Frelsers 25.04.1903 37 Iver Hansen Nordre Fron 26/3/1879 Eline Olsen E(SA) 4/12/1880
Lekkje vår Frelsers 03.07.1903 64 Nils Eriksen Onstad ØS 1875 Guri Nilsdtr Jørstad ØS 1880
Lekkje vår Frelsers 17.07.1903 72 Ole Iversen Riste VS 27.07.1871 Anne Eriksdtr Kvaale VS 25/12/1868
Lekkje vår Frelsers 03.09.1903 88 Thomas Johnsen Nertrost V 15.10.1872 Helma Karoline Gunheim Modum 15.03.1873
Lekkje vår Frelsers 31.07.1904 98 Ole Hansen Balstad Ytre Rendal 1876 Marit Knutsdt Haavi ØS 1870
Lekkje vår Frelsers 17.12.1904 158 Ole Olsen Snortheim VS 1860 Marit Knudsdtr Snortheim VS 1863
Lekkje vår Frelsers 30.04.1905 44 Nikolai Lundsten E(SA) 28/2/1880 Nikoline Syversen E (SA) 14/11/1880
Lekkje vår Frelsers 22.10.1905 105 Ole Syversen VS 11/11/1874 Guro Eriksdtr Tyribakken Nes(Hall) 10/4/1874
Lekkje vår Frelsers 23.10.1905 106 Ole Knudsen Robøle ØS 30/5/1879 Kjersti Hermansdtr Stende NA 12/11/1874
Lekkje vår Frelsers 24.11.1905 127 Ivar Antonsen Lybæk E 1879 Østine Knudsdtr Fjeld E 1879
Lekkje vår Frelsers 08.07.1906 83 Anders Gulliksen Prøven VS 1885 Anne Maria Kristiansdtr Gran 1879
Lekkje vår Frelsers 23.07.1906 (-85) Nils Svendsen Hodne VS 15/4/1879 Anna Marie Teodorsen Grue 2/5/1882
Lekkje vår Frelsers 26.08.1906 108 Halvor Knusden Brække VS 27/4/1881 Siri Martinsdatter Tonsveen NA 27/6/1881
Lekkje vår Frelsers 03.11.1906 142 Oscar Julius Aamodt N Land 1878 Anne Olsdatter Jordet SA 1877
Lekkje vår Frelsers 03.11.1906 143 Arne Agvald Berg VS 31/10/1886 Marit Endresdt Stee VS 11/9/1884
Lekkje vår Frelsers 30.10.1907 136 Kristian Olsen Brandbu 1876 Marit Martinsdtr NA 10/5/1884
Lekkje vår Frelsers 13.12.1907 160 Øistein Antonsen Lybæk E 1882 Gunhild Jordet SA 1876
Lekkje vår Frelsers 12.02.1908 10 Hans Martinsen Eid S Land 19/7/1874 Marit Tollefsdtr Nordeng VS 11/8/1883
Lekkje vår Frelsers 23.04.1908 72 Nils Isachsen Brevig 27/10/1871 Sigrid Stenseth E(NA) 1868
Lekkje vår Frelsers 16.05.1908 58 Knut Knutsen Næss NA 1871 Thora Syversen Lunde SA 1879
Lekkje vår Frelsers 10.06.1908 64 Anders Andersen Hamre VS 28/5/1880 Oline Einarsdt Viker VS 2/11/1879
Lekkje vår Frelsers 06.09.1908 88 Martin Hansen Sørum SA 1885 Maren Olsdtr Jordet SA 1878
Lekkje vår Frelsers 03.04.1909 29 Ole Tidemandsen Aavok NA 1875 Anna Olsdtr Onstad NA 1887
Lekkje vår Frelsers 06.04.1909 36 Nils Knutsen Kjørstad NA 1880 Tonette Olsdtr Bøhle SA 1885
Lekkje vår Frelsers 18.04.1909 44 Harald Solberg E 1874 Gorine Føsker N Odal 1874
Lekkje vår Frelsers 16.05.1909 52 Gudbrand Evensen Smedstad ØS 1885 Alice Pauline Hansen Spydeberg 1886
Lekkje vår Frelsers 11.06.1909 71 Harald Nilsen Noraker NA 1871 Ragna Eriksdtr Onstad ØS 1878
Lekkje vår Frelsers 06.07.1909 81 Ole Olsen Jordet SA 1881 Kristine Olsd Thorsrud SA 1877
Lekkje vår Frelsers 13.07.1909 84 Jul Knudsen Kjørnæs NA 1853 Marit Syversdtr Gudem NA 1854
Lekkje vår Frelsers 07.11.1909 133 Nils Olsen Jarstad VS 1871 Marit Larsdtr Hambro VS 1887
Lekkje vår Frelsers 21.12.1909 164 Ivar Andersen Hamre VS 1886 Karoline Olsd Istad VS 1886
Lekkje vår Frelsers 17.03.1910 36 Ulrik Eriksen NA 1887 Marie Toresd Hjellebraaten NA 1875
Lekkje vår Frelsers 28.03.1910 43 Otto Pedersen Melleby Høland 1881 Anne Arnesd Haugen VS 1881
Lekkje vår Frelsers 29.05.1910 99 Anders Endresen Faar V 1883 Ragna Nilsd Fystro VS 1891
Lekkje vår Frelsers 30.05.1910 100 Ivar Olsen Fystro VS 1877 Ingeborg Endresd Faar V 1880
Lekkje vår Frelsers 19.06.1910 114 Torger Evensen Haalien V 1881 Dorthe Trondsdtr Robøle VS 1884
Lekkje vår Frelsers 19.06.1910 115 Knut Arnesen Myhre V 1884 Marit Trondsdtr Robøle VS 1881
Lekkje vår Frelsers 21.06.1910 118 Arne Revling NA 1881 Olga Dahl NA 1882
Lekkje vår Frelsers 03.07.1910 126 Gudbrand Syversen ØS 1878 Ragnhild Torgersdtr ØS 1875
Lekkje vår Frelsers 04.07.1910 127 Embrik Larsen VS 1884 Ingeborg Torstensdtr ØS 1885
Lekkje vår Frelsers 15.09.1910 169 Kristian Halvorsrud Aurskog 1886 Sigrid Haugen E 1884
Lekkje vår Frelsers 30.10.1910 203 Mikkel Kristoffersen Ruste SA 1877 Guri Halsteinsd Klemmetsrud SA 1886
Lekkje vår Frelsers 11.11.1910 213 Bernhard Antonsen Lybæk E 1887 Hilda Haldorsdt Haug E 1888
Lekkje vår Frelsers 27.11.1910 225 Ole August Gudbrandsen Trøgstad 1879 Marit Heggemoen NA 1888
Lekkje vår Frelsers 11.12.1910 231 Ole Gundersen NA 1871 Olava Malene Meling Stavanger 1880
Lekkje vår Frelsers 06.02.1911 11 Magnus Olsen Bjørlien S Land 1877 Ragnhild Nilsd Bustebakke ØS 1889
Lekkje vår Frelsers 21.05.1911 65 Adolf Lindstrøm ØS 1890 Anna Salerine Nilsen Barbu 1892
Lekkje vår Frelsers 27.07.1911 89 Anders Augustsen Nøkleby V Toten 1885 Helga Dagny Marie Ellingsen V 1885
Lekkje vår Frelsers 10.10.1911 132 Albert Johansen Aamot N Land 1884 Ingeleiv Ødegaarden V 1885
Lekkje vår Frelsers 20.01.1912 5 Hans Lautitz Lundgaard Ø Toten 8/4/1879 Ingebjørg Torgersdtr Hegge ØS 19/7/1883
Lekkje vår Frelsers 12.10.1912 153 Ove Vilhelm Johnsen Kvale V 1883 Ingebjørg Kattevold V 1881
Lekkje vår Frelsers 20.10.1912 170 Jørgen Bergsrud SA 1884 Ragnhild Bakke SA 1880
Lekkje vår Frelsers 12.06.1913 101 Martin Syversen NA 1884 Anna Katharina Lund NA 1880
Lekkje vår Frelsers 25.07.1913 124 Nils Julsen Kvale VS 1883 Kirsti Hansen Gullhaug Brandbu 1885
Lekkje vår Frelsers 04.10.1914 195 Ole Olsen Fauske VS 13/12/1879 Barbro Øde VS 29/5/1886
Lekkje vår Frelsers 13.10.1914 206 Erik Olsen Thorsrud SA 1881 Anna Olsdtr Jordet SA 1886
Lekkje vår Frelsers 29.10.1914 216 Mikkel Mikkelsen Hoff SA 19/6/1868 Olga Olsdtr Holden SA 26/7/1894
Lekkje vår Frelsers 03.11.1914 225 Ola Engebretsen Onstad ØS 12/6/1879 Magnhild Kihle Ø Toten 26/6/1889
Lekkje vår Frelsers 11.11.1914 235 Mikkel Olsen Eid SA 17/9/1892 Sigrid Olsdtr Jordet SA 14/3/1893
Lekkje vår Frelsers 18.11.1914 240 Lars Evensen Skari Brandbu 16/8/1877 Ragnhild Andersdtr Kvisl VS 25/4/1885
Lekkje vår Frelsers 05.01.1915 5 Ivar Torstensen Melby ØS 31/1/1882 Marit Olsdtr Lien ØS 28/5/1891
Lekkje vår Frelsers 07.02.1915 17 Haldor Olsen Magistad VS 12/3/1886 Martha Enger VS 7/10/1891
Lekkje vår Frelsers 30.04.1915 64 Hans Andersen Solbakken Ådal 1879 Anna Sofie Nylænde SA 1887
Lekkje vår Frelsers 12.05.1915 76 Knut Olsen Fjeld NA 1852 Tonetta Syversdtr Braaten E 1862
Lekkje vår Frelsers 18.06.1915 109 Torsten Nilsen Ulven VS 1862 Pauline Andrea Olsdtr Bjerangen Meløy 1883
Lekkje vår Frelsers 25.09.1915 175 Eivind Andersen Sæteren SA 1886 Anne Mathea Nathalie Johannesen Vestby 1889
Lekkje vår Frelsers 24.02.1916 29 Anders Evensen Fossum NA ???? 1881 Marthe Marie Røhne Stange 1889
Lekkje vår Frelsers 13.05.1916 93 Kristian Fredrik Ottosen Øverby Fet 1885 Anna Aastad VS 1879
Lekkje vår Frelsers 04.07.1916 141 Halvard Syversen Strand NA 1882 Ingrid Julsdtr Akervold NA 1875
Lekkje vår Frelsers 18.09.1916 188 Nils Torgersen ØS 1888 Ingeborg Olivia Arntsen Skjeberg 1895
Lekkje vår Frelsers 14.10.1916 206 Oscar Einar Ottosen Øverby Fet 1888 Anne Johnsdtr Ellestad VS 1889
Lekkje vår Frelsers 17.10.1916 213 Ole Olsen Belgum NA 1890 Magnhild Martinsdtr Tingvold Brandbu 1899
Lekkje vår Frelsers 31.10.1916 226 Torvald Tidemansen E 1892 Sofie Olsen E 1895
Lekkje vår Frelsers 02.08.1917 159 Adolf Severin Andersen Årstad 1886 Sigrid Olava Hjelle NA 1889
Lekkje vår Frelsers 20.10.1917 216 Ole Ivarsen Fystro VS 1891 Anna Konstanse Holm Våler 1890
Lekkje vår Frelsers 20.10.1917 220 Johan Gulbrandsen Skattebo ØS 1889 Karoline Magnussen Strømme Bruvik 1902
Lekkje vår Frelsers 09.12.1917 281 Sigurd Edvardsen Lillehammer 1894 Anna Kristiansen E 1895
Lekkje vår Frelsers 14.12.1917 288 Sigurd Antonsen Lybæk E 1895 Guri Olsdtr Kolstad ØS 1892
Lekkje vår Frelsers 23.05.1918 104 Hans Kristian Olsen Solberg E 1884 Ambjørg Bø V 1893
Lekkje vår Frelsers 14.11.1918 232 Ove Bøe V 1880 Anne Steinsvoll V 1885
Lekkje vår Frelsers 06.12.1918 255 Ole (Olav) Brekke V 1883 Anna Harriet Kvevli Blaker 1892
Lekkje vår Frelsers 23.12.1918 296 Almar Ditlef Pløis J Sannum Nittedal 1865 Ingerid Engebretsen SA (23/6)1880
Lekkje vår Frelsers 30.12.1918 314 Johan Engebretsen SA 1883 Anna Marie Andersen Brandbu 1885
Lekkje vår Frelsers 04.06.1919 74 Ola Olsen Lien ØS 1896 Sigrid Kristoffersdtr Dæhli V 1890
Lekkje vår Frelsers 15.06.1919 85 Haldor Olsen Ulvestad VS 1894 Ingeborg Ivarsdtr Søndrol V 1886
Lekkje vår Frelsers 13.07.1919 108 Knut Knutsen Haugen ØS 1894 Anna Tollefsdtr Nordtorp ØS 1896
Lekkje vår Frelsers 03.10.1919 157 Harald Olaf Hansen Sund Grue 1894 Barbro Amundsdtr Rudlang Bergli VS 1891
Lekkje vår Frelsers 07.02.1920 19 Ole Olsen Steindebakken NA 1893 Berit Halvorsdtr Simlebakken NA 1896
Lekkje vår Frelsers 18.02.1920 28 Olaus Olsen Ulven V Toten 1893 Ingrid Endresdtr Ferden VS 1890
Lekkje vår Frelsers 25.03.1920 49 Marius Gudbrandsen Kværnvold Brandbu 1889 Gunhild Martinsdtr Sveen NA 1896
Lekkje vår Frelsers 03.04.1920 56 Ole Torstensen Kjøs V 1892 Ingeborg Olsdtr Fyrileiv Seljord 1886
Lekkje vår Frelsers 27.04.1920 72 Knut Opdal V 1890 Anna Lem Lærdal 1892
Lekkje vår Frelsers 16.05.1920 92 Anton Magnus Andersen Kristiansund 1889 Marit Johnsdtr Endresen Rogne ØS 1885
Lekkje vår Frelsers 15.06.1920 108 Lars Torgersen Kolstad ØS 1893 Randi Rudi ØS 1897
Lekkje vår Frelsers 23.09.1920 176 Helge Magnus Benum Beitstad 1895 Barbro Syversen VS 1896
Lekkje vår Frelsers 05.11.1920 213 Peter Rumohr SA 1893 Valborg Olsen Tenvik Nøtterøy 1897
Lekkje vår Frelsers 24.11.1920 233 Ole Haldorsen Skattebo ØS 1890 Karine Engen SA 1897
Lekkje vår Frelsers 26.11.1920 237 Reidar Julius Julsen Dokken NA 1889 Kari Kristensdtr Klettene NA 1890
Lekkje vår Frelsers 28.11.1920 248 Erik Alfred Eriksen Sørum NA 1881 Thora Olsdtr Brænd NA 1889
Lekkje vår Frelsers 12.06.1921 105 Jon Olsen Mørstad ØS 1891 Marit Presthegge ØS 1890
Lekkje vår Frelsers[B] 26/1/1899 1 Knut Knutsen   NA 11/3/1865 Alette Hansen Egersund 27/11/1868
Lekkje Ø A  Grorud 19.05.1934 21 Olav Gobakken Elverum 06.12.1908 Borghild Rudlang NA 13.11.1905
Lekkje Ø A  Grorud 09.09.1939 21 Ola Lajord V 16.07.1903 Marit Søndrol V 23.12.1901
Lekkje Ø A  Grorud 15.05.1948 15 Åge Martinius Hansen Lørenskog 16.09.1920 Nora Bergum NA 25.04.1924
Lekkje Ø A  Grorud 28.08.1948 35 Kåre Olsen Oslo 28.02.1919 Ingrid Loberg NA 06.12.1913
Lekkje ØA Høybråten 12.07.1947 14 Asbjørn Guttorm Høybråten Grorud 13.03.1903 Sigrid Hippe NA 19.11.1908
Lekkje ØA Høybråten 17.07.1948 b21 Jens Larsen Karihus NA 03.08.1910 Elsa Iversen f Bjerke Ø Aker 03.06.1913
Lekkje Østre Aker 7/5/1865 15 Nils Nilsen NA 34 år Guri Olsdtr Ål 39 år
Lekkje Østre Aker 12/5/1870 12 Knud Olsen NA 30/1/1841 Kristine Amalie Hansdatter Enebakk 31/3/1849
Lekkje Østre Aker 30/10/1876 135 Tosten Tomassen Kvie V 21/1/1846 Kirstine Iversd Ranklev Ringebu 1842
Lekkje Østre Aker 16/6/1878 92 Gulbrand Olsen SA 9/1/1847 ek Helene Larsen Vestre Aker 1850
Lekkje Østre Aker 17/11/1878 190 Kristian August Svendsen Vestby 1834 Birgit Olsen SA 1855
Lekkje Østre Aker 16/11/1883 53 Knud Johnsen NA 1836 Maren Amundsen Ødemark ikkje oppg.
Lekkje Østre Aker 12/10/1895 40 Hans Ludvig Kristiansen Ø Aker 1866 Ragnhild Larsen SA 1871
Lekkje Østre Aker 9/5/1897 20 Hans Larsen Haug SA 1875 Elise Jensen Åsnes 1879
Lekkje Østre Aker 10/12/1899 72 Kart Thomas Aslaksen Ø Aker 1869 Anne Halstensen Granum E(SA) 1868
Lekkje Østre Aker 23.06.1901 14 Henrik Haraldsen NA 1873 Natalie Pettersen Ø Toten 1876
Lekkje Østre Aker 07.05.1906 9 Svein Feragen NA 1877 Inga Amalie Johannesen Kristiania 1878
Lekkje Østre Aker 14.05.1913 12 Ole Fodnes NA 23/8/1882 Anna Elisabeth Devik Ås 18/10/1881
Lekkje Østre Aker 14.07.1917 0 Johannes Bugge Bakke Kristiansand 28/5/1893 Sigrid Kjos V 22/10/1887
Lekkje Østre Aker 25.11.1917 24 Lars Arnesen Myhre V 28/2/1893 Bertha Mathilde Fjeldhammer Ullensaker 23/5/1890
Lekkje Østre Aker 10.03.1924 7 Trygve Olav Fosserud Ø Aker 22.04.1904 Inger Strand NA 30/12/1894
Lekkje Østre Aker 23.08.1930 58 Osvald Martinius Dahl Oslo 29/9/1890 Berit Rognås NA 28/7/1892
Lekkje Østre Aker 11.07.1931 44 Paul Rauken Våler 24.10.1905 Berit Vold V 30.12.1906
Lekkje Østre Aker 25.09.1931 89 Rudolf Andersen Løten 05.09.1900 Anne Marie Pedersen NA 20/5/1882
Lekkje Østre Aker 27.05.1933 48b Håkon Adelsten Oslo 29.09.1910 Dagmar Elise Andersen NA 22.06.1910
Lekkje Østre Aker 17.02.1934 8 Martin Martiniussen Stange 20.01.1905 Oline Sundet NA 01.02.1903
Lekkje Østre Aker 04.05.1938 85 Torstein Boiesen Skeie V 16.07.1906 Gerd Oline Johnsen Oslo 09.08.1911
Lekkje Østre Aker 28.06.1938 111 Nils G Noraker NA 08.10.1903 Inga Anmarkrud Bragernes 03.11.1905
Lekkje Østre Aker 27.12.1938 247 Nils Vold V 24.10.1905 Marry Regine Rantrud Oslo 01.02.1911
Lekkje Østre Aker 28.06.1939 91 Knut Andreas Klokk Ørskog 14/7/1895 Ragnhild Kvien V 17.01.1906
Lekkje Østre Aker 26.08.1939 144 Ragnar Thorbjørn Fredriksen Oslo 17.07.1908 Kristine Sætermarken NA 29.01.1905
Lekkje Østre Aker 02.09.1939 167 Thorleif Henry Nilsen Greni Oslo 25/12/1894 Ragnhild Elfrida Rådstrøm E 07.08.1903
Lekkje Østre Aker 30.08.1940 167 Nils Skifjeld Skien 1/1/1888 Marie Lium Aurdal 09.09.1900
Lekkje Østre Aker 12.10.1940 217 Nils Dahle ØS 24.09.1910 Anbjørg Richardsen Harstad 22.12.1911
Lekkje Østre Aker 23.11.1940 259 Emil Røine ØS 30.03.1910 Anne Skeie VS 14.09.1908
Lekkje Østre Aker(B) 19.05.1915 2 Aksel Juliussen Orderud Rødenes 18/8/1885 Ingeborg Loe V 8/4/1890
Lekkje Østre Aker(B) 14.06.1930 48b Georg Sletten E 02.09.1902
Ragna Emilsen
Dyrenghaugen 19.03.1904

......

Finished hyperlinking births 26/5-2009