Valdrisar døde/gravlagde i Vestfold   ikr. 1880-1932

People from Valdres dead/buried in Vestfold   abt. 1880-1932

Published March 20.- 2013

 

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

 

Kyrkjebok
#
Namn
Fødestad
Bustad/Opphaldstad
Fødd dag/mnd-år
Død
Gravl
Jordfesta
Andebu, Kodal
2
Ole Olsen Ellingbø
Vang, Valdres
Sti
1842
6/1/1895
17/1/1895
17/1/1895
Borre
5
ek. Dorthe Andreasdatter
Vang i Valders
Stenbryggen
1789
17/2/1879
25/2/1879
25/2/1879
Botne
17
ek. Amund Amundsen
Valders
Greaker
1785
16/12/1880
21/12/1880
25/12/1880
Brunlanes, Kjose
1
Nils Nilsen Nes
Valders
Nes
1/7-1853
15.01.1916
22.01.1916
23.01.1916
Brunlanes, Tanum
0
ek. Ole Kirkevold
Vang i Valders
Rugland
14/1-1831
24.06.1919
30.06.1919
30.06.1919
Hedrum
0
ek. Even Knutsen
Nordre Aurdal
Nanseth
1852
05.05.1916
11.05.1916
11.05.1916
Hof
3
Thea (Syversen) Tuft
Molandsveen, S Aurdal
Stuen
1887
27.07.1915
31.07.1915
31.07.1915
Holmestrand
13
Ole Eriksen Hagen
Vestre Slidre
Langgade
16/7-1858
15/9/1883
20/9/1883
Holmestrand
unum
Ole Thorsteinsen Øde
Vestre Slidre prgj Valders
Søgaden No 29&30
1841
23/2/1895
29/2/1895
29/2/1895
Horten
46
Nils Torgersen Aastad
V. Slidre
Apotheker/Storgaden
1858
11/9/1895
18/9/1895
Lardal - Svarstad
3
Johannes Pedersen
Valders
Hjerpeland
1834
01.02.1910
10.02.1910
10.02.1910
Larvik
29
ek. Gurine Olsen
Valders, Søndre Aurdal
Kirkegaden 6
1821
02.04.1906
07.04.1906
07.04.1906
Larvik
23
Ingeborg Marcussen
Østre Slidre, Valdres
Lille Strandgt 15
1831
07.04.1919
12.04.1919
Nøtterøy
0
Aslak Arnesen
Nordre Aurdal
Haukemyr
1867
01.08.1916
03.08.1916
Nøtterøy
25
Kristi Arnesen
Nordre Aurdal
Tønsberg
1896 (1895)
20.10.1918
26.10.1918
26.10.1918
Nøtterøy
35
Hilda Marie Bøhle
Fjeldstad, Søndre Aurdal
Lofterød
1911
05.12.1918
10.12.1918
10.12.1918
Nøtterøy
1
Gunhild Gudbrandsdatter Bøhle
Sør Aurdal
Lofterød
1863
01.01.1924
10.01.1924
10.01.1924
Nøtterøy
4
ek. Ole Olsen Bøhle
Søndre Aurdal
Skjerve
1867
20.01.1926
30.01.1926
30.01.1926
Nøtterøy
7
Olav Bøhle
Søndre Aurdal
Skjerve
27.10.1905
10.03.1926
19.03.1926
19.03.1926
Nøtterøy
10
Nils Kattevold
Vang i Valders
Skrafskjær
21/1-1870
03.04.1931
13.04.1931
13.04.1931
Nøtterøy
3
Anders Olsen Lundh
Nord Aurdal
Skjerpe
10/11-1840
15.01.1931
21.01.1931
21.01.1931
Ramnes, Fon
7
Andreas Samuelsen Kjeldaas
Søndre Aurdal
Kjeldaas under Krukken
1834
30.08.1900
05.09.1900
05.09.1900
Ramnes, Fon
1
Jon Fjeld Ende
Etnedalen Valdres
Ende i Fon
1/1866
31.12.1917
09.01.1918
09.01.1918
Ramnes
5
ek. Kari Larsd Kirkeberg
Søndre Aurdal
Stanger
1841
06.05.1914
14.05.1914
14.05.1914
Ramnes
12
Georg Olsen Langedrag
Søre Aurdal
1886
31.10.1918
09.11.1918
09.11.1918
Ramnes
11
ek. Anna Hermansen Bøhle
Reinli, S. Aurdal
Skjeggestad
1857
08.08.1920
14.08.1920
14.08.1920
Ramnes
2
Kari Fremgaarden
Reinli, Valdres
27/8-1858
02.03.1923
16.03.1923
16.03.1923
Ramnes
4
Sigrid Engebretsdtr Fremgaard
Reinli i Valdres
1898
05.05.1923
11.05.1923
11.05.1923
Ramnes
2
Åsta Fremgård
Reinli sogn, Sør Aurdal
5/7-1896
09.03.1930
18.03.1930
18.03.1930
Sandar
21
Andreas Diserud
N. Aurdal
Joberg
1836
26.05.1913
31.05.1913
Sande
22
ek. Tarand Olsdtr
Aurdal
Killingholmen
16/12-1811
07.08.1905
12.08.1905
12.08.1905
Sandefjord
15
Ingebret Nilsen
Nordre Aurdal Valdres
Kamflordsgt 40
1839
08.04.1916
15.04.1916
15.04.1916
Sandefjord
37
Ingvald Hansen
Nordre Aurdal Valdres
Rosenvoldsgt 16
1890
29.10.1918
04.11.1918
04.11.1918
Sandefjord
31
Thorleif Windingstad
Østre Slidre
Stokfletsgt 7
1842
18.10.1923
23.10.1923
23.10.1923
Sem
19
Rannei Kristiansdatter
Nordre Aurdal
Skollerød
1808
1/9/1894
8/9/1894
9/9/1894
Stavern
0
Sigfried Andrea Weimoth Larsen
Nord-Aurdal Valdres
Stavern
18/7-1880
17.07.1932
21.07.1932
21.07.1932
Strømm
9
Gunhild Højen
Hedal i Valdres
Berger
1850
15.09.1912
21.09.1912
21.09.1912
Tjøme
8
ek. Tron Hansen
Valdres
Bustangen
8/12-1837
15.05.1918
23.05.1918
23.05.1918
Tønsberg
0
Wilhelm Frimann Koren Christie
Slidere Prgj i Valders
N Langgade
21 /12-1817
21/6/1886
26/6/1886
24/6/1886
Tønsberg
43
Nils Pedersen
Søndre Aurdal
Kristiania
10/5/1857
23/8/1897
27/8/1897
27/8/1897
Tønsberg
20
Margit Andersen
Vestre Slidre
Presteg. 8
1876
07.05.1908
13.05.1908
13.05.1908
Tønsberg
27
Marit Olsen f. Thorsrud
Bagn, Sør-Aurdal
Rodesgt. 4
15/6-1846
05.05.1926
11.05.1926
Tønsberg
53
ek Johanne Elisabeth Øien
Bagn, Valdres
Rosenberggt. 3, Oslo
4/5-1846
02.09.1929
06.09.1929
Tønsberg
35
Jenny Karlsen f. Nesbakken
Nordre Aurdal
Håkon gamles gt. 7
07.11.1905
21.05.1931
26.05.1931
Tønsberg
11
Ingeborg Olsen f. Kolstad
Ø. Slidre
Teien, Slagen
13/1-1894
07.02.1932
12.02.1932
Vaale
11
Harald Olafsen
Etnedalen i Valders
Hundsal
12/4-1878
17.10.1918
23.10.1918
23.10.1918

 

Kyrkjebøker lese i alfabetisk rekkje - Books read in alphabetic order

Found 46 people from Valdres, three times more than on the opposite side of the Oslofiord ....