Valdrisar døde/gravlagde i Østfold   ikr. 1880-1932

People from Valdres dead/buried in Østfold   abt. 1880-1932

Published March 8.- 2013

 

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

 

Lekkje Kyrkjebok # Namn Fødestad Bustad/Opphaldstad Fødd dag/mnd-år Død Gravl Jordfesta
Lekkje Askim 15 ek. Andreas Olsen Nordre Aurdal Fredli, Askim st. 1857 31.08.1915 07.09.1915 07.09.1915
Lekkje Eidsberg unum John Caspar Olivius Sørlie Vang, Valdres Eidsberg prg 26/10-1892 04.10.1911 05.10.1911  
Lekkje Eidsberg 19 Valborg Birgitt Oline Sørlie f. Stenersen N. Aurdal, Valdres Eidsberg prestegård 1863 07.11.1925 16.11.1925 16.11.1925
Lekkje Moss - Bysognet 33 ek. Lars Tidemann Valders Nordre Aurdal Sygehuset 1820 30.06.1904 06.07.1904  
Lekkje Moss - Bysognet 90 ek. Nikoline Baardsen Nordre Aurdal Torderødg. 2 1872 22.11.1918 30.11.1918  
Lekkje Moss - Landsognet 0 Carl Paul Caspari Skaar Nord-Aurdal Torderødskogen 1860 18.09.1929 25.09.1929  
Lekkje Moss - Landsognet 8 Margit Gjølstad Ø. Slidre Dillingøen 19/12-1896 16.09.1931 22.09.1931  
Lekkje Rakkestad 4 Eivind Thune Vang i Valdres Ski 27/2-1888 18.02.1923 01.03.1923 01.03.1923
Lekkje Rygge 5 ek. Berthe Kristoffersen f. Hansen Nordre Aurdal Valders Larkollen 15/10-1824 09.02.1908 17.02.1908  
Lekkje Sarpsborg 12 Tomas Bendiksen Ulnes N Aurdal Pgd Torvgd 45 1833 21/7/1881 26/8/1881 21/7/1881
Lekkje Sarpsborg 45 ek. Oline Nilsen Søndre Aurdal Hanarstad, Tune 1822 24.10.1911 01.11.1911 01.11.1911
Lekkje Sarpsborg 35 Inger Mollon Ulnæs, Valdres Sannesundv. 68 1877 08.09.1919 13.09.1919 13.09.1919
Lekkje Trøgstad - Båstad 2 Ole Syversen Søndre Aurdal Vashagen 18/12-1824 25/1/1893 3/2/1893 3/2/1893
Lekkje Vestre Fredrikstad unum ek. Sofie Aars f. Stabel Nordre Aurdal V. Fd.stad …8 (1825) 27/1/1886 3/2/1886 3/2/1886
Lekkje Vestre Fredrikstad unum Nils Larsen Rognaas N. Aurdal Mellemg. 3 ..25 09.10.1900 13.10.1900 13.10.1900

Kyrkjebøker lese i alfabetiks rekkje - Books read in alphabetic order

Found 15 people from Valdres. Have observed a higher number from Hallingdal in the Østfols books ......