Nettsida, som sidan vinteren 2004 hadde budd trygt hjå home.no er avliden - utan at eg har fått vita kvifor og dothost.eu der potpourikrukka mi låg, har vel "kapitalturka" inn. No har eg teke steget inn til mitt eige domene - og fått meg eit triveleg webhotellrom hjå ein venlegsinna Nordmøring. Så NO flytter eg, liksom Feiaren Finkel (kfr. Jakob Sande) med heile min HTML'iske stas - og heilt utan blekkspann og bytter - og slett ikkje blomstrute kar ... og heller inga skjeldreri utav kongen - i lister av puraste gull. De får ta til takke med meg i "ramme" på høgresida (uvant side for meg, det -) [klikk på ikona nedst på sida for å halda fram] -

My webpage, which had been residing for more than 4 years at home.no suddenly disappeared - off to the eternal homesitefields. My "potpouripage" at dothost.eu suddenly became inavailable, probably due to the financial crisis. In the end I have got my own domain, and a suite in a webhotel hosted by a kind man from Nordmøre. So tonight, I do like the the Chimneysweeper Finkel (a poem by the Norwegian poet Jakob Sande) - I move openeyed with all my HTML content into a new place, but unlike Finkel, without the 'goldframed' painting of the King . Instead of the King - you will find me inside the right hand side frame ! (strange 'position for me -) - [click one of the images below to continue]

blankknapp.jpg -   - -

- -

Updated: 2016.12.21

.......Photo by my 1. cousin, Reidun Dølehuset