22. desember 2012

UTE / OUTSIDE
INNE / INSIDE

"Det er heitare i glohaugen" - var utsegna til ei talefør kongsdotter !

Heitare enn rimfrosen hengebjørk er det sikkert !

 

I "Julequizen" de finn nedanfor skal de koma fram til namnet på ti norske kommuner. Stikkorda er denne gongen 'framandlandske', men det kan vera morosamt å sjå korleis "GoogleTranslate" handsamar ymse norske omgrep.

Løysinga kjem ein gong utpå nyåret .....

Contrasts in temperature this morning.

"It's even hotter in the glowing ash" said the princess ....

 

In the "Julequiz" below - you are supposed to find the name of ten 'Local-administrative areas" of Norway. All areas have their own 'coat of arms' which you can find at this link. I have replaced the 'coat of arms' with a word-puzzle - where you can use GoogleTranslate to pick up some good hints. (Correct answers will be revealed after new year) ...

The table is set ! - - - - - - - - - - - - - - -Bordet dekka for julefdagsmiddag

 

The most special Xmasdinner during my lifetime !

This year Tor Magne decided that we ought to eat what was left of the "Majel" from yesterday. SO BE IT ! [PS: the recipe in the link says lambs meat - but the traditional is leftovers from salted & dried ham - and pearl barley, of course!]- The 'Majel' was accompanied with flatbread and 'Gløgg' - followed by 'Moltekrem' in freshbaked (this morning) 'Strylle" [Krumkake]. At least the dessert is traditional in the household on Dec. 24.!

Uvanleg traktement til julekveldsmiddag dette året !

Kanskje var vi dei einaste i kongeriket som hadde denne menyen på julekvelden. Hovudrett: Majelsuppe med flatbrød - og Gløgg til drikke. Måltidet slutta på meir tradisjonell måte - Moltekrem i fersksteikte stryller.

 

God Jul og Godt Nytt År til dykk alle !

Merry Christmas and a happy New Year to you all !

 

JULEQUIZ 2012

1
Hillsides

GULLAUG

2

Organic soil

+

e

 

3

Target

+

S

+

River

4

Pipe

+

river outlet

5
Pewter
6

Fraxinus  (lat.)

+

meadow

7

Inside the oyster (???)

Replace first letter with a B

+  Bay

Mannsangforening

8

Stain

+

e

+

inlet

'Ola Dekksgutt'

9

Feast/Banquet

+

saucer

LINK

10

Mound

 +

e

+

strait