Valdrisar døde/gravlagde i Troms og Finnmark ikr. 1878-1932

People from Valdres dead/buried in Troms and Finnmark   abt. 1880-1932

Published: TROMS - Mars 27.2014 - FINNMARK: April 2. 2014

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

TROMS:

Lekkje Kyrkjebok
#
Namn Fødestad Bustad/Opphaldstad Fødd dag/mnd-år Død Gravl Jordfesta
Lekkje Berg&Torsken (Senja Nikkelverk)
4
fotograf Gabriel Lunde Søndre Aurdal i Valders Senjens Verk 1835 25/10/1885 31/11/1885 4/7/1886
Lekkje Lenvik
25
inderst Sivert Jørgensen Slidre Præstegjeld [Vang] Troldvik 1797 16/5/1886 4/6/1886 5/6/1887
Lekkje Tromsø
5
fattiglem Ole Lind "paa Valderskanten" Fattighuset 1804 18/2/1879 6/6/1879
Lekkje Tromsø
2
fhv malermester Johan Andreas Brandt Vestre Slidre Nitteruud 16/11-1806 5/1/1896 8/1/1896 8/1/1896
Lekkje Tromsø
17
fhv boghandler Michael Urdal N. Aurdal, Valders Storgaden 1818 3/3/1896 9/3/1896 9/3/1896

FINNMARK:

Lekkje Hammerfest (Bysokn)
7
gaardbr. Halvor Brufloth
Valdres
Hammerfest 1856 18.04.1933 24.04.1933 24.04.1933
Lekkje Tana, Tana
14
Valders
Sandlien 1814 19/7-1889 25/7-1889 25/7-1889
Lekkje Tana, Tana
5
Valders
Sandlien 1839 30/6-1894 4/7-1894 4/7-1894
Lekkje Vardø - Bysoknet
2
fisker Ole Strand
Valders
Vardø 1815 9/1-1883 13/1-1883 13/1-1883
Lekkje Vardø - Bysoknet
1
Slidre i Valders
Vardø 1817 ? 13/1-1885 19/1-1885 18/2-1885
Lekkje Vardø - Bysoknet
7
Valders
Vardø 1817 21-4-1888 29-4/1888 29/4-1888
Lekkje Vardø - Bysoknet
11
skomaker Anders Ingebrigtsen Lunde
Valders
Vardø 15/5-1853 11.04.1916 18.04.1916 18.04.1916

 

Folk frå andre område funne i gravferdslistene i Troms og Finnmark fylker/ People from other regions observed in the burial protocols in Troms and Finnmark

TROMS
Solør og Odalen
Hede-marken
Øster-dalen og Røros
Gudbrandsdal nord- og midt-
Øyer, Fåberg og Gausdal
Biri, Toten og Hadeland
Land
Hallingdal og Numedal
Hardanger og Voss
Indre Sogn
ytre Sogn, Sunn- og Nordfjord
Balsfjord
9
8
3
2
Berg & Torsken
1
6
1
1
1
1
Bjarkøy
1
1
2
1
1
1
1
Ibestad
13
11
2
2
1
5
4
Karlsøy
5
5
1
Kvæfjord
1
1
17
1
5
5
1
Lenvik
3
16
15
4
3
2
5
Lyngen
11
20
1
1
Målselv/Bardu
73
12
1
1
Målselv/Målselv
7
95
60
2
2
1
5
1
2
Målselv/Øverbygd
1
67
4
6
Salangen - Lavangen
1
6
4
1
3
1
Skjervøy/Kvænangen
4
3
1
2
Skjervøy/Nordreisa
2
1
Skjervøy/Skjærvøy
1
1
17
5
2
1
1
2
Tranøy/Dyrøy
1
14
15
2
2
1
Tranøy Sørreisa
30
28
1
1
Tranøy/Tranøy
2
11
9
1
1
Tromsø
4
4
32
77
15
1
1
10
7
12
Tromsø/Tromsøsund
1
7
13
1
1
1
Trondenes
5
8
47
4
14
4
7
Sum
8
29
425
356
37
8
2
6
52
33
49
FINNMARK
Alta
32
11
1
2
1
Hammerfest Bysokn
2
6
11
4
1
3
Hammerfest Landsokn
2
Hammerfest - Kvalsund
1
Kautokeino
Kistrand
Kjelvik (f.o.m. 1911)
1
1
1
Loppa - Hasvik
1
1
Loppa - Øksfjord
2
Måsøy - Honningsvåg
1
2
1
Måsøy - Kjelvik
2
2
1
Måsøy - Måsøy
3
1
2
3
Nesseby - Nesseby
1
4
Nesseby - Polmak
Sør Varanger
1
23
6
4
2
2
2
1
Talvik
1
1
1
1
2
Tana - Gamvik
1
1
1
1
1
Tana - Tana
1
3
5
2
1
1
1
1
Vadsø Bysokn
4
2
9
8
2
2
1
1
Vadsø Landsokn
4
2
Vardø Bysokn
1
7
7
16
1
2
1
5
3
Vardø Landsokn
1
2
5
3
Sum
8
12
98
76
17
8
4
3
12
12
13