Valdrisar døde/gravlagde i Nordland ikr. 1880-1932

People from Valdres dead/buried in Nordland   abt. 1880-1932

Published Feb. 13.- 2014

 

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

Lekkje
Kyrkjebok
#
Namn Fødestad Bustad/Opphaldstad
Fødd dag/mnd-år
Død
Gravl
Jordfesta
Stamnes i Alstahaug prgj
2
Ole Olsen Sundem Valders? (Nord-Aurdal) p.t. Løvø
1850
13/8-1885
10/8-1885
21/4-1886
Stamnes i Alstahaug prgj
23
Nils Bø Nilsen Valders? Ulvangen
ca 1840
25/8-1889
30/8-1889
8/9-1889
Vassås i Bindal
9
Ole Olsen Eide Nordre Aurdal [Ton sokn] Bindal
11/7-1836
16.10.1919
24.10.1919
10.08.1920
Bodin
23
Knut Olsen Søndre Aurdal Valders Valvik
1839
16.11.1921
23.11.1921
23.11.1921
Bodø Landsokn
16
Ragnhild Knutsdatter Nordre Urdal i Valdres Valvig
1807
26/12-1880
5/1-1881
10/1-1880
Bodø Landsokn
11
Ole Thoresen Urdal nordre i Valders Valvig
24/12-1799
13/5-1884
25/5-1884
25/5-1884
Brønnøy
26
Otilie Knoph f. Frydenlund Nordre Aurdal, Valders Brønøsund
1874
27.06.1908
03.07.1908
03.07.1907
Hol i Buksnes prgj
u.n.
Nils Eriksen Vang, Valdres Sandsund
21/11-1812
05.09.1900
16.09.1900
16.09.1900
Moskenes i Flakstad prgj
1
Knut Eriksen Lærdalsøren (Nord-Aurdal) Tind
1831 (8/5-1833)
24.01.1911
12.05.1911
25.06.1911
Moskenes i Flakstad prgj
9
Anders Nilsen Valders (Øye sokn, Vang) Bunnesfjord
30/12-1830
13.04.1917
12.06.1917
08.07.1917
Gildeskål
25
Ole Iversen Vang i Valders Rovig
1815
15/11/1889
29/11/1889
Hadsel
19
Erik Knutsen Valders (Nord-Aurdal) Ongstad
1809
12/8-1895
3/8-1895 ??
10/11-1895
Hadsel
25
Karen Karine Eriksdtr Valders (Etnedal) Haug
6/1837
27.09.1904
06.10.1904
06.10.1904
Hadsel
41
Gurine Marie Eriksdtr Valders (Susendal, Vefsen) Husby
2/12-1844
02.12.1907
08.12.1907
08.12.1907
Hattfjelldal
4
Sigrid Halvorsdatter Søndre Aurdal Valders Kampli
1793
8/5-1882
13/5-1882
13/5-1882
Hattfjelldal
2
Synnøve Amundsdatter Pantdalslid Rognaas i Valders (N Aurdal) Pantdalslid
20/6- 1806
15/2-1894
2/3-1894
2/3-1894
Saltdal
17
Guttorm Knudsen Valdres (Bruflat, Etnedal) Sundby
1825
12.09.1906
15.09.1906
30.09.1906
Saltdal
5
Hans Andersen Lunde Søndre Aurdal (Etnedal) Skaitidal
11/2-1836
13.11.1914
18.11.1914
04.04.1915
Skjerstad
3
Anton Kristoffer Hagerup Slidre (Lommen) Hundholmen
1832
25/1-1883
1/2-1883
1/2-1883
Sortland
13
Anne Eriksen Okshovd i Vestre Slidre Steiro
1827
09.12.1906
16.12.1906
16.12.1906
Straumen (Sørfold)
4
Anne Karine Olsen Lunde, Valdres Seivaag
1848
14.04.1918
23.04.1918
12.05.1918
Mosjøen i Vefsn
9
Anton Gundersen Kjensrud Søndre Aurdal Mosjøen
21/9-1871
24/6-1899
28/6-1899
28/6-1899
Vefsn i Vefsn
5
Elen Johansdtr Kjærstad Valdres (Vestre Slidre) Vefsn gamleheim Marken
19/5-1840
30.01.1922
04.02.1922
04.02.1922
Vefsn i Vefsn
9
Haldor Guldbrandsen Sæbo Aurdal i Valdres (N.A.) Nyrud
19/3-1855
15.05.1927
21.05.1927
21.05.1927
Vefsn i Vefsn
7
Ole Hippe Nordre Aurdal Bygrensen
16/9-1845
24.06.1933
29.06.1933
29.06.1933
Vågan i Vågan
4
Ole Johnsen Espelien, Nordre Aurdal Vestpoleidet 1828
20/2-1897
4/5-1893
25/7-1893
Vågan i Vågan
30
Inger Knudsdtr Helmersen Bruf aldt, Valdres Svolvær 20/11-1821
16.10.1904
19.10.1904
19.10.1904

Kyrkjebøker lese i alfabetisk rekkje - Books read in alphabetic order

Found 27 people supposedly born in Valdres - one impersonating a Sogning, and one girl born to Valdres-parents in Susendalen !

Below is a table telling how many from "inner Eastern Norway" and Sogn & Fjordane who passed my eyes during registration.
Kyrkjebok / område

Solør/

Vinger/Odal

Hedemarken
Sør Østerdal
Nord Østerdal og Røros
Biri, Toten og Hadeland
Fåberg, Gausdal og Øyer
midt-o g nord-Gudbrands-dalen
Land
Ringerike, Ådal
Hallingdal og Numedal
Indre Sogn
Nord- og Sunnfjord, ytre Sogn
VALDRES
Alstahaug, Helgeland
4
4
2
1
15
1
2
Beiarn
1
1
Bindal
1
2
1
4
7
5
1
2
1
Bodin
1
1
1
3
2
27
1
2
1
3
1
Bodø by- og landsogn
6
2
4
4
3
8
40
1
7
24
2
Borge i Lofoten
2
3
2
Brønnøy, Helgeland
1
1
2
5
9
3
2
4
1
Buksnes i Lofoten
1
1
1
4
1
5
5
1
Bø i Vesterålen
1
2
15
18
Andøy, Vesterålen
1
1
1
6
1
9
15
Dønna
2
3
1
1
Fauske og Skjerstad/Fauske
2
1
13
5
Flakstad i Lofoten
1
2
7
13
2
Folda
1
1
1
5
1
5
Gildeskål
3
8
2
8
1
Hadsel
1
3
5
2
4
13
8
10
3
Hamarøy
1
1
29
7
3
Hattfjelldal
3
1
1
6
3
3
2
Hemnes
1
5
2
5
11
2
1
2
3
Herøy
2
6
1
2
4
Kjerringøy
2
2
Lurøy
7
1
1
1
Lødingen
3
1
7
2
1
Meløy
1
2
3
11
1
5
2
Mo (Nord-Rana)
2
8
1
2
Nesna
1
3
2
6
1
2
1
Narvik & Ofoten/Narvik 1902-1933
2
3
2
2
2
9
2
Ofoten
1
2
11
2
12
1
1
2
2
Rødøy
9
7
2
11
Saltdal
3
1
1
7
3
2
2
Skjerstad (utan Fauske)
4
1
1
1
Sortland
2
1
11
2
5
11
10
1
Steigen
2
1
6
6
1
6
5
Straumen (Sørfold)
11
1
1
1
1
Sulitjelma
2
1
1
4
Sømna
1
3
5
2
Tjøtta
1
1
1
7
1
1
5
Tysfjord
3
1
7
7
Vefsn
3
4
1
3
4
13
22
10
1
1
3
1
4
Vega
6
3
Velfjord
3
1
1
4
Værøy
3
2
8
Vågan m Gimsøy
1
3
1
1
1
2
12
14
7
2
Øksnes
2
1
7
15
25
28
33
19
60
32
80
379
39
4
23
147
224
27

"Sunnmøringer og tomflasker finner en overalt" var ei utsegn Kjell Aukrust la i munnen på ei vaskekone "etter NRKs julebord"

Her kan ein seie det same om Sogningar, Fjordingar og Gudbrandsdøler ... - men eg såg ingen tomflasker