Valdrisar døde/gravlagde i Oppland  ikr. 1880-1930

People from Valdres dead/buried in Oppland  abt. 1880-1930

Lekkje Kyrkjebok # Namn Fødestad Bustad/Opphaldstad Fødd dag/mnd-år Død Gravl Jordfesta
Lekkje Biri 3 ek. Gudbrand Gudbrandsen Søndre Aurdal Kringsrud 2/12/1813 9/12/1894 21/12/1894 27/1/1895
Lekkje Biri 21 Marit Håkonsdtr Valders Semb 1812 19/11/1895 28/11/1895 10/12/1895
Lekkje Biri 1 ek. Marit Engebretsd Stumlien Vang i Valders Øversveen 1809 4/1/1896 11/1/1896 11/1/1896
Lekkje Biri 17 Knud Knudsen Hestekind, (N A) Sigstadeie 1826 5/12/1899 13/12/1899 13/12/1899
Lekkje Snertingdal 13 ek Haaken Halvorsen Grøterud Søndre Aurdal Grøterud 1805 22/8/1885 4/9/1885 7/10/1885
Lekkje Snertingdal 2 ind. Andreas Knudsem Søndre Aurdal Anbjørseiet 1829 2/1/1891 8/1/1891 19/5/1891
Lekkje Snertingdal 10 Gudbrand Kristensen Dalen i Ø Slidre Skadalsejet 1810 26/6/1891 1/7/1891 30/8/1891
Lekkje Snertingdal 2 ek Ane Monsdtr Ødegården Valders Jostad 2/2/1796 22/1/1895 2/2/1895 21/4/1896
Lekkje Snertingdal 3 Berte Kristine Pedersdtr Piltingsrud S.A. Drogset 1837 12/1/1896 31/1/1896 1/3/1896
Lekkje Snertingdal 9 ek Jøran Simonsdtr Søndre Aurdal Skundbergeie 1817 06.10.1900 13.10.1900 14.10.1900
Lekkje Snertingdal 12 ek Anne Knudsdtr Nordre Aurdal Grande 1858 21.11.1902 03.12.1902 03.12.1902
Lekkje Snertingdal 4 ek. Ingeborg Romsdalen Søndre Aurdal Tofsrud 1807 01.02.1905 15.02.1905 19.02.1905
Lekkje Snertingdal 11 Mathea Fredriksdtr Stafseng Ødegaarden, E Fredrikstuen 1873 08.08.1906 13.08.1906 04.10.1906
Lekkje Snertingdal 24 ek. Kari Knudsdatter Elseberg  N.A. Sveen 1823 09.12.1907 21.12.1907 29.12.1907
Lekkje Snertingdal 8 Ole Andersen Etnedalen Syversveen Hasli 1830 18.07.1910 26.07.1910 18.09.1910
Lekkje Snertingdal 4 Mikkel Erlandsen Brateng Bægndalen S.A. Brateng 1839 04.06.1914 16.06.1914 16.06.1914
Lekkje Snertingdal 8 Anne Syversdtr Hasle Humleberg S.A. Storsveen 1865 10.05.1916 20.05.1916 20.05.1916
Lekkje Snertingdal 15 ek Ragnhild Lybæk Bagn, Valdres Gamlehjemmet 1839 18.12.1920 28.12.1920 28.12.1920
Lekkje Snertingdal 9 Kari Eriksdtr Grøterud Hedalen Valdres Rusten 1838 06.12.1923 11.12.1923 11.12.1923
Lekkje Snertingdal 0 Arne Næss N Aurdal Ringsrud 5/9/1859 20.08.1924 30.08.1924 30.08.1924
Lekkje Snertingdal 13 Ingeborg Olsdtr Tåje Etnedal  Gilberg 25/10/1841 17.12.1924 07.01.1925 09.03.1925
Lekkje Snertingdal 11 Andreas Bjørnsen Brenden Etnedal Bratlien 24/7/1857 (1855) 29.12.1928 11.01.1929 11.01.1929
Lekkje Snertingdal 0 Thorvald Mikkelsen Brateng Etnedal Drogseth 8/1/1884 27.07.1929 03.08.1929 03.08.1929
Lekkje Brandbu 2 Østen Jacobsen Hedalen S.A. Afkjern 1813 03.02.1900 10.02.1900 18.02.1900
Lekkje Brandbu 3 Ole Engebretsen Nordre Aurdal Røken 1851 14.03.1904 19.03.1904 19.03.1904
Lekkje Brandbu 5 ek Marit Gulbrandsdtr Nordre Aurdal Svenkerud 1818 11.03.1903 21.03.1903 21.03.1903
Lekkje Brandbu 8 Ingrid Knudsdtr Østre Slidre Skøjen i Gran 1816 01.05.1903 09.05.1903 09.05.1903
Lekkje Brandbu 10 ek Ragnhild Thomasdtr Aurdal Blokhus 1844 05.11.1904 18.11.1904 18.11.1904
Lekkje Brandbu 15 Ole Rogndokken V Slidre Skari 1835 11.12.1906 22.12.1906 22.12.1906
Lekkje Brandbu 0 Berte Larsdtr Aurdal i Valdres Prestsæteren 1846 10.12.1905 21.12.1905 26.12.1905
Lekkje Brandbu 6 ek Kjersti Knutsdtr Nordre Aurdal Teslo 1819 01.02.1907 11.02.1907 11.02.1907
Lekkje Brandbu 11 ek Goro Iversdtr Sørli Vang i Valders Grinaker fattighj 1829 16.02.1907 22.02.1907 22.02.1907
Lekkje Brandbu 2 ek Siri Ellensdtr Nordre Aurdal Sandbæk 1832 24.02.1911 04.03.1911 04.03.1911
Lekkje Brandbu 12 Nils Nilsen Sundet Nordre Aurdal Teslo 1863 14.06.1912 24.06.1912 24.06.1912
Lekkje Brandbu 9 Jørund Knutsdtr Rye, N Aurdal Bølviken 1832 28.06.1913 08.07.1913 08.07.1913
Lekkje Brandbu 1 Johanne Karoline Augedal N Aurdal lille Augedal 1870 08.01.1919 17.01.1919 17.01.1919
Lekkje Brandbu 7 ek Rønnaug Knutsdtr Lie Hedalen Valdres Grinaker pl.hjem 1840 30.10.1929 06.11.1929 06.11.1929
Lekkje Brandbu 0 Ragnhild Tomtehaugen N Aurdal Tomtehaugen 27/11-1852 (1861) 27.07.1930 02.08.1930 02.08.1930
Lekkje Tingelstad 3 Anne Arnesdatter Nordre Aurdal Vinger 10/8/1827 16/1/1893 24/1/1893 29/1/1893
Lekkje Tingelstad 12 Aaste Nilsdatter Vestre Slidre Lysakermoen 14/4-1803 25/10/1896 29/10/1896 8/11/1896
Lekkje Tingelstad 10 Sigrid Olsd Nordre Aurdal Rakstadejet 1835 24/12/1897 4/1/1898 23/1/1898
Lekkje Tingelstad 6 Kristen Olsen Østre Slidre Rognstad 1824 25.03.1905 03.04.1905 03.04.1905
Lekkje Tingelstad 9 ek Margit Olsdatter Berg N Aurdal kirketjenerbolig 1825 18.04.1907 29.04.1907 29.04.1907
Lekkje Tingelstad 2 Anne Henriksdatter N Aurdal Grinaker fattighjem 1825 20.01.1912 09.02.1912 09.02.1912
Lekkje Tingelstad 1 ek Ambjør Østensdtr Berge, Vang i V Lysakermoen 1833 18.01.1916 27.01.1916 27.01.1916
Lekkje Tingelstad 6 Sigrid Toresdatter Røken V Slidre Grinaker pl.hjem 1840 10.03.1916 24.03.1916 24.03.1916
Lekkje Tingelstad 9 ek Ingeborg Helgesdtr Vestre Slidre Briskebakken 1856 20.07.1918 26.07.1918 26.07.1918
Lekkje Tingelstad 5 ek Sigrid Olsdtr … i Valders Rognstad 1837 13.02.1920 24.02.1920 24.02.1920
Lekkje Tingelstad 4 Halvar Knutsen Hande V Slidre Rognstad 1851 30.04.1922 09.05.1922 09.05.1922
Lekkje Tingelstad 11 Ingeborg Olsen Enger Valdres Tingelstad pleiehjem 28/1-1868 03.09.1924 10.09.1924 10.09.1924
Lekkje Tingelstad 5 Kari Olsdtr Berge Østre Slidre Ellefsrud 24/3/1830 06.02.1925 16.02.1925 16.02.1925
Lekkje Tingelstad 5 Ragnhild Toresdtr N Aurdal Tomtehaugen 1852 27.07.1930 02.08.1930 02.08.1930
Lekkje Fåberg 17 Ole Andersen Solberg S.A. Lien 1833 27/8/1885 4/9/1885 12/9/1885
Lekkje Fåberg 21 Signe Olsdatter Valders Rusten 1801 12/11/1885 27/11/1885 6/12/1885
Lekkje Fåberg 13 Siri Olsdatter Søndre Aurdal Lien 1802 21/5/1887 6/6/1887 12/6/1887
Lekkje Fåberg 2 Tonetta Gundersdatter Valders Hovland øvre 1840 28/2/1888 10/3/1888 2/4/1888
Lekkje Fåberg 7 Guri Halvorsdatter Valders, S.A. Hovland   1819 25/3/1888 7/4/1888 13/5/1888
Lekkje Fåberg 8 Anders Nilsen Stenset Etnedalen Troset 1854 22/4/1897   4/5/1897
Lekkje Fåberg 3 Anders Arnesen Espelien i Etned. Kval 1820 1/3/1899 15/3/1899 15/3/1899
Lekkje Fåberg 8 Haldor Tidemandsen Rusten Bruflat, Valders Rusten, Saxumdalen 1860 06.09.1901 13.09.1901 29.09.1901
Lekkje Fåberg 5 Anne Haldorsdtr Rusten Etnedalen Ormerud, Saksumdal 1833 09.01.1902 18.01.1902 16.03.1902
Lekkje Fåberg 4 Inger Olava Andersdtr Hedalen (S.A.) Lilleulland 1875 27.02.1903 11.03.1903 15.03.1903
Lekkje Fåberg 13 Guri Andersdatter Etnedalen Lille-Ulland 1885 25.08.1903 j5/9/1903 20.09.1903
Lekkje Fåberg 9 Elling Halvorsen Bruflaten Etnedalen Kval i Saksumdal 1823 25.02.1904 05.03.1904 20.03.1904
Lekkje Fåberg 10 Rasmus Andersen Øverby Etnedalen Lille Ulland 5/4-1880 27.02.1904 15.03.1904 20.03.1904
Lekkje Fåberg 11 Knud Pedersen Berg Etnedalen Knudshaugen 1841 05.03.1904 19.03.1904 04.04.1904
Lekkje Fåberg 17 Halsten Rudi Østre Slidre nedre Onsum 1/12-1880 20.08.1908 24.08.1908 24.08.1908
Lekkje Fåberg 12 Bjørn Engebretsen Klevgård Etnedalen N Sæter, Saksumdal 1826 03.06.1909 12.06.1909 13.06.1909
Lekkje Fåberg 15 Anton Andersen Øverby N Aurdal Lille Ulland 19/8/1882 13.07.1912 20.07.1912 11.08.1912
Lekkje Fåberg 10 Tidemand Eriksen Nordre Aurdal Rusten, Saksumd. 4/12-1823 02.04.1913 10.04.1913 12.05.1913
Lekkje Fåberg 16 Anders Abrahamsen Øverby Nordre Aurdal Lille Ulland 16/8-1836 28.03.1915 15.04.1915 24.05.1915
Lekkje Fåberg 3 Inger Arnesdt Erstad Etnedalen Opheim 1838 30.01.1918 09.02.1918 09.02.1918
Lekkje Fåberg 11 ek Ole Hansen Hammersnes Valdres nedre Overen 1858 06.10.1919 10.10.1919 10.10.1919
Lekkje Fåberg 12 ek Tollef Olsen Erstad Valders Upheim 22/9-1840 16.08.1927 29.08.1927 29.08.1927
Lekkje Lillehammer 9 David Christie Slidre  østre Gausdal 1805 7/8/1881 10/8/1881 11/9/1881
Lekkje Lillehammer 1 ek Mette Agrimsdatter Vestre Slidre Lillehammer 1805 18/3/1885 28/3/1885 29/3/1885
Lekkje Lillehammer 11 Torsten Nilsen Ristekampen Nordre Aurdal Sæther, Brøttum 1856 14/12/1888 19/12/1888 23/12/1888
Lekkje Lillehammer 5 Anne Pedersdatter Qviil Slidre  vestre Slidre 1831 24/4/1888 25/4/1888 29/4/1888
Lekkje Lillehammer 9 Anders Knudsen Østre Slidre Østre Slidre 1825 10/6/1892 11/6/1892 12/6/1892
Lekkje Lillehammer 20 Elise Kristine Schnitler Vang i Valders Lillehammer 1843 26/9/1894 3/10/1894 3/10/1894
Lekkje Lillehammer 9 Barbro Klevenberg Nordre Aurdal Lillehammer 1828 13/5/1898 20/5/1898 20/5/1898
Lekkje Lillehammer 6 Tøren Olsdtr Dalsrønningen Søndre Aurdal Lillehammer 1862 23/5/1899 30/5/1899 30/5/1899
Lekkje Fåberg (Mesna) 3 Erik Olsen Søndre Aurdal Haltlien 1865 7/1/1886 20/1/1886 31/1/1886
Lekkje Fåberg (Mesna) 14 Tidemand Jakobsen Huset Nordre Aurdal Askildrud 1839 2/12/1889 7/12/1889 15/12/1889
Lekkje Fåberg (Mesna) 20 Arne Hansen Høiloft Nordre Aurdal Askjelrud 1858 12/10/1890 20/10/1890 26/10/1890
Lekkje Fåberg (Mesna) 12 ek Ole Kvale Vestre Slidre Amtssygehuset 1832 19/5/1895 21/5/1895 21/5/1895
Lekkje Fåberg (Mesna) 13 Olea Thomasdatter Viste Søndre Aurdal Kindlien 1854 28/7/1896 6/8/1896 6/9/1896
Lekkje Fåberg (Mesna) 11 Ole Knutsen Sønstehagen Nordre Aurdal Røislien 1845 16/6/1898 29/6/1898 17/7/1898
Lekkje Fåberg (Mesna) 21 Kristen Kristensen Kolstad Østre Slidre Amtssygehuset 1868   24/12/1898 24/12/1898
Lekkje Fåberg (Mesna) 2 Lars Amundsen Bø Vang i Valders Høstmælingen 1829? 16/2/1899 23/2/1899 23/2/1899
Lekkje Fåberg (Mesna) 21 Sigrid Andersd Follinglo N Aurdal Høstmælingen 1818? 12.11.1903 21.11.1903 21.11.1903
Lekkje Fåberg (Mesna) 26 Haldor Trondsen Aavokseie N Aurdal Tollefsrud 1860 03.12.1907 06.12.1907 06.12.1907
Lekkje Fåberg (Mesna) 7 Anne Olsdtr Dalen N Aurdal Hage 1883 05.05.1908 11.05.1908 11.05.1908
Lekkje Fåberg (Mesna) 8 Lars Vangensten Vang i Valders Tollevsrud 1849 28.11.1909 13.12.1909 13.12.1909
Lekkje Fåberg (Mesna) 4 Margit Øde V Slidre Høstmælingen 1882 08.07.1909 13.07.1909 13.07.1909
Lekkje Fåberg (Mesna) 1 Ole Gudmundsen Strand Øie, Vang i V. Alfsonhaugen 1843 04.01.1916 08.01.1916 08.01.1916
Lekkje Fåberg (Mesna) 7 Randi Jøgersdtr Skattebo Ø Slidre Høstmælingen 1851 07.04.1916 12.04.1916 12.04.1916
Lekkje Fåberg (Mesna) 2 Hans Tidemandsen Rusten Bruflat, Valdres Berg, Saksumdalen 1877 01.02.1917 10.02.1917 10.02.1917
Lekkje Fåberg (Mesna) 2 Guri Frøsli Hedalen, Valdres Høstmælingen 1835 02.01.1917 13.01.1917 13.01.1917
Lekkje Fåberg (Mesna) 14 Sigrid Tollefsdtr Bratrud Søndre Aurdal Høstmælingen 1853 02.07.1917 06.07.1917 06.07.1917
Lekkje Fåberg (Mesna) 15 ek Ingrid Pedersdtr Moe V Slidre Skjellerudsveen 1848 15.09.1917 18.09.1917 18.09.1917
Lekkje Fåberg (Mesna) 2 Marit Skrefsrud Valdres øvre Skrefsrud 1831 11.02.1920 14.02.1920 14.02.1920
Lekkje Fåberg (Mesna) 13 Ole Olsen Viste V Slidre Hauknes i Brøttum 1854 30.11.1921 14.12.1921 14.12.1921
Lekkje Fåberg (Mesna) 8 Ole Olsen Dalen Skrautvaal i V Heglund, Mesna 25/12-1885 11.05.1928 19.05.1928 19.05.1928
Lekkje Fåberg (Mesna) 19 ek Anne Olsdtr Brænden Sør Aurdal Mesna 15/4-1848 01.11.1929 08.11.1929 08.11.1929
Lekkje Fåberg (Mesna) 3 Ole Olsen Sæther Sør Aurdal søre Ål, Mesna 16/8-1839 26.01.1931 31.01.1931 31.01.1931
Lekkje Brandbu 25 ek Aagot Julsdtr Rud Nordre Aurdal Tokerudseiet 1797 16/9/1882 29/9/1882 1/10/1882
Lekkje Brandbu 2 Knut Knutsen Hasleeiet, S.Aurdal Jøvnæ 18/11-1859 24/1/1885 2/2/1885 15/2/1885
Lekkje Brandbu 14 Ingeborg Tostensdtr Nordre Aurdal Næsteggeeiet (Haugen) 1847 25/6/1891 2/7/1891 12/7/1891
Lekkje Brandbu 2 Mari Gulliksdtr Valders Toverudseiet 1819 9/3/1896 14/3/1896 22/3/1896
Lekkje Brandbu 12 Martin Olsen Hagen Etnedalen Spjutbak, Thing(elstad?) 21/3-1871 11/12/1897 18/12/1897 18/12/1897
Lekkje Brandbu 11 ek Ole Olsen Bagn, Valdres Bølviken 1816 20/4/1898 27/4/1898 1/5/1898
Lekkje Gran 24 ek Sisel Nilsdtr Kringelieie i S.A. Gulden 1799 12/11/1884 16/11/1884 19/11/1884
Lekkje Gran 11 Ole Andreas Halvorsen Hedalen S.A. Melbostadeie 1825 4/7/1890 12/7/1890 12/7/1890
Lekkje Gran 20 Anne Haraldsdtr Søndre Aurdal Onsager 1878 16.06.1905 22.06.1905 22.06.1905
Lekkje Gran 19 ek Astrid Gulliksdtr Søndre Aurdal Grinaker Fattighjem 1821 19.07.1907 24.07.1907 24.07.1907
Lekkje Gran 14 ek Margit Torgersdr Østre Slidre Raastad 1831 11.05.1913 20.05.1913 20.05.1913
Lekkje Gran 10 Anne Olsdr Hofflund Røen, V Slidre Hofflund 16/4-1861 05.04.1921 16.04.1921 16.04.1921
Lekkje Gran 15 Knut Bendiksen Haugen Hegge, Ø Slidre Råstad 6/3-1852 09.10.1924 18.10.1924 18.10.1924
Lekkje Gran 0 Lars Olsen Ellingbø Vang, Valdres Kubberud v Jaren 13/6-1850 25.07.1925 01.08.1925 01.08.1925
Lekkje Gran 15 Ole Svendsen Bang Bagn, Sør-Aurdal Flataker v Gran st. 12/12-1855 20.06.1927 30.06.1927 30.06.1927
Lekkje Gran 11 Martha Hagen Etnedalen Hvindenengen 04.06.1900 03.08.1928 08.08.1928 08.08.1928
Lekkje Gran, Grymyr 11 Iver Gulbrandsen Lie Søndre Aurdal Sørhagen af Raknerud 1846 03.06.1908 06.06.1908 06.06.1908
Lekkje Gran, Grymyr 10 Kristine Knudsdtr Nordre Aurdal Hval-stad 1834 11.03.1908 16.03.1908 16.03.1908
Lekkje Gran, Tingelstad 2 Jens Olsen Valders Hildenbrænden 1801 15/3/1883 18/3/1883 22/3/1883
Lekkje Gran, Tingelstad 4 Anne Arnesdatter Nordre Aurdal Røisumseie Vinger 1827 16/1/1893 24/1/1893 29/1/1893
Lekkje Gran, Tingelstad 6 Ingeborg Olsdatter Valders Nordmarken 1831 16/3/1895 23/3/1895 7/4/1895
Lekkje Gran, Tingelstad 13 ek Aasta Nilsdatter Vestre Slidre Lysakermoen 14/4-1803 25/10/1896 29/10/1896 8/11/1896
Lekkje Gran, Tingelstad 0 Martin Olsen Hagen Etnedalen Spjutbæk 21/3-1871 11/12/1897 18/12/1897 18/12/1897
Lekkje Gran, Tingelstad 10 ek Sigrid Olsdtr Nordre Aurdal Rækstadeje 1835 24/12/1897 2/1/1898 23/1/1898
Lekkje Jevnaker 16 ek Sigrid Knutsdtr Søndre Aurdal Haugereie 1821 25/11/1893 2/12/1893 2/12/1893
Lekkje Jevnaker 18 Hjalmar Josefsen Ruste i Bægnadalen Langdalen 17/9-1892 01.09.1902 09.09.1902 09.09.1902
Lekkje Jevnaker 9 Andreas Eriksen Kvale Vestre Slidre Næsbakken 30/1-1856 10.07.1916 15.07.1916 15.07.1916
Lekkje Jevnaker 18 Erland Jeremiassen Thorsbraaten S Aurdal (Bagn) Thorsbraaten 1851 25.10.1916 01.11.1916 01.11.1916
Lekkje Lunner i Jevnaker 17 ek Anna Johnsdtr Kvil  S. Aurdal?  Bolkenhagen 1821 04.11.1904 18.11.1904 20.11.1904
Lekkje Kolbu 0 Anders Olsen Dalen Sør Aurdal Smørstadstuen 1885 19.04.1918    
Lekkje Kolbu 4 Margit Antonsdtr Dale Vestre Slidre Baardsbakken 13/4/1879 08.01.1918 22.01.1918 22.01.1918
Lekkje Kolbu 17 ek Guri Olsdtr Prestrudstuen Østre Slidre Prestrudstuen 19/10-1829 22.10.1918 02.11.1918 10.11.1918
Lekkje Kolbu 18   Randi Maria Helgesdtr Østrem Vang, Valdres Lundstad 19/8/1897 06.10.1918 20.11.1918 26.11.1918
Lekkje Kolbu 11 ek Sigrid Olsdtr Hagejordet Valdres Tronset 1852 08.09.1921    
Lekkje Eina 2 Gunhild Syversdtr Gubberud Søndre Aurdal Setne 1829 08.02.1909 20.02.1909 21.03.1909
Lekkje Eina 2 Torgrim Knutsen Tronrud Søndre Aurdal Snipstadsæter 22/2-1899 30.01.1911 09.02.1911 19.02.1911
Lekkje Eina 0 Gulbrand Olsen Lien Bagn, S.A. Einabu 18/7-1843 14.09.1913    
Lekkje Eina 11 Knut Olsen Tronrud Søndre Aurdal Snipstadsæter 6/7-1859 14.11.1913 26.11.1913 14.12.1913
Lekkje Eina 10 Guri Knutsen Konnerud Nordre Aurdal Sund 1898 08.12.1918    
Lekkje Eina 5 ek Anne Torstensdtr N Aurdal Haugen 1838 24.08.1920 04.09.1920 12.09.1920
Lekkje Eina 6 Erik Julsen Maanum N Aurdal Dokke 1861 22.05.1921    
Lekkje Kolbu og Eina 1 Knut Pedersen Thon N Aurdal Dahle i Kolbu 31/1-1871 17.01.1927 27.01.1927 27.01.1927
Lekkje Kolbu og Eina 8 Ingrid Johannesdtr Ødegård Østre Slidre Torgunrudengen 3/2/1860 27.05.1929 06.06.1929 06.06.1929
Lekkje Kolbu og Eina 2 ek Endre Haldorsen Ødegård Vestre Slidre Torgunsrud 6/9-1850 19.03.1931 31.03.1931 31.03.1931
Lekkje Lillehammer 12 Bergit Forsberget N Aurdal N . Aurdal 1892 14.07.1905 19.07.1905 19.07.1905
Lekkje Lillehammer 20 Anne Nilsdtr Curren Ø Slidre Øjer 1860 28.11.1906 04.12.1906 04.12.1906
Lekkje Lillehammer 14 Olaf G Braathen N Aurdal Biri 16/8-1888 09.05.1910 11.05.1910 11.05.1910
Lekkje Lillehammer 6 ek Ole Eriksen …. Hollien Valders Lillehammer 1840 03.05.1912 08.05.1912 08.05.1912
Lekkje Lillehammer 23 Ragnhild Rudi Ø Slidre Lillehammer 1852 12.07.1912 18.07.1912 18.07.1912
Lekkje Lillehammer 3 Ingrid Johnsdtr Kvale Vang, Valdres Vang, Valdres 1833 23.01.1914 28.01.1914 28.01.1914
Lekkje Lillehammer 14 Gjertrud Pedersen Etnedalen Lillehammer 1884 25.05.1915 29.05.1915 29.05.1915
Lekkje Lillehammer 28 Olav Olsen Olsrud N Aurdal (Ø Toten) Lillehammer 1892 18.03.1915 24.03.1915 24.03.1915
Lekkje Lillehammer 11 Georg Gulbrandsen S Aurdal Lillehammer 1896 07.03.1916 11.03.1916 11.03.1916
Lekkje Lillehammer 11 Ingeborg Erstad S Aurdal Lillehammer 1870 22.05.1917 26.05.1917 26.05.1917
Lekkje Lillehammer 30 Arne Nygaard V Slidre vestre Slidre 1894 09.11.1918 19.11.1918 19.11.1918
Lekkje Lillehammer 10 Johannes Halvorsen Vestre Slidre Lillehammer 1863 05.04.1919 14.04.1919 14.04.1919
Lekkje Lillehammer 14 ek Kari Hovland Etnedalen Vingnes, Lh 1830 10.06.1919 16.06.1919 16.06.1919
Lekkje Lillehammer 24 Ingrid Knutrud Ø Slidre Lillehammer 1857 21.09.1919 27.09.1919 27.09.1919
Lekkje Lillehammer 4 Gudbrand Lindokken Søndre Aurdal Biri 1848 10.02.1922   17/2/1922 17.02.1922
Lekkje Lillehammer 2 Ola Moen N Aurdal Bagn, Valdres 1854 12.02.1925 24.02.1925 24.02.1925
Lekkje Lillehammer 8 Ingeborg Sælid Østre Slidre Lillehammer 5/4-1860 05.03.1925 11.03.1925 11.03.1925
Lekkje Lillehammer 7 Margit Knutslien Nord-Aurdal Lillehammer 12.03.1913 24.03.1931 01.04.1931 01.04.1931
Lekkje Lunner   5 ek Anne Jonsdtr Arnedal Valders Bjørgesæter-eie 9/5-1817 06.02.1909 15.02.1909 15.02.1909
Lekkje Lunner   20 Anne Bendiksdtr Erlien Aurdal i Valders Erlien Lunnerengen 1832 03.08.1913 08.08.1913 08.08.1913
Lekkje Lunner   5 Anna Olsdtr Blisten Vang i Valdres Alfheim 1894 07.05.1917 12.05.1917 12.05.1917
Lekkje Lunner   19 Anne Nilsen Vestre Slidre Sand 1884 08.09.1922 16.09.1922 16.09.1922
Lekkje Lunner   0 Margit Petersen f. Trøsvik V Slidre Grindvoll 1856 30.07.1926 06.08.1926 06.08.1926
Lekkje Nord-Fron, Sødorp 1 Marit N Røine Ø Slidre Brynsmoen 1869 10/6/1898 18/6/1898 18/6/1898
Lekkje Nord-Fron, Sødorp 5 Nils Gudbrandsen Røine Ø Slidre Brynsmoen 1847 18.01.1909 29.09.1909 29.09.1909
Lekkje Nord-Fron, Sødorp 5 ek Kari Knutsdtr Røine Ø Slidre Moen, Sørh. 1845 20.06.1910 29.06.1910 29.06.1910
Lekkje Nord-Fron, Sødorp 8 Sigurd Tollefsen Jørstad Ø Slidre Franheim 1846 12.12.1917 22.12.1917 09.05.1918
Lekkje Nord-Fron, Sødorp 5 ek Marit Nilsdtr Jørstad Ø Slidre Vinstra 22/11-1845 29.04.1930 09.05.1930 09.05.1930
Lekkje N Land, Nordsinni 13 ek Beret Olsd Valders Thomle-eiet 1805 25/7/1882 4/8/1882 29/10/1882
Lekkje N Land, Nordsinni 10 Anders Olsen  (Studlien) S Aurdal Jørgenstuen 1793 15/10/1886 30/10/1886 7/11/1886
Lekkje N Land, Nordsinni . Iver Martinsen Etnedalen Rusten 26/10-1883 23/1/1887   27/2/1887
Lekkje N Land, Nordsinni 4 Kristian Madsen (Solberg) S Aurdal Gjelhoug 1803 5/8/1887 17/8/1887 4/9/1887
Lekkje N Land, Nordsinni 7 Anne Olsdtr Kirkeberg S Aurdal Lie 1816 29/10/1887 16/11/1887 16/11/1887
Lekkje N Land, Nordsinni 1 ek Lars Knutsen Kirkeberg Søndre Aurdal Lie 1812 2/1/1888 12/1/1888 12/1/1888
Lekkje N Land, Nordsinni 8 ek Anne Olsdtr   Valders Hougnereie 1810 10/9/1888 19/9/1888 1/10/1888
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Ole Martin Kristoffersen Skogstad Søndre Aurdal Tomlevoldeiet 1819 16/4/1889 30/4/1889 11/5/1889
Lekkje N Land, Nordsinni 4 Siri Syversd Søndre Aurdal Rusten 1853 10/4/1889 17/4/1889 19/4/1889
Lekkje N Land, Nordsinni 7 Olia Henriksdt Baggerud Søndre Aurdal Thomlevoldseiet 1816 23/1/1889 2/2/1889 11/5/1889
Lekkje N Land, Nordsinni 8 Ingeborg Aslaksdt Braaten Søndre Aurdal Braaten 1853 8/3/1889 23/3/1889 11/5/1889
Lekkje N Land, Nordsinni 3 ek Randi Knutsdtr Nordre Aurdal Tomle  1800 12/10/1890 24/10/1890 9/11/1890
Lekkje N Land, Nordsinni 11 Marit Arnesdatter S Aurdal Daarud 1824 10/11/1891 25/11/1891 29/11/1891
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Ole Magnus Hansen S Aurdal Engen (Tomleeie) 29/9-1887 23/1/1892 1/2/1892 5/2/1892
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Inger Andersdatter S Aurdal Jemtland 1827 13/4/1892 26/4/1892 5/7/1892
Lekkje N Land, Nordsinni 4 ek Marit Pedersdatter S Aurdal Pighaugen 1821 27/4/1892 7/5/1892 5/7/1892
Lekkje N Land, Nordsinni 7 ek Anne Marthea Olsdatter S Aurdal Bratland 1819 19/11/1892 3/12/1892 10/1/1893
Lekkje N Land, Nordsinni 2 Ragnhild Eriksdatter Nordre Aurdal Vinterbakke 1820 28/5/1894 7/6/1894 7/6/1894
Lekkje N Land, Nordsinni 5 ek Ole Olsen Olmhus S Aurdal Bondeli 1823 6/5/1896 16/5/1896 1/7/1896
Lekkje N Land, Nordsinni 5 Anne Pedersdtr N Aurdal Evensturn 1824 18/5/1898 27/5/1898 21/7/1898
Lekkje N Land, Nordsinni 9 Berit Andersdtr Østre Slidre Bjerkebakke 1823 2/10/1898 13/10/1898 12/6/1899
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Gunhild Marir Knutsdtr Søndre Aurdal Loeng 1851 24/1/1899 9/2/1899 12/6/1899
Lekkje N Land, Nordsinni 8 Sigrid Olsdtr Søndre Aurdal Midtbøen 1834 29/8/1899 12/9/1899 12/9/1899
Lekkje N Land, Nordsinni 9 Anders Arnesen Søndre Aurdal Braaten 2/9-1876 08.12.1900 22.12.1900 06.09.1901
Lekkje N Land, Nordsinni 0 Guri Olsdtr Etnedalen Øimoen/Fjeld 1874 09.11.1900 21.11.1900 21.11.1900
Lekkje N Land, Nordsinni 11 Martin Olsen   S Aurdal Rusten 1852 07.12.1901 16.12.1901 09.07.1902
Lekkje N Land, Nordsinni 11 Gudbrand Arnesen Søndre Aurdal Gjeilhoug 1838 20.12.1902 03.01.1903 10.07.1903
Lekkje N Land, Nordsinni 2 Ole Andreas Gulbrandsen Søndre Aurdal Bjøndalen 1884 05.03.1903 20.03.1903 26.04.1903
Lekkje N Land, Nordsinni 5 Anders Nilsen Etnedalen Nørstebøen 1841 25.05.1903 04.06.1903 05.07.1903
Lekkje N Land, Nordsinni 4 Knud Kirkeberg S Aurdal Lie 1838 31.03.1904 15.04.1904 15.04.1904
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Maren Fønhus S Aurdal Nedre Esbjug 1881 26.06.1904 05.07.1904 05.07.1904
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Rønnaug Marie Andersdtr Etnedalen Vestreim 1842(44) 23.03.1906 06.04.1906 14.04.1906
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Gunhild Marie Kirkeberg S Aurdal Lie 1875 08.03.1907 16.03.1907 16.03.1907
Lekkje N Land, Nordsinni 8 Inger Hansdatter Foss S Aurdal Foss 1822(25) 30.07.1907 08.08.1907 18.08.1907
Lekkje N Land, Nordsinni 1 Ole Pedersen Daarud Etnedalen Daarud 1830 03.05.1908 11.05.1908 18.06.1908
Lekkje N Land, Nordsinni 9 ek Berit Mikkelsdtr Sagbakken S Aurdal Sagbakken 1840 06.11.1908 25.11.1908 09.05.1909
Lekkje N Land, Nordsinni 10 Kristian Andreassen Reinli, S Aurdal Bondelisbakken 1899 11.11.1910 13.11.1910 19.11.1910
Lekkje N Land, Nordsinni 4 Berit Olsdatter Aurdal  Dyvesveen 1832 06.06.1911 15.06.1911 05.07.1911
Lekkje N Land, Nordsinni 6 Kristiane Mathea Larsdtr Prestøen Etnedalen Tøndrum 1858 02.08.1913 16.08.1913 20.06.1914
Lekkje N Land, Nordsinni 2 ek Eli Kristiansdtr Foss Solbrækeie Etnedal Foss 1823 05.07.1914 14.07.1914 09.08.1914
Lekkje N Land, Nordsinni 2 ek Iver Knutsen Prestøen Etnedalen Tønderom 1829 04.09.1915 11.09.1915 24.06.1916
Lekkje N Land, Nordsinni 6 Siri Østensdtr Øimoen Etnedalen Berglund 1851 14.07.1917    
Lekkje N Land, Nordsinni 7 ek Kari Eriksdtr Jørgenstuen 1832 Jørgenstuen 1852 23.07.1917 04.08.1917 04.08.1917
Lekkje N Land, Nordsinni 5 ek Andreas Knutsen Bondelibakken S Aurdal Ulfshus 1872 08.12.1918 21.12.1918 19.10.1919
Lekkje N Land, Nordsinni 6 ek Ingeborg Syversdr Kirkeberg Søndre Aurdal Lie 1840 23.09.1918 05.10.1910 05.10.1918
Lekkje N Land, Nordsinni 11 Hilda Haldorsdtr Lybek Etnedalen Øimoen  1887 04.12.1918    
Lekkje N Land, Nordsinni 7 Agnete Andersdatter Tørhaug Etnedalen Granli 1836 30.07.1919 02.08.1919 24.08.1919
Lekkje N Land, Nordsinni 2 Ole Thomassen Skjerstein Sør Aurdal Dokkesveen 1847 11.03.1921 22.03.1921 19.04.1921
Lekkje N Land, Nordsinni 2 el Anne Tollefsen Storsvehagen N Aurdal Ulfshus 1851 22.03.1921 31.03.1921 03.04.1921
Lekkje N Land, Nordsinni 5 Karen Knutsdtr Loeng Etnedal Ulfshus gamlehj 1856 02.12.1921 17.12.1921 01.01.1922
Lekkje N Land, Nordsinni 0 ek Ingeborg Eriksdtr Øimoen Etnedal Øimoen 1828 01.12.1921    
Lekkje N Land, Nordsinni 6 Ole Eriksen Lien Sør Aurdal Kjendseth 1839 10.05.1922    
Lekkje N Land, Nordsinni 7 Kari Knutsdtr Hougnerengen V Slidre Hougnerengen 1843 27.08.1922    
Lekkje N Land, Nordsinni 5 ek Ingeborg Mikkelsdtr Rønningen Sør Aurdal Thomle 1830 06.06.1924 14.06.1924 16.06.1924
Lekkje N Land, Nordsinni 6 Edvard Larsen Sirirud Etnedal Vangsjordet 1845 18.09.1924 30.09.1924 08.06.1925
Lekkje N Land, Nordsinni 5 Kristian Pedersen Skolmenbakken Sør Aurdal Nøssvoll 1846 20.08.1925 27.08.1925 07.06.1926
Lekkje N Land, Nordsinni 2 Berte Tidemandsen Tærningen Etnedal Tærningen 1834 30.05.1925 06.06.1925 12.07.1925
Lekkje N Land, Nordsinni 5 Kristine Halstensdtr Furuheim Sør Aurdal Furuheim 1841 19.11.1925 01.12.1925 13.12.1925
Lekkje N Land, Nordsinni 0 Nils Olsen Skogstad Etnedal Ulfshus pleiehj 1840 27.05.1926 02.06.1926 02.06.1926
Lekkje N Land, Nordsinni 4 Anne Olsdtr Kolbjørnshus Vang i Valdres Volden 1901 02.07.1929 08.07.1929 08.07.1929
Lekkje N Land, Nordsinni 7 Arne Olsen Midtbøeng Sør Aurdal Stutlien, Etnedal 1848 30.07.1927 06.08.1927 07.08.1927
Lekkje N Land, Nordsinni 2 Østine Østensdtr Løvmoen Etnedal Løvmoen 1853 24.02.1927 12.03.1927 14.04.1927
Lekkje N Land, Nordsinni 6 Marie Olsdtr Flaten Etnedal Dyvesveenvollen 1860 20.06.1927 28.06.1927 01.07.1927
Lekkje N Land, Nordsinni 3 ek Berte Evensdtr Loeng Sør Aurdal Loeng 1848 10.07.1928 21.07.1928 05.12.1928
Lekkje N Land, Nordsinni 5 ek Inger Andreasdtr Nørstebøen Etnedal Nørstebøen 1845 14.09.1928 20.09.1928 23.09.1928
Lekkje N Land, Nordsinni 3 Ole Olsen Anmarkrud N Aurdal Skolmen 9/12-1845 25.05.1930 03.06.1930 05.09.1930
Lekkje N Land, Nordsinni 7 ek Søren Pettersen Etnedal Bratrud 4/12-1845 11.08.1930 16.08.1930 16.08.1930
Lekkje N Land, Nordsinni 10 ek Andreas Kristoffersen Stuve Etnedal Stuve 31/10-1850 28.12.1930 09.01.1931 18.01.1931
Lekkje N Land, Nordsinni 3 ek Sofie Syversdtr Rusten Etnedal Rusten 28/12-1859 16.04.1930 30.04.1930 30.04.1930
Lekkje N Land, Nordsinni 4 Anne Olsdtr Anmarkrud Sør Aurdal Skolmen 1/1-1860 30.05.1930    
Lekkje N Land, Nordsinni 11 Anne Olsdtr Øibakken Sør Aurdal Øibakken 20/10-1860 02.12.1930 13.12.1930 28.12.1930
Lekkje N Land, Torpa 5 ek Hans Olsen Søndre Aurdal Gjerdalen 1798 20/1/1881 17/2/1881  
Lekkje N Land, Torpa 15 ek Harald Arnesen S Aurdal Valhovd 1791-1800 13/4/1882 29/4/1882 18/6/1882
Lekkje N Land, Torpa 2 Torgrim Halvorsen S Aurdal Bransvol 1817 20/1/1883 27/2/1883 29/3/1883
Lekkje N Land, Torpa 1 Nils Monsen S Aurdal Oddeeiet 1810 29/12/1883 12/1/1884 3/2/1884
Lekkje N Land, Torpa 2 Anders Gudbrandsen (Espeseth) S Aurdal Gjerdalen 1819 16/1/1884 19/1/1884 17/2/1884
Lekkje N Land, Torpa 15 Anne Gustadsd (Hovdeeiet) Etnedal Præsterudeiet 1818 11/7/1882 17/7/1882 17/11/1883
Lekkje N Land, Torpa 8 ek Kristine Kristiansd (Li) S Aurdal Wæhler 1802 8/4/1883 19/4/1883 2/10/1884
Lekkje N Land, Torpa 4 Gunhild Hands S Aurdal Skjørlien 1837 26/7/1885 4/8/1885 23/8/1885
Lekkje N Land, Torpa 2 ek Kari Evensd S Aurdal Gjerdal  1795 11/7/1885 25/7/1885 21/2/1886
Lekkje N Land, Torpa 1 Ole Eriksen   Bagn i Søndre Aurdal Smedsrud 1836 28/11/1886 11/12/1886 27/1/1887
Lekkje N Land, Torpa 2 Anne Nilsdatter Fjeld i Søndre Aurdal Nybrænden 1810 28/1/1887 12/2/1887 27/2/1887
Lekkje N Land, Torpa 8 ek Marthe (Mari) Olsdtr Søndre Aurdal Nybakke 1796 4/5/1887 16/5/1887 12/6/1887
Lekkje N Land, Torpa 9 ek Torstein Torsteinsen Vangs pr.gjeld KindsE (Skogen= 1806 20/6/1888 27/6/1888 8/10/1888
Lekkje N Land, Torpa 10 Bendik Bekdiksen Håvie Østre Slidre Felde 1875 24/7/1888 28/7/1888 29/7/1888
Lekkje N Land, Torpa 3 ek Sigrid Eriksdtr Hougsrud i S Aurdal Nørstelien 1801 14/2/1889   22/4/1889
Lekkje N Land, Torpa 7 Ole Arnesen Frøslid Søndre Aurdal Frøslid 1842 15/4/1889 27/4/1889 26/5/1889
Lekkje N Land, Torpa 17 ek Kristoffer Knudsen Mjølstad Søndre Aurdal Fossumeiet 1826 24/11/1889 7/12/1889 28/12/1889
Lekkje N Land, Torpa 3 ek Knut Gulbrandsen Søndre Aurdal Haukdalen 1803 19/3/1890 1/4/1890 13/4/1890
Lekkje N Land, Torpa 6 Aslak Gulbrandsen Søndre Aurdal Bakke 1820 21/4/1890 1/5/1890 4/5/1890
Lekkje N Land, Torpa 7 ek Ole Knudsem Søndre Aurdal Mølsveen, Haugelieiet 1802 27/4/1890 10/5/1890 29/6/1890
Lekkje N Land, Torpa 13 ek Lars Hansen (Mitfjeld) Søndre Aurdal Nybrænden 1804 10/7/1890 19/7/1890 27/9/1890
Lekkje N Land, Torpa 1 Knut Olsen   Søndre Aurdal Skjørlieie (Berget) 1826 2/1/1891 13/1/1891 25/1/1891
Lekkje N Land, Torpa 6 ek Johanne Nilsdtr Etnedalen Lien 1799 28/1/1891 4/2/1891 8/2/1891
Lekkje N Land, Torpa 13 ek Ole Eriksen Jørandlien Lunde i Etnedalen Rud 1800 26/4/1891 9/5/1891 18/5/1891
Lekkje N Land, Torpa 10 ek Marit Haldorsdtr Etnedalen Røsteengen 1813 12/2/1891 28/2/1891 8/3/1891
Lekkje N Land, Torpa 16 ek Tora Olsdtr Hedalen, Valdres Kindseie 1815 23/4/1891 1/5/1891 15/6/1891
Lekkje N Land, Torpa 19 ek Ingeborg Andreasdatter Vang, Valders Sagen (Øistadeie) 1807 7/6/1891 15/6/1891 15/6/1891
Lekkje N Land, Torpa 20 ek Kari Erlandsdatter Lundeeie i Etnedalen Fremstad (Aamoteie) 1809 24/6/1891 27/6/1891 12/7/1891
Lekkje N Land, Torpa 24 Kari Eriksdtatter Lundemoen N Aurdal Nygård (Frøislandeie) 1851 10/10/1891 24/10/1891 22/11/1891
Lekkje N Land, Torpa 8 Syver Arnesen Bang, S Aurdal Brænden 1812 30/4/1892 12/5/1892 29/5/1892
Lekkje N Land, Torpa 9 ek Marit Olsdatter Lundeeie i Etnedalen Brænden 1822 13/3/1892 26/3/1892 3/4/1892
Lekkje N Land, Torpa 20 ek Tore Olsdatter Skimten, S Aurdal Frøisli 1799 24/10/1892 9/11/1892 4/12/1892
Lekkje N Land, Torpa 7 Ole Olsen Byffellien Byffellien, S Aurdal Sønstelien 1831 14/11/1893 2/12/1893 17/12/1893
Lekkje N Land, Torpa 5 ek Kjerstine Tidemandsdtr Maslangrudeie, S A Vingereie 1825 12/8/1893 17/8/1893 24/9/1893
Lekkje N Land, Torpa 4 Rejer Olsen Byffellien, S Aurdal Kind 1833 25/4/1894 5/5/1894 27/5/1894
Lekkje N Land, Torpa 6 Mikkel Arnesen Fønhus Fønhus, S Aurdal Goplum st. 13/12-1853 21/7/1894 28/7/1894 28/7/1894
Lekkje N Land, Torpa 1 ek Marit Fredriksdatter Higdem, Etnedalen Brænden 1808 28/1/1894 10/2/1894 25/2/1894
Lekkje N Land, Torpa 10 Gunhild Olsdatter Graneid, S Aurdal Bratlien 28/8-1840 11/8/1894 18/8/1894 9/9/1894
Lekkje N Land, Torpa 14 Marit Trondsdatter Bratvold Ødegaarden, N A Bratlien 1880 27/9/1894 3/10/1894 4/11/1894
Lekkje N Land, Torpa 1 Anne Halsteinsdatter Rustebakke, S A Harstad 1829 9/2/1895 26/2/1895 24/3/1895
Lekkje N Land, Torpa 1 Nils Haugen Fløgum, Etnedalen Finstuen 17/12-1835 21/1/1896 8/2/1896 8/3/1896
Lekkje N Land, Torpa 13 Nils Knutsen Hestkin, S Aurdal Rognholt 1819 26/12/1896 12/1/1897 31/1/1897
Lekkje N Land, Torpa 6 ek Jørgen Knudsen Espeli, Etnedalen Ørkesveen 1810 27/6/1897 5/7/1897 25/7/1897
Lekkje N Land, Torpa 9 ek Nils Erlandsen Bagn, S Aurdal Torgunsbøen 1799 25/11/1897 4/12/1897 12/12/1897
Lekkje N Land, Torpa 7 ek Gunhild Haraldsdat Madslangrud, Etned. Hauglien 1825 18/7/1897 26/7/1897 29/8/1897
Lekkje N Land, Torpa 8 Johannes Knudsen Kulengen, Etnedalen Haukdalen 1836 9/5/1898 20/5/1898 30/5/1898
Lekkje N Land, Torpa 12 Syver Andersen Berge i Etnedalen Opdal (Aamodteiet) 1822 29/9/1898 15/10/1898 23/10/1898
Lekkje N Land, Torpa 6 Johannes Eriksen S Aurdal Kjensjordbakken 1845 11/3/1899 25/3/1899 23/5/1899
Lekkje N Land, Torpa 13 Martin Olsen Gopleneie Garthus i S Aurdal Harstad 1817 10/8/1899 15/8/1899 17/9/1899
Lekkje N Land, Torpa u nr Jens Pedersen Halden, Etnedalen Fjeld 1853 22/12/1899 21.01.1900 18.02.1900
Lekkje N Land, Torpa 1 Trond Trondsen S Aurdal Fossum  1830 12.02.1900 10.03.1900 16.04.1900
Lekkje N Land, Torpa 5 Ole Gulbrandsen Etnedalen Lillegoplen 1822 04.05.1900 30.05.1900 04.06.1900
Lekkje N Land, Torpa 6 ek Eli Halvorsdtr Etnedalen Smedhaugen 1819 21.06.1900 28.06.1900 01.07.1900
Lekkje N Land, Torpa 7 ek Sigrid Eriksdtr Etnedalen Sterud 1821 01.08.1901 12.08.1901 15.09.1901
Lekkje N Land, Torpa 11 ek Marit Eriksdtr Skaroeiet, S Aurdal Bakke 1831 10.11.1901 16.11.1901 08.12.1901
Lekkje N Land, Torpa 11 Ivar Arnesen Kringle Kløvrud, S Aurdal Nordrum 1823 31.12.1904 18.01.1905 22.01.1905
Lekkje N Land, Torpa 6 Kari Evensdtr Tomlehagen N Aurdal Gamlehjem 1829 19.07.1904 25.07.1904 31.07.1904
Lekkje N Land, Torpa 2 Kari Haraldsdtr S Aurdal Valhovd 1835/27 16.03.1905 31.03.1905 21.04.1905
Lekkje N Land, Torpa 12 Inga Elisabet Syversdt Reinlid (S A) Ødegaard 1885 24.06.1905 05.07.1905 30.07.1905
Lekkje N Land, Torpa 15 ek Jøran Erlandsdt S Aurdal Nordrum 1836 24.06.1905 01.07.1905 16.07.1905
Lekkje N Land, Torpa 16 Ingrid Syversdtr ? Aurdal Sveen 1825 08.08.1905 17.08.1905 10.09.1905
Lekkje N Land, Torpa 15 Oline Gulsdtr S Aurdal Gamlehjemet 1827 06.12.1906 13.12.1906 16.12.1906
Lekkje N Land, Torpa 5 Even Jeremiassen Etnedalen Engevold 1865/71 07.04.1907 16.04.1907 26.04.1907
Lekkje N Land, Torpa 8 Inger Alette Gjerdet Etnedal Gjærdet 1847/51 25.09.1907 04.10.1907 03.11.1907
Lekkje N Land, Torpa 4 Hans Pedersen Etnedal Gjærdal 1822/42 11.03.1908 26.03.1908 28.06.1908
Lekkje N Land, Torpa 14 Ole Arnesen Feøsli S Aurdal Frøsli  1827 10.11.1908 21.11.1908 29.11.1908
Lekkje N Land, Torpa 2 ek Anne Mikkelsdt Heimsæter Etnedalen Heimsæter 1840 07.04.1908 11.04.1908 20.04.1908
Lekkje N Land, Torpa 12 ek Sigrid Brænna Søndre Aurdal Brænna 1821 23.10.1908 07.11.1908 03.01.1909
Lekkje N Land, Torpa 2 ek Kari Sørum Etnedalen Nordrum Snertingdalen 1826 12.02.1910 22.02.1910 30.05.1910
Lekkje N Land, Torpa 11 Knut Arnesen Næs N Aurdal Ringsrud 1888 01.06.1909 12.06.1909 12.06.1909
Lekkje N Land, Torpa 4 ek Tøren Myrstuen S Aurdal Myrstuen 1826 22.03.1909 01.04.1909 11.07.1910
Lekkje N Land, Torpa 1 ek Johanne Embretsdtr Barlund Etnedalen Barlund 1821 04.04.1912 16.04.1912 03.09.1912
Lekkje N Land, Torpa 3 Sigrid Marie Andersdtr Rud Byfuglien Etnedalen Rud 1844 04.04.1912 23.04.1912 08.06.1912
Lekkje N Land, Torpa 8 Gyri Nilsdtr Glabakken Etnedalen Glabakken 1838 06.08.1912 13.08.1912 18.08.1912
Lekkje N Land, Torpa 4 Marit Knutsdatter Brænna Etnedalen Brænna 1854 15.01.1913 25.01.1913 12.05.1913
Lekkje N Land, Torpa 7 ek Hovel Syversen Bratlien Lærskogen (S.A.) Nyhlen 1834 26.11.1914 11.12.1914 20.12.1914
Lekkje N Land, Torpa 5 ek Ingeborg Erlandsdtr Hanssveen Walders Hanssveen 1825 27.05.1914 05.06.1914 19.07.1914
Lekkje N Land, Torpa 6 Ola Olsen Aasletten Bang (S A ?) Aasletten 1829 03.04.1915 15.04.1915 02.05.1915
Lekkje N Land, Torpa 3 John Olsen Wæhler Storruste S.A. Wæhler 1851 25.03.1916 08.04.1916 14.05.1916
Lekkje N Land, Torpa 6 Arne Engebretsen Skartlien Etnedalen Wolden 1843 14.08.1916 01.09.1916 03.11.1916
Lekkje N Land, Torpa 1 Guttorm Gulsen Gaarden S Aurdal Gaarder Westtorpen 1840 10.02.1917 20.02.1917 20.02.1917
Lekkje N Land, Torpa 8 ek Rangdi Olsdtr Eng Ø Slidre Eng  1846 21.05.1916 24.05.1916 29.05.1916
Lekkje N Land, Torpa 9 ek Olia Torgrimsdtr Gaardersæter N Aurdal Ulsaker 1833 01.08.1917 10.08.1917 28.10.1917
Lekkje N Land, Torpa 6 Ole Nilsen Steine W Slidre Frøsaker 1856 11.06.1918 20.06.1918 20.06.1918
Lekkje N Land, Torpa 8 ek Siri Andersdtr Smedsrud S Aurdal Smedsrud 1837 11.07.1918 17.07.1918 11.08.1918
Lekkje N Land, Torpa 12 Anne Pedersdtr Smedsrud S Aurdal Smedsrud 1870 26.07.1918 01.08.1918 11.08.1918
Lekkje N Land, Torpa 17 Eline Marie Olsdtr Fossum Etnedalen Fossum 1882 10.11.1918 30.11.1918 22.12.1918
Lekkje N Land, Torpa 30 Karinne Syversdtr Saglien Etnedalen Sagbakkem 1886 24.12.1918 30.12.1918  
Lekkje N Land, Torpa 31 Ingeborg Olsdtr Løkken Etnedalen Grønvold Mølle 1891 25.12.1918 17.01.1919 26.01.1919
Lekkje N Land, Torpa 1 Knut Knutsen Solbrækken Etnedalen Slaatsæteren 1838 11.01.1920 31.01.1920 07.03.1920
Lekkje N Land, Torpa 12 ek Gjertrud Haraldsdtr Nørstelien Aurdal Ommelstad 1842 19.08.1919    
Lekkje N Land, Torpa 14 ek Marit Arnesdtr Dølsveen S Aurdal Dølsveen 1845 01.11.1919 15.11.1919 25.11.1919
Lekkje N Land, Torpa 15 ek Ingeborg Olsdtr Lillegoplen S Aurdal Lillegoplen 1830 22.11.1919 06.12.1919 11.01.1920
Lekkje N Land, Torpa 10 Gudbrand Andersen Sveen Etnedal Torpa 1845 20.11.1920 01.12.1920 02.01.1921
Lekkje N Land, Torpa 7 Gunhild Hansdatter Sveen Etnedal Torpa 1886 11.04.1920   04.07.1920
Lekkje N Land, Torpa 9 ek Ole Olsen Klevmoen Etnedal Klevmoen 1844 25.10.1921 12.11.1921 12.11.1921
Lekkje N Land, Torpa 12 ek Tora Erlandsdatter Synstelien Etnedal Torpa 1834 18.09.1920 18.09.1920 05.11.1920
Lekkje N Land, Torpa 5 Olaus Nilsen Madslangrud Etnedal Nørstelien 1854 13.09.1922 27.09.1922 27.09.1922
Lekkje N Land, Torpa 4 ek Berte Olsdtr Åsletten Etnedal Åsletten 1839 02.05.1921 21.05.1921 26.06.1921
Lekkje N Land, Torpa 4 Halstein Halsteinsen Rust Sør Aurdal Brænden 1842 05.03.1923 17.03.1923 21.05.1923
Lekkje N Land, Torpa 5 Marit Brænden Valdres Lunde pleiehjem 1862 9/9/19233 16.09.1922 17.09.1922
Lekkje N Land, Torpa 6 Olea Olsdtr Engjordet Sør Aurdal   1852 13.11.1922 27.11.1922 03.12.1922
Lekkje N Land, Torpa 6 ek Gunhild Olsdtr Skjørlien Etnedal Skjørlien 1861 04.08.1923 09.08.1923 30.09.1923
Lekkje N Land, Torpa 3 ek Gunhild Olsdtr Torgunsbøen Etnedal Torgunsbøen 1845 04.08.1926 14.08.1926 22.08.1926
Lekkje N Land, Torpa 8 Hans Hansen Smed Sør Aurdal Smed 1827 01.11.1926 11.11.1926 11.11.1926
Lekkje N Land, Torpa 4 Thorleif Nilsen Steine V Slidre Staum 1850 11.10.1927 19.10.1927 19.10.1927
Lekkje N Land, Torpa 6 Karen Sofie Tidemandsdtr Bjørnerud Sør Aurdal Bjørnerud 1856 14.11.1926 30.11.1926 19.12.1926
Lekkje N Land, Torpa 3 Kristian Kristoffersen Mjølstad Etnedal Klemoen 1861 28.04.1928 05.05.1928 20.05.1928
Lekkje N Land, Torpa 5 Syver Hovelsen Bratlien Etnedal Nylen 1866 17.07.1928 28.07.1928 05.08.1928
Lekkje N Land, Torpa 7 ek Martin Engebretsen Berget Etnedal Strømsjordet 1846 03.10.1928 17.10.1928 28.10.1928
Lekkje N Land, Torpa 9 Gunhild Gudbrandsd Jøranlien Etnedal Rognstad 1888 24.04.1929 04.05.1929 09.05.1929
Lekkje N Land, Torpa 3 ek Halvor Kolstad Haugen Ø Slidre Haugen 23/4-1856 21.11.1930 29.11.1930 25.01.1931
Lekkje N Land, Torpa 5 ek Guri Olsdtr Fønhus Hedalen S.A. Fagertun 12/8/1853 26.04.1930 06.05.1930 06.05.1930
Lekkje N Land, Østsinni 8 Arne Syversen Uleberg i S Aurdal Røberg 1823 12/4/1882 28/4/1882 5/5/1882
Lekkje N Land, Østsinni 1 ek Tore Eriksen S Aurdal Bergseiet 1795 12/1/1886 23/1/1886 31/1/1886
Lekkje N Land, Østsinni 3 ek Nils Pedersen S Aurdal Sliaker 1815 23/3/1887 2/4/1887 1/5/1887
Lekkje N Land, Østsinni 8 ek Bereth Olsd S Aurdal Kolsrud 1798 2/12/1886 14/12/1886 18/12/1886
Lekkje N Land, Østsinni 9 Ingeborg Nilsd N Aurdal Homb 1793 30/11/1886 10/12/1886 19/12/1886
Lekkje N Land, Østsinni 2 ek Andreas Helgesen Søndre Aurdal Røbergsæter 1805 22/4/1888 5/5/1888 5/5/1888
Lekkje N Land, Østsinni 9 Hans Syversen Etnedalen Moskaug 1819 15.12.1903 22.12.1903 22.05.1904
Lekkje N Land, Østsinni 6 Olea Pedersdtr Etnedalen Jonsstuen 1825 14.10.1903 24.10.1903 22.11.1903
Lekkje N Land, Østsinni -6 Syver Smeddokken Nordre Aurdal Lunde   1831 24.08.1906    
Lekkje N Land, Østsinni 1 ek Sidsel Jørstad Østre Slidre Dokka 1838 07.02.1908    
Lekkje N Land, Østsinni 7 ek Inger Mathea Andersen f Baggerud S Aurdal Tonvold 1839 19.06.1917 25.06.1917 25.06.1917
Lekkje N Land, Østsinni 8 Marie Syversdtr Trondhjem Sør Aurdal   1871 23.11.1918 05.12.1918 05.12.1918
Lekkje N Land, Østsinni 6 Astrid Olsdatter Dahlby N Aurdal Dahlby 1861 10.12.1919 20.12.1919 29.12.1919
Lekkje N Land, Østsinni 0 Ola Knutsen Løken Sør Aurdal Dokka 1833 06.10.1924 15.10.1924 15.10.1924
Lekkje N Land, Østsinni 3 Inger Andersdtr Stuve Etnedal Dokka 1867 04.10.1928 12.10.1928 12.10.1928
Lekkje N Land, Østsinni 3 Martin Andreassen Eidsmoen Sør Aurdal Stenseng 1865 06.03.1929 16.03.1929 16.03.1929
Lekkje N Land, Østsinni 6 Gustav Evensen Kolstad Sør Aurdal Kolstad 1879 23.08.1929 31.08.1929 31.08.1929
Lekkje Fåvang i Ringebu 2 Nils Østensen Jørstad Østre Slidre Skolelokalet i N Foderg 1856 17/1/1884 1/2/1884 1/2/1884
Lekkje Fåvang i Ringebu 5 Seborg Jørstad Slidre Hjelle 1831 16/10/1893 27/10/1893 29/10/1893
Lekkje Fåvang i Ringebu 7 Nils Jarstad V Slidre S Fåvang skole 24/5-1863 21.12.1928 04.01.1929 04.01.1929
Lekkje Ringebu i Ringebu 8 ek Guri Gudbrandsdatter Søndre Aurdal Slevlejordet 1786 22/6/1881 29/6/1881 11/7/1881
Lekkje Ringebu i Ringebu 14 Inger Nilsdtr Nordahl Aurdal [Etned.] Fredheim 9/10-1863 22.10.1916 01.11.1916 01.11.1916
Lekkje Ringebu i Ringebu 8 ek Torsten Tomassen Kvien Vang i Valdres Randklev 21/1/-1846 25.05.1919 10.06.1919 10.06.1919
Lekkje Ringebu i Ringebu 16 ek Inger Knutsdtr Moastuen S Aurdal Gamlehjemmet 22/12-1850 22.12.1926 30.12.1926 30.12.1926
Lekkje Sel i Sel 0 Kristian Winsnes V Slidre Otta 1852 14.05.1912 21.06.1912 21.06.1912
Lekkje Sel i Sel 3 Anders Arnesen Hovde Etnedal Olekren 29/5-1869 31.01.1930 15.02.1930 15.02.1930
Lekkje S Land, Fluberg 1 Marit Thoresdt Nordre Aurdal Lille RøenE 1834 4/1/1879 21/1/1879 21/1/1879
Lekkje S Land, Fluberg 1 Berit Olsdatter Dalseie i V Slidre Seigland 1818 25/1/1884 7/2/1884 24/2/1884
Lekkje S Land, Fluberg 3 ek Inger Tollevsdatter Hjelle i N Aurdal RødnesEie 1799 21/2/1887 7/3/1887 13/3/1887
Lekkje S Land, Fluberg 9 Olga Halsteinsdtr Hedalen Valders Kløvstadhaugen 1799 3/8/1889 10/8/1889 11/8/1889
Lekkje S Land, Fluberg 3 Randine Eriksdtr V Slidre SeptonsE. 1826 27/1/1892 12/2/1892 12/2/1892
Lekkje S Land, Fluberg 12 ek Guri Eriksdatter Slidre i Valders Strandbakke 1821 3/11/1894 14/11/1894 14/11/1894
Lekkje S Land, Fluberg 6 Kristian Nielsen Lunsteen Lunsten S Aurdal Fluberg fattiggård 1824 2/8/1896 8/8/1896 23/8/1896
Lekkje S Land, Fluberg 10 Knut Tidemandsen Rusten Etnedalen Solvang 1851 24.08.1900 31.08.1900 31.08.1900
Lekkje S Land, Fluberg 18 Marit Fingelsdatter Østre Slidre Fredrikstuen (Røeneie) 1836 21.12.1903 30.12.1903 30.12.1903
Lekkje S Land, Fluberg 1 ek Gjertrud Olsdatter Vestre Slidre Sandviken i Bærum 1816 07.01.1904 16.01.1904 16.01.1904
Lekkje S Land, Fluberg 1 Tidemand Eriksen Aaberg Nordre Aurdal Landheim 17/4-1845 23.01.1907 04.02.1907 04.02.1907
Lekkje S Land, Fluberg 8 Anna Andersdatter Nordre Aurdal Karlsberg 1883 17.08.1909 23.08.1909 23.08.1909
Lekkje S Land, Fluberg 6 ek Magrgethe Olsdatter bakke Vang i Valdres Fluberg fattighjem 10/8-1828 31.05.1910 07.06.1910 07.06.1910
Lekkje S Land, Fluberg 1 Nils Aal Kolbjørnsen N Aurdal Eidsvold 1834 10.02.1912 17.02.1912 17.02.1912
Lekkje S Land, Fluberg 13 Marit Pedersdtr Beito Ø Slidre Viker 1858 13.11.1913 21.11.1913 21.11.1913
Lekkje S Land, Fluberg 8 Gullik Arnesen Etnedalen Narumsæteren 1833 08.07.1914 15.07.1914 15.07.1914
Lekkje S Land, Fluberg 8 ek Jorun Pedersdtr Kløvstadsveen Etnedalen Granumsognens pleiehjem 1836 03.12.1914 10.12.1914 10.12.1914
Lekkje S Land, Fluberg 8 ek Sofie Husum Søndre Aurdal Framnes 1881 14.08.1917 19.08.1917 19.08.1917
Lekkje S Land, Fluberg 4 Gunhild Pedersdtr Slaatsveen Etnedalen Slaatsveen 1849 15.07.1918 22.07.1918 22.07.1918
Lekkje S Land, Fluberg 17 Henrikka Olsdtr Nygaard Etnedalen Sedal 1896 09.12.1917 18.12.1917 18.12.1917
Lekkje S Land, Fluberg 10 Marit Eriksdt Nordre Aurdal Granumsengen 1830 12.05.1920 21.05.1920 21.05.1920
Lekkje S Land, Fluberg 7 Anne Syversdtr Ringen N Aurdal Minaberg 4/5/-1840 04.05.1922 12.05.1922 12.05.1922
Lekkje S Land, Fluberg 2 ek Ingeborg Olsdtr Mikkelstuen Valdres Mikkelstuen 1846 18.04.1924 26.04.1924 26.04.1924
Lekkje S Land, Fluberg 11 ek Berit Olsdtr Sedahl Vang, Valdres Sedahl 1862 26.09.1925 08.10.1925 08.10.1925
Lekkje S Land, Fluberg 4 ek Anne Olsdtr Brenden V Slidre Solberg 1839 09.04.1926 17.04.1920 17.04.1920
Lekkje S Land, Fluberg 13 ek Marit Syversdtr Fiskerstuen N Aurdal Fiskerstuen 1842 12.10.1928 20.10.1928 20.10.1928
Lekkje S Land, Fluberg 5 ek Turi Gulbrandsdtr Rønningen Hegge i Valdres Røeneie, Fluberg 1846 05.04.1929 13.04.1929 13.04.1929
Lekkje S Land, Fluberg 4 ek Ole Hansen Bakke Vang, Valdres Alastuen 1870 15.06.1930 20.06.1930 20.06.1930
Lekkje S Land, Fluberg 6 ek Tonette Syversdtr Etnedal Grane… 1856 01.07.1931 08.07.1931 08.07.1931
Lekkje S Land, Hov 18 ek Anne Eivindsdatter Vestre Slidre Nerløs-Eie 1787 26/10/1882 4/11/1882 12/11/1882
Lekkje S Land, Hov 4 Birte Tollevsdatter Kaarstad i Slidre N Granum 1848 18/2/1883 7/3/1883 11/3/1883
Lekkje S Land, Hov 12 ek Kari Olsdatter Ruste-Eie Hedalen SkeslienEie 1808 6/10/1885 13/10/1885  
Lekkje S Land, Hov 10 Kjeld Jørgen Elias Kolbjørnsen Nordre Aurdal Eidsvold 1835 5/7/1888 17/4/1888 17/4/1888
Lekkje S Land, Hov 25 Siri Syversdtr Søndre Aurdal Halmrasteie 1843 29/11/1897 4/12/1897 19/12/1897
Lekkje S Land, Hov 7 ek Anne Nilsdatter Vang i Valders Nordbergeie 1811 13/5/1898 18/5/1898 22/5/1898
Lekkje S Land, Hov 7 Anne Johannesdatter Nordre Aurdal Brændeneie(Hullet) 1877 18/3/1899 29/3/1899 30/3/1899
Lekkje S Land, Hov 20 ek Kari Tollefsdatter Nordre Aurdal Søndre Hof 22/8-1809 17/7/1899 22/7/1899 13/8/1899
Lekkje S Land, Hov 6 ek Ingeborg Olsd Hansestuen Østre Slidre Bergum(Ersruden) 14/10-1812 26.03.1902 05.04.1902 13.04.1902
Lekkje S Land, Hov 6 ek Helene hansdtr Østre Slidre Nyseth 1815 23.02.1907 09.03.1907 09.03.1907
Lekkje S Land, Hov 0 Ingeborg Olsdatt Bakkene Østre Slidre Struksnes øvre 1881 28.11.1908    
Lekkje S Land, Hov 2 ek Anne Katrine Simonsdt Bægnadalen Sveumshagen 1820 22.02.1910 04.03.1910 13.03.1910
Lekkje S Land, Hov 10 Synnøve Helgesdatter N Aurdal Bakken af N Øksne 1845 26.07.1910 02.08.1910 14.08.1910
Lekkje S Land, Hov 18 ek Anna Magdalena Elisabet Bjerke Søndre Aurdal Halmrast  1839 16.10.1916 27.10.1916 27.10.1916
Lekkje S Land, Hov 17 Anna Arnesdtr Slette Øverli i Etnedalen Grime 1873 17.11.1918 05.12.1918 11.05.1919
Lekkje S Land, Hov 24 Ingeborg Knutsdtr Bergum Østre Slidre Bergum  1892 21.11.1919 02.12.1919 27.06.1920
Lekkje S Land, Hov 18 ek Marit Eriksdtr Anderstuen N Aurdal Bekkelien 1836 18.08.1922 19.08.1922 12/?/1922
Lekkje S Land, Hov 22 ek Kari Hansdtr Haugen N Aurdal Granum pl.hjem 1848 22.10.1922 28.10.1922 12.11.1922
Lekkje S Land, Hov 15 Aaste Eriksdtr Kleven N Aurdal Kleven 1848 18.08.1924 16.08.1924 29.09.1924
Lekkje S Land, Hov 6 Anna Syversen Neseie i N Aurdal Lyseng 1845 05.02.1926 18.02.1926 14.03.1926
Lekkje Sør-Fron u nr Aasta Kvale V Slidre Tofte 1877 06.02.1900 19.02.1900 19.02.1900
Lekkje Sør-Fron 1 Anders Evensen Bergli S Aurdal Gautøen 14/10-1860 11.01.1923 23.01.1923 23.01.1923
Lekkje Vardal, Gjøvik by 6 Peder Anton Pedersen V Slidre Fauchaldseie, Ø Toten 7/11-1856 6/8/1883 9/8/1883 2/9/1883
Lekkje Vardal, Gjøvik by 6 ek Gunild Halvorsdatter Volden Slidre Gjøvik 1790 12/11/1887 16/11/1887 4/12/1887
Lekkje Vardal, Gjøvik by 14 Peter Piltingsrud S Aurdal Gjøvik 1834 24/11/1891 1/12/1891 1/5/1892
Lekkje Vardal, Gjøvik by 12 Guri Bendiksen Lund Ø Slidre Gjøvik 1859 27/10/1892 5/11/1892 6/11/1892
Lekkje Vardal, Gjøvik by 8 Arne O Døvre N Aurdal Gjøvik 1873 12.06.1902 18.06.1902 18.06.1902
Lekkje Vardal, Gjøvik by 13 ek Gerhardine Vilhelmsd Baggethun Vang i Valdres Gjøvik 1827 26.11.1903 02.12.1903 02.12.1903
Lekkje Vardal, Gjøvik by 1 Hans Iversen Vold S Aurdal Gjøvik 20/1-1874 08.01.1904 19.01.1904 19.01.1904
Lekkje Vardal, Gjøvik by 5 Marit Eriksdatter Rye N Aurdal Gjøvik 1851 26.06.1904 01.07.1904 03.07.1904
Lekkje Vardal, Gjøvik by 6 Boye Thune Vang i Valdres Gjøvik 1833 07.05.1904 16.05.1904 16.05.1904
Lekkje Vardal, Gjøvik by 10 Halvor Gudbrandsen Sehli Ø Slidre Gjøvik 21.08.1900 07.09.1904 15.09.1904 15.09.1904
Lekkje Vardal, Gjøvik by 13 Ingeborg Kvale V Slidre Gjøvik 1875 18.08.1905 23.08.1905 23.08.1905
Lekkje Vardal, Gjøvik by 5 Kirsti Lange f. Wiste V Slidre Gjøvik 1859 01.02.1907 09.02.1907 09.02.1907
Lekkje Vardal, Gjøvik by 14 Ingeborg Larsen Granum Etnedalen Gjøvik 1826 19.08.1907 24.08.1907 24.08.1907
Lekkje Vardal, Gjøvik by 15 Hildur Kristine Mariendal N Aurdal Gjøvik 06.08.1905 30.08.1909 03.09.1909 03.09.1909
Lekkje Vardal, Gjøvik by 11 Inger Skjelli Etnedalen Gjøvik 1860 25.05.1910 01.06.1910 01.06.1910
Lekkje Vardal, Gjøvik by 7 Gunnar Trondsen S Aurdal Gjøvik 27/5/1884 21.08.1912 04.09.1912 04.09.1912
Lekkje Vardal, Gjøvik by 1 ek Ragnhild Johnsen N Aurdal Gjøvik 8/10-1830 09.01.1912 16.01.1912 16.01.1912
Lekkje Vardal, Gjøvik by 14 Nils Østensen Hovda Ø Slidre Gjøvik 6/2-1877 07.08.1916 12.08.1916 12.08.1916
Lekkje Vardal, Gjøvik by 16 Margit Hedalen Ø Slidre Gjøvik 1875 07.05.1916 12.05.1916 12.05.1916
Lekkje Vardal, Gjøvik by 3 John Johannesen Skjønsby V Slidre Gjøvik 11/6-1893 28.05.1918 01.06.1918 01.06.1918
Lekkje Vardal, Gjøvik by 18 Ingeborg Korshavn Etnedalen Gjøvik 17/12-1885 11.10.1918 17.10.1918 17.10.1918
Lekkje Vardal, Gjøvik by 16 Marit Kolstad Ø Slidre Gjøvik 29/12-1833 12.08.1920 19.08.1920 19.08.1920
Lekkje Vardal, Gjøvik by 20 Nils Olsen Dahlen N Aurdal Gjøvik 21/1-1882 17.12.1920 29.12.1920 29.12.1920
Lekkje Vardal, Gjøvik by 8 Johan Kolstad Ø Slidre Gjøvik 8/10-1846 29.09.1921 06.10.1921 06.10.1921
Lekkje Vardal, Gjøvik by 3 ek Ole Baggethun Vang (Valdres) Gjøvik 1845 27.01.1922 06.02.1922 06.02.1922
Lekkje Vardal, Gjøvik by 20 ek Nils Hansen Granum Etnedal Gjøvik 10/8-1827 08.10.1922 16.10.1922 16.10.1922
Lekkje Vardal, Gjøvik by 16 Bernhard Engen Etnedal Gjøvik 1885 05.11.1923 16.11.1923 16.11.1923
Lekkje Vardal, Gjøvik by 22 Marit Johansen Ø Slidre Gjøvik 16/7/1894 07.12.1924 13.12.1924 13.12.1924
Lekkje Vardal, Gjøvik by 0 Guri Kvien Hurum, Vang i V Gjøvik 23/9-1884 11.02.1925    
Lekkje Vardal, Gjøvik by 20 Jul Skålerud Etnedal Hunton 27/5-1876 30.07.1926 07.08.1926 07.08.1926
Lekkje Vardal, Gjøvik by 3 ek Engebret Knutsen Etnedal Kirkegaten 12, Gjøvik 30/5-1856 18.02.1927 26.02.1927 26.02.1927
Lekkje Vardal, Gjøvik by 6 Ole Arnesen Moe V Slidre Øverby 24/6-1842 06.05.1927 09.05.1927 09.05.1927
Lekkje Vardal, Gjøvik by 16 Østen Østensen Etnedal Haldorsens g, Gjøvik 11/5-1853 25.11.1927 03.12.1927 03.12.1927
Lekkje Vardal, Gjøvik by 0 Karoline Matilde Østvold Bagn, S Aurdal Gjøvik ./4-1884 04.10.1927 08.10.1927 08.10.1927
Lekkje Vardal, Gjøvik by 11 Anton Johansen Ruste Hedalen Valdres Hedalen Valdres 25/3-1894 11.09.1928 14.09.1928 14.09.1928
Lekkje Vardal, Gjøvik by 13 Ole Olsen Hovda Rogne, Ø Slidre Hovehaugen, Rogne ../11-1903 13.09.1928 19.09.1928 19.09.1928
Lekkje Vardal, Gjøvik by 20 Emma Johansen Rognstad Etnedal Hunsveien 6 19/4-1889 09.07.1928 14.07.1928 14.07.1928
Lekkje Vardal, Gjøvik by 0 Bøje Steile Vang, Valdres Lillehammer 24/9-1850 01.04.1930    
Lekkje Vardal, Gjøvik by 6 ek Guri Pedersen N Aurdal Bakkegt 16, Gjøvik 17/12-1865 13.03.1931 21.03.1931 21.03.1931
Lekkje Vardal, Hunn 8 ek Beret Iversdtr Seboeie i N Aurdal Nyhus 1803 28/10/1879 9/11/1879 1/12/1879
Lekkje Vardal, Hunn 5 Ragnild Halvorsdatter S Aurdal Stokkeeie   30/1/1883 7/2/1883 4/3/1883
Lekkje Vardal, Hunn 8 ek Marit Eriksen Torkestuen Skrutvold i Valders Gjøvik 1808 18/4/1892 23/4/1892 1/5/1892
Lekkje Vardal, Hunn 1 Randi Antonsen V Slidre Bratsveeie 1875 4/1/1893 10/1/1893 5/2/1893
Lekkje Vardal, Hunn 9 Randi Reiersdstter Hammerseng V Slidre Hammerseng 1861 30/4/1894 7/5/1894 8/7/1894
Lekkje Vardal, Hunn 3 ek Iver Engebretsen Aaslund N Aurdal Aaslund 1821 19/2/1899 27/2/1899 5/3/1899
Lekkje Vardal, Hunn 1 ek Ingrid Knutsd Bang, Valdres Bækkelund 1829 10.02.1902 24.02.1902  
Lekkje Vardal, Hunn 7 Berit Sigvaldsen Ø Slidre Helgerud 1872 23.05.1902 29.05.1902 13.07.1905
Lekkje Vardal, Hunn 2 Ole Arnesen Juvkam Bang, S Aurdal Skikkelstad 1861 05.02.1905 11.02.1905 11.02.1905
Lekkje Vardal, Hunn 9 Ragnhild Hansdatter Prestrud Ø Slidre Braastad 1888 28.07.1906 01.08.1906 09.09.1906
Lekkje Vardal, Hunn 5 Knut Engebretsen Netop Etnedalen Netop 1849 13.06.1908 20.06.1908 20.06.1908
Lekkje Vardal, Hunn 9 Arne Arnesen Filberg Løken, S Aurdal Filberg 9/7-1856 09.07.1909 06.07.1909 15.08.1908
Lekkje Vardal, Hunn 8 el Marit Tollefsen Snedkerbakken N Aurdal Snedkerbakken 1836 05.07.1909 09.07.1909 15.08.1909
Lekkje Vardal, Hunn 7 Elling Arnesen Skikkelstad S Aurdal Skikkelstad 12/1-1855 25.05.1912 04.06.1912 04.06.1912
Lekkje Vardal, Hunn 24 Synnøve Bendiksdatter Helli Valdres, N Aurdal Helli 1834 22.12.1916 06.01.1917 06.01.1917
Lekkje Vardal, Hunn 19 ek Maren Mustad S Aurdal Torke 1860 23.06.1917 27.06.1917 27.06.1917
Lekkje Vardal, Hunn 21 ek Marit Jørgensen Hovi Ø Slidre Lund, Hunndalen 4/12-1835 24.10.1918 30.10.1918 02.11.1918
Lekkje Vardal, Hunn 6 Ole Nilsen Dalen N Aurdal Framnæs ? 3/8-1848 20.03.1920 31.03.1920 31.03.1920
Lekkje Vardal, Hunn 6 Berit Lien N Aurdal Øverby 18/8/1830 24.04.1922 01.05.1922 01.05.1922
Lekkje Vardal, Hunn 12 Anders Olsen Haugseth N Aurdal Hunndalen 17/12-1880 30.08.1923 08.09.1923 08.09.1923
Lekkje Vardal, Hunn 13 Thora Østby Sør Aurdal Østby 4/3-1847 22.09.1923 03.10.1923 03.10.1923
Lekkje Vardal, Hunn 10 ek Ingeleiv Bøiesdtr Hemsing Vang, Valdres Fruseth 1837 21.05.1924 02.06.1924 02.06.1924
Lekkje Vardal, Hunn 12 Inger Eriksdtr Smebakken N Aurdal Smebakken 10/8/1835 13.06.1924 02.07.1924 02.07.1924
Lekkje Vardal, Hunn 16 Beret Skogli Ø Slidre Lund 16/11-1879 26.06.1925 02.07.1925 02.07.1925
Lekkje Vardal, Hunn 14 Berit Holte N Aurdal Holte 17/10-1847 25.10.1926 02.11.1926 02.11.1926
Lekkje Vardal, Hunn 3 Lars Knutsen N Aurdal Hilmen 14/5-1877 (1878) 09.03.1928    
Lekkje Vardal, Hunn 18 Erik Thune Vang, Valdres Øverby 20/8-1841 16.11.1928 22.11.1928 22.11.1928
Lekkje Vardal, Hunn 14 Dorthe Tveit N Aurdal Eriksrud 4/2-1863 16.10.1928 27.10.1928 27.10.1928
Lekkje Vardal, Hunn 10 ek Berit Haugseth N Aurdal Rosenlund 4/12-1844 07.06.1929 14.06.1929 14.06.1929
Lekkje Vardal, Hunn 20 Ole Veflen Vang i Valdres Torke 13/4-1853 14.12.1929 23.12.1929 23.12.1929
Lekkje Vardal, Hunn 3 Digrid Pettersen N Aurdal Øverby pleiehjem 28/2-1842 04.03.1930 12.03.1930 12.03.1930
Lekkje Vardal, Hunn 15 Thorstein Berge Vang, Valdres Rambæk 26/6-1864 11.08.1930 19.08.1930 19.08.1930
Lekkje Vardal, Hunn 2 Sigrid Fjellstad N Aurdal Hundalen, Bakke 13/8-1898 8/3/19631 14.03.1931 14.03.1931
Lekkje Vardal, Vardal 5 Gulbrand Gulbrandsen Vang i Valders Madshus 1830 16/3/1880 30/3/1880 30/3/1880
Lekkje Vardal, Vardal 9 Østen Østensen Valders Glæstadhagen 1824 26/6/1885 4/7/1885 12/7/1885
Lekkje Vardal, Vardal 1 Ingeborg Knutsdatter N Aurdal Bjerke 1812 2/1/1896 11/1/1896 19/1/1896
Lekkje Vardal, Vardal 9 ek Gudbjør Thomasdatter Etnedalen Bækkelien 1804 1/10/1897 7/10/1897 8/11/1897
Lekkje Vardal, Vardal 4 Kari Olsdatter Ø Slidre Myhrby 1861 29/4/1898 10/5/1898 10/5/1898
Lekkje Vardal, Vardal 3 ek Ingrid Knutsdatter Bang (Valders) Bækkelien 1829 10.02.1902 24.02.1902 16/3/19023
Lekkje Vardal, Vardal 4 Ole Olsen Liabrænd S Aurdal Mæhlum 1841 24.02.1907 09.03.1907 28.03.1907
Lekkje Vardal, Vardal 1 ek Marit Guttormsdat Stafseng Stafseng i Etnedalen Skjerven 1854 24.01.1910 04.02.1910 04.02.1910
Lekkje Vardal, Vardal 12 Anne Knudsdatter Buskerud Skrøvikeie V Slidre Buskerud 1857 23.08.1910 30.08.1910 18.09.1910
Lekkje Vardal, Vardal 13 Ingeborg Skåren Vestre Slidre Lundstad i Skandsen 1866 12.10.1911 21.10.1911 21.10.1911
Lekkje Vardal, Vardal 3 Marit Nilsen Smedsrud N Aurdal Solbakken (ved Grythe) 15/2-1882 14.02.1913 21.02.1913 21.02.1913
Lekkje Vardal, Vardal 2 ek Anne Wilhelmsdtr Østvold Vang i Valdres Østvold 5/8-1821 22.01.1915 30.01.1915 30.01.1915
Lekkje Vardal, Vardal 6 Anna Svendsdatter Hørstadstuen V Slidre Hørstadstuen 1887 27.03.1915 10.04.1915 10.04.1915
Lekkje Vardal, Vardal 4 Marit Knutsdtr Hagerud Etnedalen Hagerud 1844 16.06.1918 22.06.1918 22.06.1918
Lekkje Vardal, Vardal 14 Barbro Smedsrud Skrautvaal i N Aurdal Smedsrud 1842 01.12.1918 09.12.1918 09.12.1918
Lekkje Vardal, Vardal 18 Barbro Syversdtr Liabrænden Søndre Aurdal Øgaarden 6/11-1825 23.12.1918 11.01.1919 11.01.1919
Lekkje Vardal, Vardal 2 Guri Olsdatter Ringstad Østre Slidre Myrby 1895 22.01.1919 01.02.1919 01.02.1919
Lekkje Vardal, Vardal 14 Erik Skaaren Vestre Slidre Lundstad   1895 06.12.1920 18.12.1920 18.12.1920
Lekkje Vardal, Vardal 6 Tollef Kristensen Rogne Østre Slidre Rogne 1870 18.08.1921 27.08.1921 27.08.1921
Lekkje Vardal, Vardal 13 Nils Tollefsen Hommelstad Ø Slidre Hommelstad 6/9-1854 29.06.1923 07.07.1923 07.07.1923
Lekkje Vardal, Vardal 0 ek Syver Mikkelsen Dølven Bagn, Valders Grande 1856 16.06.1924    
Lekkje Vardal, Vardal 1 ek Iver Arnesen Gryte Bagn, Valders Gryte 1844 11.03.1925 21.03.1925 21.03.1925
Lekkje Vardal, Vardal 1 ek Sigrid Magnusen Skjerven Etnedal Skjerven 1842 18.03.1925 26.03.1925 26.03.1925
Lekkje Vardal, Vardal 9 Berit Gundersdtr Holte N Aurdal Holte 1871 20.10.1926 02.11.1926 02.11.1926
Lekkje Vardal, Vardal 11 Gunhild Skonhovd Etnedal Skonhovd 1891 07.12.1926 18.12.1926 18.12.1926
Lekkje Vardal, Vardal 11 Jul Johansen Hjelle V Slidre Åndalen 1884 01.11.1927 12.11.1927 12.11.1927
Lekkje Vardal, Vardal 8 ek Eli Engebretsdtr Hippe N Aurdal Sandaker 1866 24.11.1928 05.12.1928 05.12.1928
Lekkje Vardal, Vardal 6 ek Berit Østvold Vang, Valders Østvold 5/12-1854 27.03.1929 06.04.1929 06.04.1929
Lekkje Vardal, Vardal 12 Ole Rogne Ø Slidre Myreng 31/12-1860 10.10.1929 22.10.1929 22.10.1929
Lekkje Vardal, Vardal 4 Anners Tollefsen Rye N Aurdal Skonhovd 15/6-1846 07.08.1930 16.08.1930 16.08.1930
Lekkje Vardal, Vardal 10 ek Barbro Olsen Etnedal Tobro 20/1-1850 09.07.1929 16.07.1929 16.07.1929
Lekkje V Gausdal, Nykirke 7 ek Ragnhild Jørgensdatter Guddem Nord Aurdal Sønstehage 1815 15/4/1895 2/5/1895 2/5/1895
Lekkje V Gausdal, Nykirke 2 Mikkel Olsen Bagnsjordet S Aurdal søndre Berg 1821 3/2/1899 21/2/1899 21/2/1899
Lekkje V Gausdal, Nykirke 9 Ole Nilsen Martinbakken Ø Slidre Martinbakken 1831 11.10.1911 19.10.1911 19.10.1911
Lekkje V Gausdal, Nykirke 5 Anne Eriksdtr Ø Slidre Martinbakken 1830 05.05.1912 11.05.1912 16.05.1912
Lekkje V Gausdal, Nykirke 7 Gjertrud Eriksdtr Holden i S Aurdal Kirkerud 1836 28.03.1915 14.04.1915 14.04.1915
Lekkje V Gausdal, Nykirke 13 ek Tora Arnesdtr Berg Søndre Aurdal Berg 1823 03.12.1917 18.12.1917 18.12.1917
Lekkje V Gausdal, Nykirke 5 Ole Arnesen Kirkerud Valders Kirkerud 1834 17.06.1918 25.06.1918 25.06.1918
Lekkje V Gausdal, Nykirke 3 Marit Mikkelsdtr Berg S Aurdal Berg 1846 04.02.1920 23.02.1920 23.02.1920
Lekkje V Gausdal  1 Barbro Knutsdtr Sønstehage N Aurdal Sønstehage 5/1-1840 12.04.1931 28.04.1931 28.04.1931
Lekkje V Gausdal, Svatsum 1 ek Ole Gulbrandsen Lome, Ø Slidre B..kleveje 1825 11/12/1898 28/12/1898 8/1/1899
Lekkje V Toten, Kolbu 21 Gullik Iversen Hippe i Slidre i Valdres Dyste 1821 6/12/1879 19/12/1879 19/12/1879
Lekkje V Toten, Kolbu 9 Astrid Olsdatter Nordre Aurdal Røseeie 1843 7/1/1881 18/2/1881 20/2/1881
Lekkje V Toten, Kolbu 8 Tollef Tollefsen S Aurdal Molstad 1800 26/7/1890 2/8/1890 2/8/1890
Lekkje V Toten, Kolbu 13 ek Inger Svendsdtr S Aurdal Røse 1806 13/10/1890 28/10/1890 2/11/1890
Lekkje V Toten, Kolbu 4 Anne Halvorsdtr N Aurdal Nøkleby 1846 11/2/1895 22/2/1896 24/2/1895
Lekkje V Toten, Kolbu 4 ek Sidsel Olsdatter Nordre Aurdal Kalveløkken af Næprud 1818 6/5/1898 11/5/1898 15/5/1898
Lekkje V Toten, Kolbu 10 Gunnar Olsen Eide Søndre Aurdal Dal 17/5-1899 16.04.1901 23.04.1901 23.06.1901
Lekkje V Toten, Kolbu 3 Anne Olsdatter Linnerud Nordre Aurdal Linnerud 1830/1827 18.01.1907 28.01.1907 03.02.1907
Lekkje V Toten, Kolbu 10 Sigrid Haldorsdtr Grumheten Nordre Aurdal Grunmheten 1832 18.05.1907 28.05.1907 02.06.1907
Lekkje V Toten, Kolbu 16 ek Kari Jensdtr Kalbakken Vestre Slidre Lundby 1823 13.11.1907 22.11.1907 24.11.1907
Lekkje V Toten, Kolbu 23 Ingrid Andrisdtr Molstad Nordre Aurdal Kolbu gamlehjem 1830 14.10.1908 27.10.1908 01.11.1908
Lekkje V Toten, Kolbu 0 Gunhild Syversdtr Gubberud Søndre Aurdal Setne 1829 08.02.1909 20.02.1909 21.03.1909
Lekkje V Toten, Kolbu 6 ek Marit Mikkelsdatter Røisdalen Nordre Aurdal Kolbu gamlehjem 2/3-1819 16.06.1909 24.06.1909 24.06.1909
Lekkje V Toten, Kolbu 18 ek Marthe Ivarsdtr Røisehagen Nordre Aurdal Røisehagen 11/8-1829 30.04.1910 07.05.1910 07.05.1910
Lekkje V Toten, Ås 7 ek Marit Andersdatter Valders Skartsæterbakken 1784 1/5/1879 10/5/1879 11/5/1879
Lekkje V Toten, Ås 16 Kari Johannesdatter Østre Slidre ..Grevløs 1821 8/8/1880 18/8/1880 22/8/1880
Lekkje V Toten, Ås 2 Marit Halvorsdatter Østre Slidre Enkenhus 1847 7/1/1881 15/1/1881 16/1/1881
Lekkje V Toten, Ås 17 ek Tøren Larsdtr S Aurdal Poulsrud 1780 26/6/1887 30/6/1887 3/7/1887
Lekkje V Toten, Ås 25 ek Marit Knudsdtr N Aurdal Almseie 1816 14/9/1889 1/10/1889 13/10/1889
Lekkje V Toten, Ås 7 Kari Knutsdtr S Aurdal Vestlisving 1810 5/3/1891 21/3/1891 22/3/1891
Lekkje V Toten, Ås 6 Oleane Monsdtr Valders Valheimseie 1815 26/2/1892 8/3/1892 8/3/1892
Lekkje V Toten, Ås 16 Marit Nilsdtr Rebne V Slidre Nestrud 1861 9/9/1895 20/9/1895 20/9/1895
Lekkje V Toten, Ås 13 Anne Karine Olsdtr Brufladt Søndre Aurdal Øvrebye 1841 1/6/1897 14/6/1897 14/6/1897
Lekkje V Toten, Ås 12 ek Marit Knudsdatter Hjælpesten Østre Slidre Hjælpesten 25/3-1813 25.03.1902 11.04.1902 11.04.1902
Lekkje V Toten, Ås 17 Marit Andersdatr Drager Slidre i Valders Kysetengen 1822 11.07.1904 16.07.1904 31.07.1904
Lekkje V Toten, Ås 19 Anne Olsdtr Stende Vang i Valders Dragerengeen 27/10-1871 30.07.1907 14.08.1907 14.08.1907
Lekkje V Toten, Ås 11 fru Anne Ellingson født Lund Vang i Valders Alfheim 24/7-1859 12.04.1909 22.04.1909 22.04.1909
Lekkje V Toten, Ås 7 ek Berthe Knutsdtr Etnedalen Bjerkebakken 21/10-1810 09.03.1910 17.03.1910 17.03.1910
Lekkje V Toten, Ås 23 Marte Johannesdtr Kyset Valders Lysgaard 12/12-1823 18.10.1910 24.10.1910 30.10.1910
Lekkje V Toten, Ås 1 Hans Tomassen Skarasæter Søndre Aurdal Karsrudskogen 11/6-1865 22.12.1911 06.01.1912 06.01.1912
Lekkje V Toten, Ås 9 Sverre Aslaksen Øimoen Øistuen, Etnedalen Grøthaug 09.08.1900 08.08.1913 14.08.1913 14.08.1913
Lekkje V Toten, Ås 1 Lars Finsen Nordre Aurdal Prestsæter asyl 1837 30.12.1913 07.01.1914 11.01.1914
Lekkje V Toten, Ås 0 Ole Arnesen Stavenjord N Aurdal Prestsæter asyl 2/11-1871 19.10.1915    
Lekkje V Toten, Ås 24 Marit Erlandsdtr Espeseth Espeserg, Etnadalen Flikkeshaug 26/12-1885 23.07.1915 31.07.1915 31.07.1915
Lekkje V Toten, Ås 29 Dorthea Torstensdtr Berge Berge, Vang, Valders Riper 26/3-1836 17.10.1915 30.10.1915 30.10.1915
Lekkje V Toten, Ås 0 Guri Arnesen Kirkebakken Etnedalen Prestsæter asyl 1858 12.01.1916    
Lekkje V Toten, Ås 1 Ingrid Skaleto Ø Slidre Prestsæter asyl 1858 19.01.1916 28.01.1916 28.01.1916
Lekkje V Toten, Ås 0 Jul Knutsen Kjærnes N Aurdal Prestsæter asyl 1853 12.07.1916    
Lekkje V Toten, Ås 0 Margit Hedalen Østre Slidre Raufos 1876 07.05.1916 12.05.1916 12.05.1916
Lekkje V Toten, Ås 0 Jøran Iversdtr Milevaslien Søndre Aurdal Raufoss 8/6-1867 08.12.1916    
Lekkje V Toten, Ås 0 Ole Hedalen Valders Heksum 24/9-1844 19.02.1917    
Lekkje V Toten, Ås 1 Kari Halvorsdttr Rudi Østre Slidre Prestsæter asyl 1887 04.01.1917 13.01.1917 13.01.1917
Lekkje V Toten, Ås 0   Ole Knutsen Gilen Vestre Slidre Prestsæter asyl 1883 12.01.1918    
Lekkje V Toten, Ås 34 ek Ulrik Helgesen Rognaas Nordre Aurdal p.t. Prestesæter 1857 03.12.1918 14.12.1918 14.12.1918
Lekkje V Toten, Ås 31 Inga Ulriksdatter Berg Nordre Aurdal Prestsæter asyl 30/10-1878 22.08.1920 31.08.1920 31.08.1920
Lekkje V Toten, Ås 35 Hanna Ingjer f. Tansem Nordre Aurdal Prestesæter 30/12-1890 30.10.1920 13.11.1920 13.11.1920
Lekkje V Toten, Ås 15 ek Ove Ovesen Berge Vang i Valdres Riber 3/10/1838 07.04.1921 16.04.1921 16.04.1921
Lekkje V Toten, Ås 30 Mikkel Olsen Dølveseter S Aurdal Prestsæter asyl 1867 22.09.1921 29.09.1921 29.09.1921
Lekkje V Toten, Ås 0 Knut Julsen Akervold N Aurdal Prestsæter asyl 1863 07.01.1922    
Lekkje V Toten, Ås 4 Erland Olsen Espeset Etnedalen Flekkeshaug 15/3-1848 23.02.1922 11.03.1922 11.03.1922
Lekkje V Toten, Ås 0 Pernille Olsdatter Granum Etnedalen Prestsæter asyl 1863 02.02.1922    
Lekkje V Toten, Ås 0 Gunhild Eriksdatter Joplassen S Aurdal pt. Vang v Bøverbru 3/12-1893 16.04.1922    
Lekkje V Toten, Ås 25 Gudbrand Halvorsen Løndalen Etnedalen Kauserud(Tjern…) 9/7-1876 30.11.1922 08.12.1922 08.12.1922
Lekkje V Toten, Ås 31 Knut Knutsen Gikstad Ø Slidre Sivesind 28/11-1836 28.12.1922 08.01.1923 08.01.1923
Lekkje V Toten, Ås 1 Gudbrand Mikkelsen Digene Heddal, Valdres Prestsæter asyl 1877 29.12.1922 06.01.1923 06.01.1923
Lekkje V Toten, Ås 0 ek Marit Thorsdtr Ødegård N Aurdal Indal 24/6-1839 01.05.1923    
Lekkje V Toten, Ås 18 ek Ole Olsen Brufladt Etnedalen V Toten 1842 22.04.1923 05.05.1923 05.05.1923
Lekkje V Toten, Ås 21 Ivar Johan Bø Vang, Valdres Prestsæter asyl 1893 04.06.1923 13.06.1923 13.06.1923
Lekkje V Toten, Ås 19 Marie Kristiansdtr Myhre N Aurdal Prestsæter asyl 1870 23.07.1923 28.07.1923 28.07.1923
Lekkje V Toten, Ås 26 Anna Alfstadkleven Ø Slidre Prestsæter asyl 1890 13.10.1923 20.10.1923 15.11.1923
Lekkje V Toten, Ås 10 Marie Erlandsdtr Espeseth Etnedalen Flikkeshaug 20/6-1890 02.05.1924 15.05.1924 15.05.1924
Lekkje V Toten, Ås 0 Ingebjørg Olsdtr Robøle Ø Slidre Prestsæter asyl 1906 18.05.1924    
Lekkje V Toten, Ås 0 ek Inger Syversdtr Kopperud S Aurdal Prestsæter asyl 1859 23.06.1924    
Lekkje V Toten, Ås 0 Siri Olsdtr Aasbjørgshagen N Aurdal Prestsæter asyl 1868 09.06.1924    
Lekkje V Toten, Ås 0 ek Erik Olsenn Joplassen S Aurdal pt, Bøverbru 20/5-1852 21.02.1925    
Lekkje V Toten, Ås 2 Kristen Toresen Kolstad Østre Slidre Prestsæter asyl 1881 19.01.1926 23.01.1926 23.01.1926
Lekkje V Toten, Ås 29 Bertine Kristoffersdatter Gulberg S Aurdal Tjernholm 2/2-1862 22.09.1925 3810/1926 03.10.1925
Lekkje V Toten, Ås 32 Dorthea Berge Vang i Valdres Ripe  10/4-1854 27.10.1925 05.11.1925 05.11.1925
Lekkje V Toten, Ås 36 Kristine Kristiansdatter Tønsberg V Slidre Granheim 7/6-1863 25.11.1925 02.12.1925 02.12.1925
Lekkje V Toten, Ås 15 Sigrid Hilmen N Aurdal Hager  7/2-1887 11.04.1926 21.04.1926 21.04.1926
Lekkje V Toten, Ås 21 Kristian Jørstad Østre Slidre Prestsæter asyl 1862 27.08.1927 06.09.1927 06.09.1927
Lekkje V Toten, Ås 28 Halvor Gulbrandsen Etnedal Skredderstuen 23/4-1843 26.12.1927 10.01.1928 10.01.1928
Lekkje V Toten, Ås 15 Bendik Tollefsen Braaten Øystre Slidre Presteseter sykehus 1843 12.06.1928 20.06.1928 20.06.1928
Lekkje V Toten, Ås 19 Elling Erlandsen Nordrum S Aurdal Huseby 28/12-1848 07.07.1928 14.07.1928 14.07.1928
Lekkje V Toten, Ås 28 Guri Nilsdatter Bådstad V Slidre Presteseter asyl 1884 03.09.1928 11.09.1928 11.09.1928
Lekkje V Toten, Ås 29 Boye Ovesen Berge Vang i Valdres Ripe 16/2-1875 30.08.1929 07.09.1929 07.09.1929
Lekkje V Toten, Ås 16 ek Sigbjørg Olsdatter Gigstad Øystre Slidre Sivesind 27/2-1841 22.06.1929 29.06.1929 29.06.1929
Lekkje V Toten, Ås 41 Anders Thomassen Rugbråten S Aurdal Presteseter sykehus 2/3-1864 15.12.1929 21.12.1929 21.12.1929
Lekkje V Toten, Ås 0 Johan J Alstadvolden Ø Slidre Presteseter sykehus 1845 08.12.1929    
Lekkje V Toten, Ås 8 Mons Rognås Valdres Raufoss 8/6/1882 01.04.1930 12.04.1930 12.04.1930
Lekkje V Toten, Ås 12 ek Erik Olsen Haave Ø Slidre Skarten 20/10-1850 04.05.1930 13.05.1930 13.05.1930
Lekkje V Toten, Ås 2 Ole Olsen Synstelien Etnedal Knappen 22/2-1866 03.01.1931 20.01.1931 20.01.1931
Lekkje V Toten, Ås 0 Anna Tidemandsdtr Haadem N Aurdal N Aurdal 1865 16.08.1931    
Lekkje V Toten, Ås 23 Margit Rognås Valdres Raufoss 23.09.1925 15.09.1931 19.09.1931 19.09.1931
Lekkje V Toten, Eina 3 ek Guri Knudsdatter Østre Slidre Dyrudengen 1831 20/2/1898 5/3/1898 13/3/1898
Lekkje V Toten, Eina 3 Berte Larsdatter Præstesæteren Nordre Aurdal Præstesæteren i Brandbu 1846/1857 10.12.1905 21.12.1905 21.12.1905
Lekkje V Toten, Eina 14 Barbro Gunnerusdtr Skillebæk Nordre Aurdal Skillebæk 22/5-1847 05.10.1907 12.10.1907 13.10.1907
Lekkje V Toten, Eina 2 Torgrim Knutsen Tronrud S Aurdal Snipstadsæter 22/2-1899 30.01.1911 09.02.1911 09.02.1911
Lekkje V Toten, Eina 11 Knut Olsen Tronrud Søndre Aurdal Snipstadsæter 6/7-1859 14.11.1913 26.11.1913 14.12.1913
Lekkje Ø Gausdal, Gausdal 9 fru Anne Opheim Nordre Aurdal Myhren 1865 06.06.1911 16.06.1911 16.06.1911
Lekkje Ø Gausdal, Gausdal 11 Henrik Opheim N Aurdal Myren  1862 12.10.1914 22.10.1914 22.10.1914
Lekkje Ø Gausdal, Gausdal 2 Ola Opheim N Aurdal Fjerdum gamlehj. 1/2-1831 14.03.1924 29.03.1924 29.03.1924
Lekkje Ø Toten, Balke 12 Marie Johansdatter Smebye Valders Smebye 1860 23/4/1887 4/5/1887  
Lekkje Ø Toten, Balke 14 Guri Rodnstadsveen Valders Hølstadeie 1794 27/4/1887 2/5/1887  
Lekkje Ø Toten, Balke 19 Ragnhild Sørensdt Etnedalen i Valders Skreiberget 1814? 30/5/1889 7/6/1889  
Lekkje Ø Toten, Balke 33 ek Ingeborg Knutsdatter Dokken Etnedalen i Valders Bellerudeie 1809 21/10/1892 31/10/1892  
Lekkje Ø Toten, Balke 2 Kari Tollevsdatter Valders Hølstad  1841 3/1/1895 15/1/1895  
Lekkje Ø Toten, Balke 21 ek Marit Thorsteinsdatter Panengstuen Vestre Slidre Tharaldrudeie 24/8-1835 22/9/1898 29/9/1898 29/9/1898
Lekkje Ø Toten, Balke 15 Ingeborg Arnesen Hagseteie, s Aurdal Hensvoldhaugen 1829 12.07.1903 18.07.1903 19.07.1903
Lekkje Ø Toten, Balke 3 Margit Martinsen Hande Hande, V Slidre Engjordet u Buskebakke 3/8-1896 20.02.1909 03.03.1909 03.03.1909
Lekkje Ø Toten, Balke 9 ek Marte Andreassen Ø Slidre Engjordet u Buskebakke 1820 01.07.1911 07.07.1911 07.07.1911
Lekkje Ø Toten, Balke 10 Kari Svendsen Nordakereie, N Aurdal Grøndal av Sundbakken 09.02.1905 11.05.1912 20.05.1912 20.05.1912
Lekkje Ø Toten, Balke 12 Anne Andreassen Engjordet Fauskeeie V Slidre Engjordet u Buskebakke 3/2/1886 18.08.1913 25.08.1913 25.08.1913
Lekkje Ø Toten, Balke 4 ek Gjertrud Iversdtr Myreeiet Vang, Valdres Gamlehjemmet 1832 25.02.1914 02.02.1914 03.03.1914
Lekkje Ø Toten, Balke 11 Eivind Eivindsen Kvale Vestre Slidre Narverud 06.04.1908 22.08.1914 01.09.1914 01.09.1914
Lekkje Ø Toten, Balke 4 Olea Knudsen Mjærum Etnedalen Mjærum av Rognstad 1855? 10.03.1915 22.03.1915 22.03.1915
Lekkje Ø Toten, Balke 12 Inger Fodstad f Nordaker N Aurdal Rognstad 19/9-1845 19.04.1918 03.05.1919 03.05.1918
Lekkje Ø Toten, Balke 15 Anne Olsen Nyberg Etnedalen Nyberg av Hveem 14/4-1861 11.07.1918 18.07.1918 18.07.1918
Lekkje Ø Toten, Balke 25 Ambjørg Pedersen Korslund Vang, Valdres Korslund, Taraldrud 16/12-1882 24.11.1918 10.12.1918 10.12.1918
Lekkje Ø Toten, Balke 4 Jøren Olsdtr Eng Nordre Aurdal Ivershus 22/7-1852 08.07.1925 21.07.1925 21.07.1925
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 Anne Olsdatter Valders Lundeneie 1845 9/1/1878 19/1/1878 20/1/1878
Lekkje Ø Toten, Hoff 19 Marit Nilsdatter Nordre Aurdal Rognås 1853 24/5/1879 9/6/1879 15/6/1879
Lekkje Ø Toten, Hoff 26 ek Barbro Jensdatter Valders Krabyeie 1793 29/5/1882 7/6/1882 7/6/1882
Lekkje Ø Toten, Hoff 23 ek Kari Olsdatter Valders Holmstadsveen 1800 21/9/1883 28/9/1883  
Lekkje Ø Toten, Hoff 26 Kari Olsdatter Etnedalen i Valders Skindstadeie 1814 24/10/1883 6/11/1883  
Lekkje Ø Toten, Hoff 18 Kirsti Ingvardsdatter Nordre Slidre i Valders Spillemandsbakken 1809 25/5/1884 8/6/1884  
Lekkje Ø Toten, Hoff 18 ek Anne Gudbrandsdatter Valders Bjørnstadeie 1793 8/5/1885 15/5/1885  
Lekkje Ø Toten, Hoff 7 Ingeborg Evensdatter valders Rustadeie 1829 15/3/1887 25/3/1887  
Lekkje Ø Toten, Hoff 40 Margit Nilsdtr Rebne Vestre Slidre Baakind 1869 3/12/1890 19/12/1890  
Lekkje Ø Toten, Hoff 36 Even Larsen Valders Grønlien u Sukkestad 1819 16/11/1891 24/11/1891  
Lekkje Ø Toten, Hoff 35 Guri Olsdatter Valders Larsstuen 1883 27/7/1891 29/7/1891  
Lekkje Ø Toten, Hoff 31 ek Sigrid Johnsdtr Valders Laeseie 1820 20/7/1892 23/7/1892  
Lekkje Ø Toten, Hoff 2 Ragnhild Pedersen Vestre Slidre Bjørkebakken u Brandsæter 1811 16/1/1894 18/1/1894  
Lekkje Ø Toten, Hoff 10 ek Inge Engebretsdtr Etnedalen Olderholdt 1816 8/4/1894 17/4/1894  
Lekkje Ø Toten, Hoff 13 Thora Olsdtr Bang (Valders) Sogstadeie 1821 7/5/1894 15/5/1894  
Lekkje Ø Toten, Hoff 32 ek Berit Knutsdtr Skogstad Søndre Aurdal Fodstadk…. 1805 16/12/1896 30/12/1896 30/12/1896
Lekkje Ø Toten, Hoff 2 ek Jørun Johannesdatter Nordre Aurdal Fauchaldsmoen 1813 22/1/1898 2/2/1898 2/2/1898
Lekkje Ø Toten, Hoff 28 Øisten Olsen Kaalstad Viste i V Slidre Baashusbakken 17/8-1897 09.10.1900 18.10.1900 18.10.1900
Lekkje Ø Toten, Hoff 10 ek Marit Amundsdatter Valders Billerud fattiggaard ca 1820 16.03.1902 21.03.1902 21.03.1902
Lekkje Ø Toten, Hoff 4 Anne Marie Jøgersen Skrutvaal, N Aurdal Bakkelund 1868 04.02.1903 11.02.1903 11.02.1903
Lekkje Ø Toten, Hoff 8 ek Ragnhild Tollefsen valders Billerud 1813 18.03.1906 23.03.1906 23.03.1906
Lekkje Ø Toten, Hoff 14 Berit Olsen Røe i Ø Slidre Finnbakken 1829 08.04.1906 25.04.1906 25.04.1906
Lekkje Ø Toten, Hoff 8 Ole Knudsen Skindrud, S Aurdal Baashuseie 1825 02.03.1907 08.03.1907 10.03.1907
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 Synnøve Olsen Sveberg Gali i Valdres Billerud 1827 02.02.1908 07.02.1908 07.02.1908
Lekkje Ø Toten, Hoff 18 Ole Slette Reinli, S Aurdal Kap 1865 14.08.1912 27.08.1912 27.08.1912
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 ek Berit Jensen Stokkebrynseie, N A Bellerud  1823 01.02.1915 09.02.1915 09.02.1915
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 Anders Trondsen Thune Vang, Valdres Opsal 1843 17.02.1916 01.03.1916 01.03.1916
Lekkje Ø Toten, Hoff 25 Ragna Gudbrandsen Hagen Alvstad, Ø Slidre Stabuhagen 1887 31.10.1916 07.11.1916 07.11.1916
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 ek Marit Olsdatter Faukalskogen Øde, Ø Slidre Rosendal(Kraby) 1823 12.03.1917 23.03.1917 23.03.1917
Lekkje Ø Toten, Hoff 5 Anne Halvorsen Klinkebakken Ranheim, N Aurdal Klinkebakken(Rogneby) 1844 11.04.1917 21.04.1917 21.04.1917
Lekkje Ø Toten, Hoff 21 Margit Eriksen Lysgaard Haugen, N Aurdal Lysgaard(Rise) 1875 08.11.1917 21.11.1917 21.11.1917
Lekkje Ø Toten, Hoff 32 Ulrik Eriksen Revling Revling, N Aurdal Finbakken(Otterud) 1845 13.12.1917 29.12.1917 29.12.1917
Lekkje Ø Toten, Hoff 34 Anna Torsteinsd Sandvold Nordre Aurdal Sukkestad 1889 23.12.1918 30.12.1918 30.12.1918
Lekkje Ø Toten, Hoff 6 Andreas Kløvrud Kløvrud, Sør-Aurdal Valby(Otterud) 1849 08.04.1920 23.04.1920 23.04.1920
Lekkje Ø Toten, Hoff 20 Sigrid Mikkelsen Kløvrud Rudstøe, S Aurdal Hvalby, Skreien 1858 03.08.1920 17.08.1920 17.08.1920
Lekkje Ø Toten, Hoff 4 Dortea Knutsen Gullerud Nordre Aurdal Gullerud(Tømmerhol) 1880 05.02.1922 18.02.1922 18.02.1922
Lekkje Ø Toten, Hoff 17 Jorun Knutsen Nord-Aurdal Billerud 1848 16.07.1922 19.07.1922 19.07.1922
Lekkje Ø Toten, Hoff 21 Jøren Halvorsdtr Nyborg N Aurdal Nyborg 1850 05.10.1922 18.10.1922 18.10.1922
Lekkje Ø Toten, Hoff 6 Marit Pettershagen Etnedal Ø T gamlehjem 1830 20.03.1923 27.03.1923 27.03.1923
Lekkje Ø Toten, Hoff 8 Kari Moen N Aurdal Evenrud 1852 28.03.1923 06.04.1923 06.04.1923
Lekkje Ø Toten, Hoff 22 Inga Semling Røn, Valdres Kapp 1896 10.07.1924 19.07.1924 19.07.1924
Lekkje Ø Toten, Hoff 0 skolem. Ola Brekken Valdres Kapp 1882 21.11.1924    
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 Anders Nilsen Hovelsrud Valdres Flataker 1854 29.01.1926 06.02.1926 06.02.1926
Lekkje Ø Toten, Hoff 5 Knut Vika V Slidre Skattum 1856 14.02.1927 22.02.1927 22.02.1927
Lekkje Ø Toten, Hoff 7 Siri Sæhle Etnedal Bjørset 1870 18.03.1927 26.03.1927 26.03.1927
Lekkje Ø Toten, Hoff 12 Halvard Olausen Gunderhuset Hedal Valdres Sykehuset 1909 25.05.1927 01.06.1927 01.06.1927
Lekkje Ø Toten, Hoff 19 Ingeborg Iversdtr Rudi Ø Slidre Dorslo 1849 07.11.1927 18.11.1927 18.11.1927
Lekkje Ø Toten, Hoff 19 Martin Olsen Næs Valdres Sørli 1857 17.10.1927 22.10.1927 22.10.1927
Lekkje Ø Toten, Hoff 8 Ole Hermansen Lillerud N Aurdal Gillund 21/1-1847 28.02.1929 09.03.1929 09.03.1929
Lekkje Ø Toten, Hoff 4 ek Aasta Slette N Aurdal Kapp 1866 02.04.1929 06.04.1929 06.04.1929
Lekkje Ø Toten, Hoff 18 ek Marit Kampen N Aurdal Solberg 27/10-1843 04.11.1929 12.11.1929 12.11.1929
Lekkje Ø Toten, Hoff 3 Ole Rudi Vang, Valdres Dorslo 1/2-1856 02.01.1930 13.01.1930 13.01.1930
Lekkje Ø Toten, Hoff 1 Berit Opsahl Vang, Valdres Opsahl 12/5-1851 19.12.1929 10.01.1930 10.01.1930
Lekkje Ø Toten, Hoff 4 Barbra Skjefstad N Aurdal Skjefstad 1836 04.01.1930 16.01.1930 16.01.1930
Lekkje Ø Toten, Hoff 6 Marit Haugliengen Etnedal Tangnes 22/3-1880 28.03.1931 08.04.1931 08.04.1931
Lekkje Ø Toten, Hoff 9 Kari Økelsrud Etnedal Fauchald 10/10-1878 04.05.1931 12.05.1931 12.05.1931
Lekkje Ø Toten, Hoff 11 Anne Hagejordet Vang Valdres Billerud 22/9-1845 08.05.1931 13.05.1931 13.05.1931
Lekkje Ø Toten, Nordlien 1 Gullik Knudsen Dæhlin Vestre Slidre Dæhlin af Solberg 1856 06.08.1916 16.08.1916 03.09.1916
Lekkje Ø Toten, Nordlien 3 ek Randie Inger Husing Etnedalen Solberg 1867      
Lekkje Ø Toten, Nordlien u.n. Engebret Hoff S Aurdal Fjeld øvre 1851 11.05.1919 24.05.1919 24.05.1919
Lekkje Ø Toten, Nordlien 4 ek Eli Jørstad Valdres Dahlen 24/9-1840 29.11.1922 07.12.1922 07.12.1922
Lekkje Ø Toten, Nordlien 1 Guri Knutsdtr Berg Hegge, Østre Slidre Berglund 1888 31.01.1927 12.02.1927 14.02.1927
Lekkje Øyer, Tretten 9 ek Erland larsen Listerud i Sønrre Aurdal Haug 1813 10/3/1891 17/3/1891 26/3/1891
Lekkje Øyer, Tretten 11 Marit Ingebrigtsdtr Hong Lyseng i Skrautvol NA Hong søndre 1820 27.06.1994 6/7/1894 15/7/1894
Lekkje Øyer, Tretten 12 ek Marit Olsdtr Mageli Ødegaarden, N A Mageli nordre 29/11-1829 15.11.1901 27.11.1901 27.11.1901
Lekkje Øyer, Tretten 4 Knut Anderssen Kolstad Østre Slidre Sinderud 4/9/1877 21.05.1919 28.05.1919 29.05.1919
Lekkje Øyer, Tretten 9 Gudbrand Knutsen Nordtorp Østre Slidre Dulven 12/9-1851 27.06.1931 06.07.1931 06.07.1931
Lekkje Øyer, Øyer 4 ek Ole Olsen Melbyhaugen, Ø Slidre Kaje 13/11-1838 29.01.1925 11.02.1925 11.02.1925