Valdrisar døde/gravlagde i Møre og Romsdal ikr. 1880-1932

People from Valdres dead/buried in Møre & Romsdal  abt. 1880-1932

Published April 22.- 2013

 

Raud skrift: motstridande opplysningar i kjeldematerialet...... - ....... Red text: different info in the Sources

Hyperlenka personinfo er berre "kvalifisert tipping" - Hyperlinked information on persons are only suggestions ..

 

Lekkje Kyrkjebok # Namn Fødestad Bustad/Opphaldstad Fødd dag/mnd-år Død Gravl Jordfesta
Lekkje Aukra 4 Knud Olsen Valders Julsnæs 1825 7/3/1878 15/3/1878 17/5/1878
Lekkje Aukra 6 "Ole Vardal" Valders Vardal pr. Gjøvik 1817 1/8/1880 9/8/1880 9/8/1880
Lekkje Aukra 19 Barbara Olsdtr Valders Mordal 1832 14/2/1882 18/2/1882 27/8/1882
Lekkje Aukra 6 ek. Nils Olsen S. Aurdals pr.gj. Mordal 1830 26.06.1910 01.07.1910 49/1910
Lekkje Aukra 3 ek. Søren Olsen Mordal S. Aurdal Mordal 1832 01.02.1921 09.02.1921 21.08.1921
Lekkje Aure 17 Knut Knutsen Rotø Østre Slidre Male 1835 13.10.1907 19.10.1907 19.10.1907
Lekkje Bolsøy 2 Anne Bjørnsdtr Slidre Gamlehjem 6/5-1826 07.04.1920 14.04.1920 14.04.1920
Lekkje Borgund 20 Anne Karine Kaldsnes f. Engen Etnedalen Valdres Sundheim, Nørvesund 1877 18.05.1917 23.05.1917 23.05.1917
Lekkje Bud, Hustad 3 Ole Nilsen Hilmen i Nordre Aurdal Skarset 1831 14/3/1888 22/3/1888 30/5/1888
Lekkje Bud, Hustad 13 Barbro Nilsdatter Aabol i Nordre Ourdal Skarset 3/3-1808 17.04.1900 25.04.1900 17.06.1900
Lekkje Bud, Hustad 2 Barbro Olsdatter Nordre Aurdal Prestegjeld Male 2/10-1836 03.02.1902 07.02.1902 13.04.1902
Lekkje ytre Fræna 7 ek Beret Nilsdtr Stavik Valdres Fræna 1839 21.01.1925 28.01.1925 01.06.1921
Lekkje ytre Fræna 6 ek. Ole Nilssen Melsæter Valders Melsæter 1799 16/8/1880 20/8/1880 14/8/1881
Lekkje Haram 16 Tollef Springgard Valdres Bratvåg 1854 30.11.1928 05.12.1928 08.12.1928
Lekkje Kristiansund 14 Ane Thormodsen Valders, Hestekind Indlandet 2/2-???? 02.02.1905 10.02.1905 10.02.1905
Lekkje Molde 7 ek. Ole Mælsæther Vestre Slidre, Valders Molde gamlehjem 1836 18.02.1922 23.02.1922 23.02.1922
Lekkje Nesset, Eikesdal 4 ek. An tonette Andersdtr Seter Bruflat, Valdres Seter 1834 04.08.1913 09.08.1913 17.08.1913
Lekkje Nesset, Eresfjord 6 ek. Siri Andersdtr Øverås Valdres Øverås 1836 26.12.1923 03.01.1924 03.02.1924
Lekkje Tingvoll 10 Ingeborg Knutsdatter Slidre Bergem 1838 19/10/1883 26/10/1883 26/10/1883
Lekkje Tingvoll. Øre 2 Knut Olsen Bjerkeset Valders Bjerkeset 1836 12/1/1888 17/1/1888 22/1/1888
Lekkje Volda 0 Nikolai Marken N. Etnedal Halkjelsvik 23.04.1904 03.01.1924 N.Etn.  
Lekkje Øre 9 ek. Andreas Bjerkeset Valdres Mykjebost 1844 01.05.1915 08.05.1915 08.05.1915
Lekkje Ålesund 27 ek. Gjertrud Eriksen Dahle Valders Aalesund 1 5 /8-1830 28/4/1884 2/5/1884 02.05.1884
Lekkje Ålesund 47 Nils Mikkelsen Hestekind, Valders Aalesund 1845 08.07.1897 13.07.1897 13.07.1897
Lekkje Ålesund 45 Ole Andersen Bredelie Østre Slidre Aalesund 1829 27.06.1907 01.07.1907 01.07.1907
Lekkje Ålesund 18 Ole Olsen Melsæter Ø. Slidre, Valdres Aalesund 1842 04.03.1916 11.03.1916 11.03.1916

 

Kyrkjebøker lese i alfabetisk rekkje - Books read in alphabetic order

Found 24 people supposedly born in Valdres - and a couple who gave the impression they had a "correct" origin !