Valdrisar døde/gravlagde i Telemark ikr. 1878-1932

People from Valdres dead/buried in Telemark   abt. 1880-1932

Published: April 14..2014

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

Lekkje Kyrkjebok
#
Namn Fødestad Bustad/Opphaldstad
Fødd dag/mnd-år
Død
Gravl
Jordfesta
Lekkje Brevik
u.n.
Sofie Vetlesen f. Frydenlund Nordre Aurdal Brevig
1837
28/4-1884
5/5-1884
5/5/-1884
Lekkje Eidanger
1
jernbanearb. Torsten Hansen Ø eller V Slidre Aaklungen
1830
4/1-1896
10/1-1896
10/1-1896
Lekkje Eidanger
6
gbr Knut Olsen Tveten Vestre Slidre, Valders Skogli, Bjørnetvedt,Solum
14/11-1867
08.06.1933
14.06.1933
Lekkje Gransherad - Hovin
2
fattiglem Erik Olsen Sokedalen Vestre Slidre Aastøen
1838
12.03.1912
19.03.1912
06.04.1912
Lekkje Heddal
3
k Elise Lien f Edvardsen Etnedalens prgj. Notodden
1881
27.01.1909
06.02.1909
06.02.1909
Lekkje Hjartdal - Sauland
2
hoteleier Ole Olsen Melby Østre Slidre Kleppenhagen
1848
16.06.1906
23.06.1906
23.06.1906
Lekkje Hjartdal - Sauland
0
driftsbestyrer Gudbrand Hegge Østre Slidre Sauland
11/9-1886
12.08.1931
22.08.1931
22.08.1931
Lekkje Holla
17
gdbgr Hans Arnesen Nordre Aurdal ( Etnedal ) Tufthagen
1819
28/6-1887
8/7-1887
10/7-1887
Lekkje Kviteseid-Brunkeberg
1
opsynsm. Olav Hovelsrud Valdres Brunkeberg
1848
24.04.1927
05.05.1927
05.05.1927
Lekkje Langesund
7
stenarb. Ole Olsen Neste Vestre Slidre, Valders Bøle, Gjerpen
1850
20.12.1924
27.12.1924
27.12.1924
Lekkje Langesund
4
hushjelp Guri Olsen Rudi Østre Slidre Langesund
8/11-185 3 (1852)
19.02.1930
26.02.1930
26.02.1930
Lekkje Notodden
42
salp.arb. Ole Andersen Aurdal, Valdres Notodden
4/4-1886
31.12.1918
07.01.1919
07.01.1919
Lekkje Porsgrunn
12
Charlotte Josine Dietrichson Slidre Christiania
1819
24.03.1904
30.03.1904
30.03.1904
Lekkje Rjukan
5
Anna Martinsdat Bergan f Næsbakken Fagernes, Valdres Granli, Rjukan
1894
31.03.1914
07.04.1914
07.04.1914
Lekkje Rjukan
17
slagter Ole Ødegaardsbakken Vang (Valdres) Mæland gaard, Rjukan
1879
28.09.1916
06.10.1916
06.10.1916
Lekkje Rjukan
0
Ingrid Julsen Sløtte N. Aurdal Flatlands g. Granli
1882
23.03.1918
27.03.1918
27.03.1918
Lekkje Rjukan
13
enke Anne Olsrud Nordre Aurdal Gamlebyen 38
185 1 (1853)
27.03.1920
30.03.1920
30.03.1920
Lekkje Rjukan
19
Inga Martinsen Næsbakken Nordre Aurdal, Valdres Tinngt. 7
25.05.1903
27.05.1920
03.06.1920
03.06.1920
Lekkje Rjukan
11
Kirsten Haldorsen S Aurdal Valdres Rjukan
1904
02.04.1923
06.04.1923
06.04.1923
Lekkje Rjukan
15
emallarb. Nils Magnussen Ø. Slidre Rjukan
1/1-1882
29.06.1923
06.07.1923
06.07.1923
Lekkje Rjukan
27
Ingrid Næsbakken N. Aurdal Rjukan
1873
01.11.1923
08.11.1923
08.11.1923
Lekkje Rjukan
12
Sigrid Skaugerud f. Sørbø Østre Slidre Jernb.gt 14
1/7-1886
18.11.1928
27.11.1928
Lekkje Rjukan
0
fabr.arb Erik Olsen N. Aurdal Rjukan
1887
27.10.1928
05.11.1928
Lekkje Sannidal
3
Ingvald Olsen Kil - Neste-Valders (Sannidal) Kil -Neste-Valders
26/2-1889
28/2-1890
7/3-1890
7/3-1890
Lekkje Seljord-Seljord
2
lensmand Knud Knudsen Nordre Aurdal Moen
1836
08.02.1903
16.02.1903
16.02.1903
Lekkje Skien
40
Karl Magnus Sandberg Etnedalen Bakken
1903
28.08.1913
03.09.1913
03.09.1913

Folk frå andre område funne i gravferdslistene i Telemark fylker/ People from other regions observed in the burial protocols in Telemark

KB \ Område
Østerdalen
Solør
Gudbrandsdalen nord- og midt
Øyer, Fåberg Gausdal
Hedemarken
Biri Vardal Toten Hadeland
Hallingdal Numedal
Ringerike Ådal
Land
Sogn & Fjordane
Hardanger Voss
Sverige
Bamble
4
3
6
4
3
2
4
1
53
Brevik
3
1
2
11
1
2
Drangedal
1
1
2
1
1
2
6
Eidanger
1
3
5
7
2
1
1
2
30
Fyresdal
1
3
Gjerpen
4
7
2
1
5
4
2
1
32
Gransherad
1
3
7
1
2
Heddal
1
4
1
1
2
6
4
1
2
12
Hjartdal
3
1
1
1
Holla
4
1
1
2
1
1
2
3
26
Kragerø
5
4
4
2
2
3
1
1
2
40
Kvitseid
1
2
Langesund
1
1
4
3
1
1
30
Lunde
2
2
2
1
1
3
8
Lårdal
2
Mo
Nissedal
Notodden
3
2
2
3
2
2
1
3
12
Porsgrunn
1
4
16
1
1
1
4
56
Rjukan
15
16
10
8
21
7
6
8
6
7
71
Sannidal
1
2
1
32
Sauherad
2
4
1
1
6
Seljord
1
1
1
2
Skien
6
15
13
10
23
21
1
10
1
8
1
183
Skåtøy
3
1
27
Solum
4
3
1
6
2
2
2
4
1
126
Tinn
1
2
6
1
1
Vinje
1