Valdrisar døde/gravlagde i Sør- og Nord-Trøndelag ikr. 1880-1932

People from Valdres dead/buried in Sør- og Nord-Trøndelag  abt. 1880-1932

Published December 13..- 2013

 

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

Lekkje Kyrkjebok # Namn
Fødestad
Bustad/Opphaldstad
Fødd dag/mnd-år Død Gravl Jordfesta
Lekkje Bakklandet 7 ek. Martha Lundgren
Østre Slidre, Valdres
Nordtvedts gade 6
1842 28.01.1901 02.02.1901 02.02.1901
Lekkje Bakklandet 4 Torbjørn Strand
Valdres
Tormod 3.
21/12-1879 29.01.1924 02.02.1924 02.02.1924
Lekkje Hemne 11 Anne Marie Pedersdtr
Vang i Valdres
Stølan
1814 5/2-1883 13/2-1883 4/3-1883
Lekkje Klæbu 5 Ambjør Andreasdatter
Valders
..rønningen
1865 22/9-1880 27/9-1880 27/9-1880
Lekkje Klæbu 1 Agnete Knutsdtr Tollehaugen
Etnedalen, Valdres
Klæbu pleiehj.
1890 06.01.1919 14.01.1919
Lekkje Klæbu - Tiller 2 Anne Katrine Gottenborg
Søndre Aurdal ?
Sjetnetrø
1797 19/6-1898 26/6-1898 31/6-1898
Lekkje Orkdal 28 ek. Petter Mathias Bugge
Søndre Aurdals prgj.
Aunemo
1803 18/6-1890 24/6-1890 24/6/1819
Lekkje Orkdal - Svorkmo 28 ek. Iver Bjørnsen Dahle
Vakders
Kjelgaard
1828 15/1-1904 23/1-1904 23/1-1904
Lekkje Trondheim - Domkirken 7 barn Christian Bernhard Møller
nordre Aurdal i Valders
Schults Gade 7
3/9-1876 20/1-1882 27/1-1882
Lekkje Trondheim - Domkirken 40 Edvard Christie
Slidere
Kjøbmandsg 24
1812 12/8-1896 17/8/1896 17/8/1896
Lekkje Trondheim - Ila 14 Nils Christensen Skattebo
Valdres
Ilevolden 7
29/9-1844 27.05.1929 31.05.1929 31.05.1929
Lekkje Trondheim - Vår Frue 1 Knud Tellefsen
Valders
Hospitalløken 24.
3/6-1821 27/12-1882 3/1-1883 3/1-1883
Lekkje Nærøy 0 Henrik Fuglei
Nord Aurdal i Valdres
Lilleval
23/3/1890 13.01.1919 - -
Lekkje Overhalla - Skage 10 Karen Knudsdtr Homstad
Gudbrandsdalen
Homstadplass
1815 13/7-1889 21/7-1889 21/7/1889
Lekkje Snåsa 3 Ole Knudsen
Nordre Aurdal
Snaasa
4/7-1851 07.02.1921 13.02.1921 13.02.1921
Lekkje Sparbu (Ogndal) 3 Ragnhild Kirstina Hansdtr
Valders
Tranaplass
14/9-1812 01.05.1904 08.05.1904 08.05.1904
Lekkje Steinkjer 8 Anders Johnsen Nertrost
Vang i Valders
Steinkjer sykehus
28/10-1874 30/4-1895 6/5-1896 6/5-1896
Lekkje Vikna 2 Nils Skarseth
N. Aurdal, Valdres
Rørvik
1836 20.01.1912 28.01.1912 28.01.1912
Lekkje Vikna 1 ek. Knud Knudsen Gjærde
Aurdal i Valdrs
Rørvik
1824 (15/8) 25.04.1908 02.05.1908 02.05.1908

Kyrkjebøker lese i alfabetisk rekkje - Books read in alphabetic order

Found 17 people supposedly born in Valdres.

One person registered as born in Gudbrandsdalen. but is born in Valdres, married in Gausdal and later moved to Trøndelag.

The one ("afskjediget Foged") is born in Søndre Undal (Audnedal) in Vest Agder - maybe the minister did not know the difference .....

People from our neighbour regions found buried in the Trøndelag Churchbooks: / Folk frå granneområda våre funne i gravferdsprotokollane i Trøndelag.

Mark the large amount of people from Gausdal in the Namdal and ytre Namdal areas.

Kyrkjebok   Hallingdal     Land     Gausdal  
Ål / Hol   Nes / Gol Nordre L   Søndre L Vestre   Østre
Baklandet
1
1
1
1
Bakke
1
Bjugn
1
Bjørnør
1
Hemne
1
Hitra
2
Tiller
1
Meldal
1
Melhus
1
Orkdal
1
1
Statsbygd
1
Lade(Strinda)
2
1
2
Støren
1
Nidaros Domk.
1
Hospitalet
1
2
Lade(Strinda)
1
Vår Frue
1
1
1
Ørland
1
sum Sør Trøndelag
6
2
3
3
4
4
1
5
3
 
11
11
9
 
Beitstad
1
1
7
Foldereid
4
1
1
Fosnes
6
Kolvereid
4
2
1
2
Leka
1
6
Gravvik
2
2
1
Leksvik
2
Levanger
1
Lierne
1
Mosvik
3
Namdalseid
1
Klinga(Namsos)
4
Nærøy
1
1
2
Vikna
1
1
Overhalla /Ranem
9
1
Overhalla /Skage
20
Skogn
1
Snåsa
1
1
Sparbu
1
Steinkjer
3
Verdal
1
Vikna
1
Vuku (Verdal)
1
Ytterøy (Mosvik)
1
8
Verran
13
Ytterøy
4
Meråker
1
sum Nord Trøndelag
11
4
0
0
7
0
2
100
3
 
15
7
105
 
Trøndelag samla
26
18
114