Julehelsing -- 2009 -- Christmas greeting

For to år og nokre dagar sidan ser det ut for at eg prøvde å nå kjenningane mine med ei julehelsing gjennom verdsveven. For eitt år sidan ver vel òg vilja god, med det ser ut som om 'kjødet' var skrøpeleg. - Ikkje ei line, nei -ikkje eingong ein einaste bokstav finst frå førjulstida på heimesida..... [inne i parentes kan leggjast til at eg på den tida hadde skifta e-postadresse - og gått inn i ein slag "Terra Incognita" situasjon for kjenstfolk og anna fagnafolk]

Sist eg laga jule-/nyårshelsing, kom eg fram til at mange av dykk sette pris på ein ekstra vri på 'statusrapporten' min. - - Difor sender eg denne gongen nokre romjulsnøtter med adresse til fleire "målgrupper" !!

Dei norskspråklege vil vel lett kunne prøva seg både på rebus om førenamn og gards- og stadnamn i Noreg, medan eg ikkje vil krevja at dei engelskspråklege skal kjenne utdaterte norsk-danske ord eller songstrofer frå dei norske klassikarane....

God jule og nyårsynskje til dykk alle.

Etter å ha sendt epost til vener og kjende (massekrossband) fann eg snøgt ut at eg hadde gløymt av .htm som avslutniing på lekkja. Per Nerno er hittil den einaste som har gjort meg merksam på misstaket. (23/12 - kl 23:28). Nokre andre har skrive at dei ikkje får opna lekkja (rett nok !)

For nokre år attende fann eg ein "dagens historie" i ei eller anna avis. Innhaldet var omlag slik:
[gjeld truleg berre for 'det sterke kjønn']
Det er tre stadie på vegen møt full glømsle
    1    Du sluttar å hugse namna til folk du veit du kjenner
    2    Du gløymer å dra opp glidelåsen (ev, opna knappane) i smekken etter nødvendige ærend.
    3    Det endar med at du gløymer å dra glidelåsen ned (evt kneppa opp nødvendig tal knappar) i ovannemnde smekk.
 
Ein av grannane mine fortalde at han for ei tid sidan var på Felleskjøpet etter eit kraftforlass, og ved kassa sa ekspeditøren "E vait at du ha handla ve me mange gongi, men e greie kji før mitt bærre liv o hukse ko du aite' .
For å trøyste stakkaren, fortalde grannen historia han hadde høyrt frå meg for ein del år sidan.
- vel komen til innleiinga på 3. stadiet legg han merke til at karen bak han i belalingskøa diskret senkar handa ned og stillferdig og med blyge blikk dreg glidelåsen opp !! (Han byrja vel alt å tenkje på korleis det ville bli å lasta kraftfor på tilhengaren i minus tretti grader med våt buksefront)

 

Two years has passed since I last made 'mass connection' with my English speaking friends around the globe. I expect the spirit was willing last year too, but 'the flesh' was too weak. The report from our 2008 trip to the US was finished January 7. this year .. - [Inside parenthes I excuse myself for changing my email without any 'mass mailing' to all residents in my addressbook]

In 2007 I got the impression that many of you appreciated my twist of "clicking on the capped snowballs". This December I changed from snowballs to cracking nuts - and hope you will enjoy part B....

Part A, a picture puzzle where the answers are Norwegian 'given names' reqiures some knowledge of the two Norwegian written languages, the synonyms, oldfashioned words and citation from classic poems, so don't feel bad if you jump past this part. -

Merry Xmas and a happy New Year to you all.

After massmailing the message about where to find this Xmassite 2009, I soon found that I had not included the "familyname" of the file. The "dot Hyper Text Markup" (.htm) has been added and sent to those of you who has told me you did not manage to open the link.

It's easy to forget - and the process accelerates. - Some years ago I found this "Today's Joke" in a newspaper.
The content was about like this:
[limited only to the males - probably]
There are 3 steps on the road to senility.
1    You starts forgetting the names of people you're sure you know.
2    You forget to zip the fly (alt. buttoning) after use ...
3    In the end you forget to unzip (alt. button) the prementioned fly
 
One of my neighbours told me he visited the Farmers Cooperative store some weeks ago to get a load of Consentrate. Standing in the line to pay the clerk scratched his head and said - "I know you are one of our regular customers, but I can't at all remember your name".
To comfort the poor clerk, my neighbour presented the aforementioned joke he had heard I told several years ago...
- coming to the start of "stage 3" he noticed the man behind him in the line discreetly lowering his hand, and calmly with a shy attitude zipping his fly !! - (We might expect he already started thinking how it would be standing loading a pallet full of consentratebags onto his wagon in minus 30 centigrades with a wet trouserfront)

 

 

Send your answers to the puzzles to my normal email - or use alternate: vkdata -(at)- gmail.com

Solution will be revealed on Jan 1. 2010 - - - Click here !!

 

Del A: Norske førenamn (REBUS)- - - - Part A: Norwegian given names (Picture puzzle)

Rebusen er prøvd ut på "Julebordsdelatakarane i Gamlevegen" og dei frammøtte på desembermøtet til Valdres Slektshistorielag.

Last ned rebusen spm pdf-fil -- -- -- Download the picture puzzle as pdf-file

 

Part B: Farm- and placenames in Norway --- --- Del B: Gards- og stadnamn i Noreg

The farmnames you are going to find are located under the red dots in the map.

The vertical G1 - G8 will in the end reveal a farmname .

The following links can be of assistance:

Norwegian farm names

Norgesglasset (mapservice) [update your Java JRE to the latest version]

 

 

Key to "letter-puzzle" - use the first letter in the word you associate with the illustration and place in the correct row and column.